جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیاه منصور

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٦
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٢

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاه منصور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٣:٤٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٩:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٣:٢٥١٣:١٣:٣٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٣:٣٠١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٢٤١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٩:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٣:١٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٣:٠٧١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٨:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٨:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٣:١٢١٣:١٢:٣١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٧:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٦:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢١:٣٥١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٦:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٢٠١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٣٧١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٥٦١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٧:١٦١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:٣٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:٠١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٤:٥١١٣:١٢:٣٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٥:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:١٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٢:٤٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٣:١٧١٣:١٢:٥٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیاه منصور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٥:٢٠١٢:٠٠:٢٤١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:٤٥٢٣:٢٠:١١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٦:٠٧١٢:٠٠:١٦١٧:٣٣:٥٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٠:٠١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٦:٥٥١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٢:٥٦١٧:٥٠:٤٣٢٣:١٩:٥١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٤٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٣١:٥٥١٧:٤٩:٤٤٢٣:١٩:٤٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٨:٣١١١:٥٩:٥٦١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٩:٣٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٩:٢٠١١:٥٩:٥٠١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٩:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٠:٠٩١١:٥٩:٤٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٦:٥٢٢٣:١٩:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٠:٥٨١١:٥٩:٤٢١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٩:١٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣١:٤٨١١:٥٩:٣٩١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٠٤٢٣:١٩:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٢:٣٨١١:٥٩:٣٧١٧:٢٦:١٢١٧:٤٤:١٢٢٣:١٩:٠١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٣:٢٩١١:٥٩:٣٦١٧:٢٥:١٩١٧:٤٣:٢١٢٣:١٨:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٩:٣٥١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٢:٣١٢٣:١٨:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٥:١١١١:٥٩:٣٥١٧:٢٣:٣٧١٧:٤١:٤٣٢٣:١٨:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٦:٠٢١١:٥٩:٣٦١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٨:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٩:٣٨١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:١٠٢٣:١٨:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٧:٤٦١١:٥٩:٤١١٧:٢١:١٤١٧:٣٩:٢٦٢٣:١٨:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٨:٣٨١١:٥٩:٤٤١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٨:٤٣٢٣:١٨:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٩:٣٠١١:٥٩:٤٨١٧:١٩:٤٥١٧:٣٨:٠٢٢٣:١٨:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:٢٣١١:٥٩:٥٣١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٨:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤١:١٦١١:٥٩:٥٩١٧:١٨:٢٣١٧:٣٦:٤٤٢٣:١٨:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٠٩١٢:٠٠:٠٦١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٠٧٢٣:١٨:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٠٢١٢:٠٠:١٤١٧:١٧:٠٦١٧:٣٥:٣٢٢٣:١٨:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٥٥١٢:٠٠:٢٢١٧:١٦:٣٠١٧:٣٤:٥٨٢٣:١٩:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٤:٤٨١٢:٠٠:٣٢١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:٢٦٢٣:١٩:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٥:٤٢١٢:٠٠:٤٢١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٥٥٢٣:١٩:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٦:٣٥١٢:٠٠:٥٣١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٢٦٢٣:١٩:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٧:٢٩١٢:٠١:٠٥١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٥٩٢٣:١٩:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٨:٢٣١٢:٠١:١٨١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٣٤٢٣:١٩:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٩:١٦١٢:٠١:٣١١٧:١٣:٢٩١٧:٣٢:١٠٢٣:١٩:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٠:١٠١٢:٠١:٤٦١٧:١٣:٠٥١٧:٣١:٤٨٢٣:٢٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاه منصور

سیاه‌منصور، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است.

شهر سیاه منصور در ویکیپدیا

شهر سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاه منصور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه منصور
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو