جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه مرد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه مرد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣١
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه مرد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای سیاه مرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سیاه مرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه مرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه مرد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه مرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه مرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه مرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه مرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه مرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢١:٤٩١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٣:١٠١٢:٢١:٣٠١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:١٩٢٣:٣٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:١٢١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٤١٢:٢١:١٣١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٧:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٠:١٨١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:١٢٢٣:٣٧:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٥٥٢٣:٣٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٦:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٥٢٣:٣٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١١٠٥:٣٥:٠١١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٠:١٦١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٩:٤٤١٢:٢٠:١٤١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٠:١٤١٩:١١:٤٨١٩:٣٠:٣٢٢٣:٣٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٢٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٠:١٦١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٦٢٣:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٠:١٨١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٨٢٣:٣٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٠:٢٠١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:٢٠٢٣:٣٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٦:٠٢١٢:٢٠:٢٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥١٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٠:٢٧١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٤:٥٩١٢:٢٠:٣١١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٠:٣٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤٤٢٣:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه مرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه مرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه مرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه مرد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سیاه مرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه مرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه مرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سیاه مرد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه مرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه مرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه مرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه مرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه مرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه مرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه مرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه مرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه مرد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٤٠٥:١٢:٢١١١:١٦:٢٣١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٠٤٢٢:٣٦:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٣٠٥:١٢:٥٦١١:١٦:٠٢١٧:١٨:٤٠١٧:٣٥:٤٧٢٢:٣٦:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٢٠٥:١٣:٣١١١:١٥:٤٢١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٣٠٢٢:٣٦:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٠٠٥:١٤:٠٧١١:١٥:٢١١٧:١٦:٠٧١٧:٣٣:١٣٢٢:٣٥:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٩٠٥:١٤:٤٣١١:١٥:٠٠١٧:١٤:٥٠١٧:٣١:٥٦٢٢:٣٥:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:١٥:١٩١١:١٤:٤٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٤٠٢٢:٣٥:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٥:٥٥١١:١٤:٢٠١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٤٢٢:٣٤:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:١٦:٣١١١:١٤:٠٠١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٨٢٢:٣٤:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:١٧:٠٨١١:١٣:٤١١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٦:٥٣٢٢:٣٤:١٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:١٧:٤٤١١:١٣:٢٢١٧:٠٨:٣١١٧:٢٥:٣٨٢٢:٣٤:٠٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:١٨:٢١١١:١٣:٠٣١٧:٠٧:١٦١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٣:٤١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:١٨:٥٩١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٣:١٠٢٢:٣٣:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:١٩:٣٦١١:١٢:٢٦١٧:٠٤:٤٨١٧:٢١:٥٦٢٢:٣٣:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٠:١٤١١:١٢:٠٨١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:٤٣٢٢:٣٢:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٩٠٥:٢٠:٥٢١١:١١:٥٠١٧:٠٢:٢١١٧:١٩:٣١٢٢:٣٢:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٣٠١١:١١:٣٣١٧:٠١:٠٨١٧:١٨:١٩٢٢:٣٢:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٢٢:٠٩١١:١١:١٦١٦:٥٩:٥٦١٧:١٧:٠٨٢٢:٣١:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٨١١:١٠:٥٩١٦:٥٨:٤٥١٧:١٥:٥٧٢٢:٣١:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٢٣:٢٧١١:١٠:٤٤١٦:٥٧:٣٤١٧:١٤:٤٧٢٢:٣١:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٤:٠٦١١:١٠:٢٨١٦:٥٦:٢٣١٧:١٣:٣٧٢٢:٣١:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٢٤:٤٦١١:١٠:١٣١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٢٩٢٢:٣٠:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٥:٢٦١١:٠٩:٥٩١٦:٥٤:٠٥١٧:١١:٢١٢٢:٣٠:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٦:٠٧١١:٠٩:٤٥١٦:٥٢:٥٦١٧:١٠:١٤٢٢:٣٠:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٢٦:٤٨١١:٠٩:٣١١٦:٥١:٤٩١٧:٠٩:٠٧٢٢:٣٠:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٢٧:٢٩١١:٠٩:١٩١٦:٥٠:٤٢١٧:٠٨:٠٢٢٢:٢٩:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٢٨:١١١١:٠٩:٠٦١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٦:٥٧٢٢:٢٩:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٢٨:٥٣١١:٠٨:٥٥١٦:٤٨:٣١١٧:٠٥:٥٣٢٢:٢٩:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٢٩:٣٦١١:٠٨:٤٤١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٥٠٢٢:٢٩:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٠:١٩١١:٠٨:٣٤١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٣:٤٨٢٢:٢٨:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٣١:٠٢١١:٠٨:٢٤١٦:٤٥:٢١١٧:٠٢:٤٨٢٢:٢٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه مرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه مرد روستای سیاه مرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه مرد روستای سیاه مرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه مرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه مرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه مرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه مرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه مرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه مرد

روستای سیاه مرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه مرد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سیاه مرد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای سیاه مرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه مرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه مرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه مرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه مرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه مرد
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه مرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه مرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه مرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه مرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه مرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه مرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو