جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه سر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه سر


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه سر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای سیاه سر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه سر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه سر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه سر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه سر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه سر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه سر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٢٣:٤٤١٨:٥١:٠١١٩:٠٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٣:٣٠١٨:٥١:٤٠١٩:٠٩:١٥٢٣:٤١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٤:٤٠١٢:٢٣:١٥١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤١:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٣:٣٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٣٨٢٣:٤١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٣:٣٨١٩:١١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥١:٢١١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٤:١٨١٩:١٢:٠١٢٣:٤٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٤٣٢٣:٤٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:١١١٢:٢٢:١٠١٨:٥٥:٣٧١٩:١٣:٢٥٢٣:٣٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢١:٥٨١٨:٥٦:١٧١٩:١٤:٠٧٢٣:٣٩:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢١:٤٧١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٤٩٢٣:٣٩:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٦:٠٣١٢:٢١:٣٦١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٣١٢٣:٣٨:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢١:٢٦١٨:٥٨:١٧١٩:١٦:١٣٢٣:٣٨:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٢١:١٦١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٨:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢١:٠٦١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:٢١٢٣:٣٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٧:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:١٣٢٣:٣٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٥٦٢٣:٣٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٠:١٤١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٦:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٢٢٢٣:٣٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٣:١٤١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٣٢٢٣:٣٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٢:٢٨١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣١:٤٢١٢:١٩:٥٢١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٩٢٣:٣٥:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣٠:٥٨١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٣٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٠:١٥١٢:١٩:٤٩١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٥٢٣:٣٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه سر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سیاه سر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه سر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:٠٥١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٠:١٠١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:١٥١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٣٣:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٠:٢١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٥٢٢٣:٣٣:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠١٠٥:٢٢:٥٠١٢:٢٠:٢٧١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣١٢٣:٣٣:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٠:٣٣١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٣٣:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٢:٠٤١٢:٢٠:٤٠١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٤٧٢٣:٣٣:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢١:٤٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٤٢٣:٣٣:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢١:٢٤١٢:٢٠:٥٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠١٢٣:٣٣:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٠٤١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٣٧٢٣:٣٣:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢١:١٣١٩:٢١:٥١١٩:٤١:١٢٢٣:٣٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٣٠٥:٢٠:٣٤١٢:٢١:٢٢١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٣٤:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٠:٢١١٢:٢١:٣٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٢٠٢٣:٣٤:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢١:٤١١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٥٣٢٣:٣٤:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:١٩:٥٨١٢:٢١:٥٢١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٣٤:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٣٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٢:٠٢١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٥٦٢٣:٣٤:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٦٠٥:١٩:٤١١٢:٢٢:١٣١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٢٦٢٣:٣٤:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٥٥٢٣:٣٤:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٢:٣٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:٢٣٢٣:٣٤:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٢:٤٧١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٥٠٢٣:٣٤:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٥:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٣:١١١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٤٢٢٣:٣٥:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٥:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٢٩٢٣:٣٥:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٣:٤٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥١٢٣:٣٥:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٤:٠٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١١٢٣:٣٥:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢١٠٥:١٩:٤١١٢:٢٤:١٤١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣١٢٣:٣٦:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٤:٢٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٣٦:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٤١١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٠٦٢٣:٣٦:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٤:٥٤١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٢١٢٣:٣٦:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٠:١٩١٢:٢٥:٠٧١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٥٢٣:٣٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه سر روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه سر روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه سر

روستای سیاه سر بر روی نقشه

روستای سیاه سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه سر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سیاه سر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سیاه سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه سر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه سر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه سر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه سر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه سر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه سر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه سر
افق شرعی امروز فردا سیاه سر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو