جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیاه منصور

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه منصور


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٣٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاه منصور (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر سیاه منصور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سیاه منصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارتین لوید جونز
بیشتر ناملایمات زندگی ناشی از این است كه به خودتان گوش می دهید به جای اینكه با خودتان حرف بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاه منصور

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاه منصور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاه منصور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٣:٥٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:١٠٠٠:٣٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٣:٤٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٩:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٣:٢٥١٣:١٣:٣٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٣:٣٠١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٢٤١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٩:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٣:١٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٣:٠٧١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٢:٥٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٢:٣٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٧:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٣:١٢١٣:١٢:٣١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٦:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢١:٣٥١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٦:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٢٠١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٣٧١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٥٦١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٧:١٦١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٦:٣٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:٠١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٤:٥١١٣:١٢:٣٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٥:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:١٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٢:٤٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٣:١٧١٣:١٢:٥٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه منصور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سیاه منصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سیاه منصور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیاه منصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاه منصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:١٥٠٠:٢٨:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٨:١١٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٢٨:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:١٠:١٣١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٢٩:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:٣٠١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٩:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٠:٤٨١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٢٩:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:١١:٠٧١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٢٩:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١١:٢٧١٣:١٩:١٤٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٤٨١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٠:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٢:١١١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٠:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٢:٣٤١٣:١٩:٥١٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٠:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٣١:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣١:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٣:٥١١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣١:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٤:١٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣١:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣٢:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٥:١٥١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٢:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٥:٤٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٢:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٦:١٦١٣:٢١:١٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٢:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٦:٤٧١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٣:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٧:١٩١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٣:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٢٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٣:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٨:٥٩١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٤:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:٣٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٣٤:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٢:١١٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٤:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢١:٢١١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:٢١٠٠:٣٤:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢١:٥٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٥:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٥:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٣:١٢١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٥:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیاه منصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سیاه منصور شهر سیاه منصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاه منصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاه منصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سیاه منصور

سیاه منصور روستایی در بخش جویم شهرستان لارستان در جنوب استان فارس در ایران واقع شده‌است. شغل مردم روستا کشاورزی است. تعداد چند حلقه چاه در روستا وجود دارد که ازآب‌های آنها برای امور کشاورزی استفاده می‌شود

شهر سیاه منصور در ویکیپدیا

شهر سیاه منصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاه منصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاه منصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاه منصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاه منصور
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سیاه منصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاه منصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاه منصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه منصور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه منصور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه منصور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه منصور
افق شرعی امروز فردا سیاه منصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاه منصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو