جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه سر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه سر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٢٦
اذان ظهر: ١١:٠٨:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٨

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه سر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای سیاه سر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سیاه سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه سر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه سر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه سر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه سر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه سر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه سر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢١:٢٤١٨:٥٨:٢٨١٩:١٦:٢٤٢٣:٣٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢١:١٤١٨:٥٩:٠٨١٩:١٧:٠٧٢٣:٣٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٢:٤٨١٢:٢١:٠٥١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٥٠٢٣:٣٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠١:١٠١٩:١٩:١٥٢٣:٣٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٩:٥٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٥٨٢٣:٣٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٩:٠١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:٤٢٢٣:٣٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٣:١١١٩:٢١:٢٥٢٣:٣٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٧:١٤١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٠٨٢٣:٣٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٠:١٤١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:١٧٢٣:٣٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٠:٠١١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٣٣:٠٤١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤٣٢٣:٣٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٢:١٧١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٢٦٢٣:٣٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣١:٣٢١٢:١٩:٥٢١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٢٢٣:٣٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٠:٠٥١٢:١٩:٤٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٣٥٢٣:٣٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٢٩:٢٣١٢:١٩:٤٩١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:١٨٢٣:٣٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٢٨:٤٣١٢:١٩:٤٩١٩:١١:١٧١٩:٣٠:٠٠٢٣:٣٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٢٨:٠٤١٢:١٩:٤٩١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٤٣٢٣:٣٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٢٧:٢٧١٢:١٩:٥١١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٢٥٢٣:٣٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٦:٥٠١٢:١٩:٥٣١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٠٧٢٣:٣٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٢٦:١٥١٢:١٩:٥٥١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٤٩٢٣:٣٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٢٥:٤٢١٢:١٩:٥٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٣٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:١١٢٣:٣٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:٠٥١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٠:١٠١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٣٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:١٥١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٣٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه سر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سیاه سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سیاه سر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه سر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤١٠٥:١١:٥٦١١:١٥:٥٨١٧:١٩:٣٢١٧:٣٦:٣٨٢٢:٣٦:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٠٠٥:١٢:٣١١١:١٥:٣٧١٧:١٨:١٥١٧:٣٥:٢١٢٢:٣٦:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٩٠٥:١٣:٠٦١١:١٥:١٦١٧:١٦:٥٨١٧:٣٤:٠٤٢٢:٣٥:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٧٠٥:١٣:٤١١١:١٤:٥٦١٧:١٥:٤١١٧:٣٢:٤٧٢٢:٣٥:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٦٠٥:١٤:١٧١١:١٤:٣٥١٧:١٤:٢٥١٧:٣١:٣١٢٢:٣٥:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٤٠٥:١٤:٥٣١١:١٤:١٥١٧:١٣:٠٩١٧:٣٠:١٤٢٢:٣٤:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:١٥:٢٩١١:١٣:٥٥١٧:١١:٥٣١٧:٢٨:٥٩٢٢:٣٤:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٠٠٥:١٦:٠٥١١:١٣:٣٥١٧:١٠:٣٧١٧:٢٧:٤٣٢٢:٣٤:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٨٠٥:١٦:٤١١١:١٣:١٥١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٦:٢٨٢٢:٣٣:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:١٧:١٨١١:١٢:٥٦١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٥:١٣٢٢:٣٣:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:١٧:٥٥١١:١٢:٣٧١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٣:٥٩٢٢:٣٣:١٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٢٠٥:١٨:٣٢١١:١٢:١٩١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٢:٤٥٢٢:٣٢:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٠٠٥:١٩:١٠١١:١٢:٠٠١٧:٠٤:٢٤١٧:٢١:٣٢٢٢:٣٢:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:١٩:٤٧١١:١١:٤٢١٧:٠٣:١٠١٧:٢٠:١٩٢٢:٣٢:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٥٠٥:٢٠:٢٥١١:١١:٢٥١٧:٠١:٥٧١٧:١٩:٠٦٢٢:٣٢:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢١:٠٣١١:١١:٠٧١٧:٠٠:٤٤١٧:١٧:٥٤٢٢:٣١:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٢١:٤٢١١:١٠:٥٠١٦:٥٩:٣٢١٧:١٦:٤٣٢٢:٣١:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٢٢:٢١١١:١٠:٣٤١٦:٥٨:٢١١٧:١٥:٣٣٢٢:٣١:١٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٢٣:٠٠١١:١٠:١٨١٦:٥٧:١٠١٧:١٤:٢٣٢٢:٣٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٢٣:٣٩١١:١٠:٠٣١٦:٥٦:٠٠١٧:١٣:١٣٢٢:٣٠:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢١٠٥:٢٤:١٩١١:٠٩:٤٨١٦:٥٤:٥٠١٧:١٢:٠٥٢٢:٣٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٢٤:٥٩١١:٠٩:٣٣١٦:٥٣:٤١١٧:١٠:٥٧٢٢:٣٠:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٢٥:٤٠١١:٠٩:١٩١٦:٥٢:٣٣١٧:٠٩:٥٠٢٢:٢٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٢٦:٢١١١:٠٩:٠٦١٦:٥١:٢٦١٧:٠٨:٤٤٢٢:٢٩:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٢٧:٠٢١١:٠٨:٥٣١٦:٥٠:١٩١٧:٠٧:٣٨٢٢:٢٩:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٢٧:٤٣١١:٠٨:٤١١٦:٤٩:١٣١٧:٠٦:٣٤٢٢:٢٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٢٨:٢٦١١:٠٨:٢٩١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٥:٣٠٢٢:٢٨:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٢٩:٠٨١١:٠٨:١٩١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٤:٢٧٢٢:٢٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٢٩:٥١١١:٠٨:٠٨١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٢٥٢٢:٢٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٠:٣٤١١:٠٧:٥٩١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٢:٢٤٢٢:٢٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه سر روستای سیاه سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه سر روستای سیاه سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه سر

روستای سیاه سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه سر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سیاه سر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای سیاه سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه سر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه سر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه سر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه سر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه سر
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه سر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه سر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه سر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو