جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیاه منصور

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور

اذان صبح: ٠٥:٠٣:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٢٦

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر موفقیت تیم با از خودگذشتگی شما كسب می شود، چه بهتر كه این از خودگذشتگی را نشان بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاه منصور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیاه منصور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٨:١٠١٣:١٦:١٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٣٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٦:٥٩١٣:١٦:٠٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٥:٤٨١٣:١٥:٤٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٣:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:٣٨١٣:١٥:٣٦١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٥:٢٢١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٥:٠٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٢:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤١:١٢١٣:١٤:٥٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣١:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٤:٣٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٤:٢١١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٤:١٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٠:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٤:٠٠١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٥٨٠٠:٣٠:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٤:٤١١٣:١٣:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٣:٣١١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣١:٣٧١٣:١٣:٢٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٩:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٣:١٥١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٨:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٣:٠٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٨:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٨:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:٤٨١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٤:١٣١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٧:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٢:٣١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢١:٤٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٠:١٤١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سیاه منصور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه منصور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٠٨:٣٨١٨:١٢:٢٦١٨:٢٩:٤٧٢٣:٢٨:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٨:١٧١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٢٧٢٣:٢٨:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٥:٣٦١٢:٠٧:٥٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٠٧٢٣:٢٧:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٦:١٤١٢:٠٧:٣٥١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤٧٢٣:٢٧:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٧:١٥١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٧:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٧:٣١١٢:٠٦:٥٤١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٠٨٢٣:٢٦:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:١٠١٢:٠٦:٣٤١٨:٠٤:٢٨١٨:٢١:٤٩٢٣:٢٦:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٠٦:١٤١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٣٠٢٣:٢٦:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٢٩١٢:٠٥:٥٤١٨:٠١:٥١١٨:١٩:١٢٢٣:٢٥:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٥:٣٥١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:٥٤٢٣:٢٥:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٠:٤٨١٢:٠٥:١٦١٧:٥٩:١٥١٨:١٦:٣٧٢٣:٢٥:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١١:٢٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٥:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٤:٣٨١٧:٥٦:٤٠١٨:١٤:٠٣٢٣:٢٤:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٢:٤٨١٢:٠٤:٢٠١٧:٥٥:٢٣١٨:١٢:٤٧٢٣:٢٤:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٤:٠٧١٨:١١:٣١٢٣:٢٤:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٤:١٠١٢:٠٣:٤٥١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:١٦٢٣:٢٣:٥١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٤:٥٢١٢:٠٣:٢٨١٧:٥١:٣٦١٨:٠٩:٠٢٢٣:٢٣:٣٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٠٣:١٢١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٧:٤٨٢٣:٢٣:١٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٦:١٦١٢:٠٢:٥٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٣:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٦:٥٨١٢:٠٢:٤٠١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٥:٢٣٢٣:٢٢:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٧:٤١١٢:٠٢:٢٥١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٤:١١٢٣:٢٢:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٨:٢٤١٢:٠٢:١١١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٣:٠١٢٣:٢٢:١٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٠١:٥٧١٧:٤٤:١٩١٨:٠١:٥١٢٣:٢١:٥٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:١٩:٥٢١٢:٠١:٤٤١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٠:٤١٢٣:٢١:٤٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:٠١:٣١١٧:٤١:٥٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:٢١:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢١:٢١١٢:٠١:١٩١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٨:٢٥٢٣:٢١:١٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٢:٠٦١٢:٠١:٠٧١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:١٩٢٣:٢١:٠٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٢:٥٢١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٦:١٣٢٣:٢٠:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:٠٨٢٣:٢٠:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠٠:٣٦١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٤:٠٤٢٣:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاه منصور

سیاه‌منصور، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است.

شهر سیاه منصور در ویکیپدیا

شهر سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاه منصور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه منصور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه منصور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه منصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو