جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شمس آباد | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٢١:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٢٩

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه منصور

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه منصور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٠٩١٣:١٦:١٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٣٣:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٦:٠٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٣٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٥:٤٨١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٥:٣٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٥:٢١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٣٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٢:١٩١٣:١٥:٠٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٣٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:١١١٣:١٤:٥٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣١:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٤:٤٣١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٣١:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٤:٣١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣١:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٤:١٩١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٣٠:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٤:٠٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١١٠٠:٣٠:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٣:٥٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٥٧٠٠:٣٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٣:٤٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٣:٣٩١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٩:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٣:٣٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٩:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٣٦١٣:١٣:٢١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٩:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٣:١٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٨:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٣:٠٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٨:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٨:٤١١٣:١٢:٥٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٨:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٨:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٢:٤٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٢:٤٢١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:١٢١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢١:٤٥١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٠:١٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:١١٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٨:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٠:٠٨١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٠:٢٥١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢٩:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٠:٤٣١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٩:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١١:٠١١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٢٩:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١١:٢١١٣:١٩:١١٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٢٩:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١١:٤٢١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٢:٠٤١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٢:٢٨١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٣٠:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٢:٥٢١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٠:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٣:١٧١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣١:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣١:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٤:١٠١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣١:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣١:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٢١:٠١٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٣٢:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٢١:١٠٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٢:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٢١:١٩٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣٢:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٧:٠٩١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:١٤٠٠:٣٣:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٧:٤٢١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٨:١٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٣:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٤٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٩:٢٣١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٤:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٠:٣٤١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٤:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:١٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٤:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٥:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢٢:٢١٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٢٤٠٠:٣٥:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٥:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه منصور

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه منصور
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه منصور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
افق شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو