جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیاه منصور

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٢٢

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
تنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاه منصور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیاه منصور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٨:١٠١٣:١٦:١٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٣٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٦:٥٩١٣:١٦:٠٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٤٨١٣:١٥:٤٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٣:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:٣٨١٣:١٥:٣٦١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٥:٢٢١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٥:٠٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٢:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤١:١٢١٣:١٤:٥٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣١:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٤:٣٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٤:٢١١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٤:١٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٠:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٤:٠٠١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٥٨٠٠:٣٠:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٤:٤١١٣:١٣:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٣:٣١١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣١:٣٧١٣:١٣:٢٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٩:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٣:١٥١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٨:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٣:٠٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٨:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٨:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:٤٨١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٤:١٣١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٧:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٢:٣١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢١:٤٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٠:١٤١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سیاه منصور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:١٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٥:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٢:٤٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٥:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٣:١٧١٣:١٢:٥٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٥:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٢٢١٣:١٣:٠١٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٥:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٥٧١٣:١٣:٠٨٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٥:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٣٣١٣:١٣:١٥٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٥:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:١١:١٠١٣:١٣:٢٣٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٥:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٠:٥٠١٣:١٣:٣١٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٥:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٠:٣٠١٣:١٣:٣٩٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٥:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:١٢١٣:١٣:٤٨٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٥:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٣:٥٧٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٥:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٤:٠٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٥:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٤:١٦٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٥:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:١٦١٣:١٤:٢٦٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢٥:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٤:٣٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٥:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٤:٤٨٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٥:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٤:٥٩٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:١٤٠٠:٢٦:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٥:١٠٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٤٣٠٠:٢٦:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٥:٢٢٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٦:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٢٦:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٦:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٦:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٦:١١٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٢٦:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٦:٢٤٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:١٤٠٠:٢٧:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٦:٣٦٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٢٧:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٧:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٧:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٧:١٥٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٢٧:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٩:١٦١٣:١٧:٢٩٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٢٨:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٨:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاه منصور

سیاه‌منصور، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است.

شهر سیاه منصور در ویکیپدیا

شهر سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاه منصور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه منصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه منصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه منصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو