جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شمس آباد | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣١:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ایمان هیچ بنده‌ای مطابق واقع نمی‌شود، جز اینكه به آنچه در اختیار خداست، مطمئن‌تر از آن باشد كه در اختیار خودِ اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه منصور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه منصور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٣:٤٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٣:٣٧١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٣:٢٩١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣١:٢٣١٣:١٣:٢٠١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١١٠٠:٢٩:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٣:١٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٣:٠٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٢:٥٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٢:٤٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٧:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٧:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:١٠١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢١:٣٤١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:١٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٨:٣٦١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٧:٥٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:١٥١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٥:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٠٠١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٢٤١٣:١٢:٣١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٤:٥٠١٣:١٢:٣٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:١٧١٣:١٢:٣٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٤٦١٣:١٢:٤٣٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٣:١٦١٣:١٢:٤٨٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:٤٨١٣:١٢:٥٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه منصور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٥:١٩١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٥:٠١١٧:٥٢:٤٤٢٣:٢٠:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠٠:١٤١٧:٣٣:٥٧١٧:٥١:٤٢٢٣:٢٠:٠٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٦:٥٣١٢:٠٠:٠٧١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٠:٤٢٢٣:١٩:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٧:٤١١٢:٠٠:٠٠١٧:٣١:٥٤١٧:٤٩:٤٢٢٣:١٩:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٩:٥٤١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:٤٤٢٣:١٩:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٩:١٨١١:٥٩:٤٩١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٧:٤٧٢٣:١٩:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٠:٠٧١١:٥٩:٤٤١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٦:٥١٢٣:١٩:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٠:٥٧١١:٥٩:٤١١٧:٢٨:٠١١٧:٤٥:٥٦٢٣:١٩:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:٤٧١١:٥٩:٣٨١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:٠٣٢٣:١٩:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٢:٣٧١١:٥٩:٣٦١٧:٢٦:١١١٧:٤٤:١١٢٣:١٨:٥٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٣:٢٧١١:٥٩:٣٤١٧:٢٥:١٨١٧:٤٣:٢٠٢٣:١٨:٥٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٤:١٨١١:٥٩:٣٤١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٢:٣٠٢٣:١٨:٥١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٥:٠٩١١:٥٩:٣٤١٧:٢٣:٣٦١٧:٤١:٤٢٢٣:١٨:٤٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٦:٠٠١١:٥٩:٣٥١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٠:٥٥٢٣:١٨:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٩:٣٧١٧:٢١:٥٩١٧:٤٠:٠٩٢٣:١٨:٤٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٧:٤٤١١:٥٩:٣٩١٧:٢١:١٣١٧:٣٩:٢٥٢٣:١٨:٤٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٩:٤٣١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٤٢٢٣:١٨:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٩:٢٨١١:٥٩:٤٧١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٠١٢٣:١٨:٤٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٢١١١:٥٩:٥٢١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٢١٢٣:١٨:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:١٤١١:٥٩:٥٨١٧:١٨:٢١١٧:٣٦:٤٢٢٣:١٨:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٠٧١٢:٠٠:٠٥١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٨:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٣:٠٠١٢:٠٠:١٢١٧:١٧:٠٥١٧:٣٥:٣٠٢٣:١٨:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٣:٥٣١٢:٠٠:٢١١٧:١٦:٢٩١٧:٣٤:٥٧٢٣:١٩:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٤:٤٧١٢:٠٠:٣٠١٧:١٥:٥٥١٧:٣٤:٢٥٢٣:١٩:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٥:٤٠١٢:٠٠:٤٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٥٤٢٣:١٩:١٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٣٤١٢:٠٠:٥٢١٧:١٤:٥١١٧:٣٣:٢٥٢٣:١٩:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٧:٢٧١٢:٠١:٠٣١٧:١٤:٢٢١٧:٣٢:٥٨٢٣:١٩:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٨:٢١١٢:٠١:١٦١٧:١٣:٥٤١٧:٣٢:٣٣٢٣:١٩:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٩:١٥١٢:٠١:٣٠١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٠٩٢٣:١٩:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٠:٠٨١٢:٠١:٤٤١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٤٧٢٣:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه منصور روستای سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه منصور

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

روستای سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه منصور
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه منصور
افق شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو