جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین

راهدار | رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه مغان پایین


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سیاه مغان پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه مغان پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه مغان پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان دان
عشق نه فصل می شناسد و نه سرما و گرما، نه ساعت و نه سن و سال و ماه كه حیله های زمانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه مغان پایین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه مغان پایین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه مغان پایین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه مغان پایین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه مغان پایین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٤١:٢٣١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٣٠٠٠:٠١:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٦:٣٧١٢:٤١:٠٩١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٠٤٠٠:٠١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٣٨٠٠:٠٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٠:٤١١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:١٢٠٠:٠٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٠:٢٧١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٤:٤٧٠٠:٠٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٢:٣٨١٢:٤٠:١٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٢١٢٣:٥٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:١٨٠٦:١١:٣٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٥:٥٦٢٣:٥٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٠:٤١١٢:٣٩:٤٩١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٥٩:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٣٩:٣٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٣٩:٢٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٤١٢٣:٥٨:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٧:٥٣١٢:٣٩:١٥١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٨:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٥٨١٢:٣٩:٠٥١٩:١١:٣٥١٩:٢٨:٥٢٢٣:٥٨:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٦:٠٤١٢:٣٨:٥٥١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٥:١١١٢:٣٨:٤٥١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:٠٤٢٣:٥٧:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٤:١٩١٢:٣٨:٣٦١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٤٠٢٣:٥٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٢٨١٢:٣٨:٢٨١٩:١٣:٥١١٩:٣١:١٦٢٣:٥٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٢:٣٨١٢:٣٨:٢٠١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٦:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٣٨:١٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٦:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٨:٠٦١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٧:٥٩١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٤٢٢٣:٥٦:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٧:٥٤١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٨:٤١١٢:٣٧:٤٨١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٥٦٢٣:٥٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٧:٤٤١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٧:٤٠١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:١١٢٣:٥٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٧:٣٦١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٥:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٧:٣٤١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٥:١١١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٠٢٢٣:٥٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥٤:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٧:٢٩١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه مغان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه مغان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه مغان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه مغان پایین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه مغان پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه مغان پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه مغان پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه مغان پایین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه مغان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه مغان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه مغان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه مغان پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه مغان پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه مغان پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه مغان پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه مغان پایین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٣:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٧:٤٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٣:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٣:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٨:٠٠١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٣:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٣:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٨:١٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٣:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٣:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٤:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٦:٢٢١٢:٣٨:٣٥١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٣٠٢٣:٥٤:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٨:٤٤١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٤:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٤:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٤:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٩:١١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٩:٢١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٤:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٩:٣١١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٤:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٤:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٤:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٤:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٠:١٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٥:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٥:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٤:٥٥١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٥:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:٥١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٥:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤١:٠٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٥:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٥:٠٢١٢:٤١:١٥١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٥:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤١:٢٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٤٠٢٣:٥٦:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٥:١٣١٢:٤١:٤١١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٦:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤١:٥٤١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٦:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٦٢٣:٥٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٦:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٧:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه مغان پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه مغان پایین روستای سیاه مغان پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه مغان پایین روستای سیاه مغان پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه مغان پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه مغان پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه مغان پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه مغان پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه مغان پایین

روستای سیاه مغان پایین بر روی نقشه

روستای سیاه مغان پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه مغان پایین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه مغان پایین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سیاه مغان پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه مغان پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه مغان پایین
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه مغان پایین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه مغان پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه مغان پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه مغان پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه مغان پایین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه مغان پایین
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه مغان پایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مغان پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو