جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

فریم | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه دشت سفلی

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٣٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه دشت سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
دیگران عشقی را كه به خود دارم به من باز می گردانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه دشت سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه دشت سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه دشت سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه دشت سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه دشت سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٢:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٢١٠٠:١١:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٣٦١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:١٥٠٠:١١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٨٠٠:١١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٥:٣١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٥:١٩١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٩:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٩:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٢:١١١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٨:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٨:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٨:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٧:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٤:١٧١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٧:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:١١١٢:٥٤:٠١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٦:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٦:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٣:٢١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٠٤:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٣:١٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٤:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٣:١١١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه دشت سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه دشت سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه دشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه دشت سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه دشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه دشت سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیاه دشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه دشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه دشت سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاه دشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه دشت سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه دشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه دشت سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٤٠:٠٠١٢:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٠٤:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٥٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٠٥:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٠٥:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٩:١٣٠٠:٠٥:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٣٠٥:٤١:٠٥١٢:٥٩:٣٣٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:٠٥:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٠٦:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٤١:٤٦١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٠٦:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٤٢:٠٨١٣:٠٠:١٠٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٠٦:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٤٠٥:٤٢:٣٢١٣:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٠٦:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٤٢:٥٧١٣:٠٠:٣٤٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٩:١٩٠٠:٠٧:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٢٠٥:٤٣:٢٣١٣:٠٠:٤٦٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٩:١٤٠٠:٠٧:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٤٣:٥١١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٠٧:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٤٤:١٩١٣:٠١:٠٨٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٠٧:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٤٤:٤٩١٣:٠١:١٨٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٠٨:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٥:٢٠١٣:٠١:٢٩٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠٨:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٤٥:٥٢١٣:٠١:٣٩٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٨:١٩٠٠:٠٨:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٦:٢٤١٣:٠١:٤٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٠٩:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٦:٥٨١٣:٠١:٥٧٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٠٩:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٢:٠٦٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٠٩:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٨:٠٩١٣:٠٢:١٤٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٠٩:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٤٨:٤٦١٣:٠٢:٢٢٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٠:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٩:٢٣١٣:٠٢:٣٠٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٠:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٥٠:٠٢١٣:٠٢:٣٧٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٠:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٥٠:٤١١٣:٠٢:٤٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:١١:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٥١:٢١١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١١:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٥٢:٠١١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:١١:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٢:٤٣١٣:٠٣:٠٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١١:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٣:٢٤١٣:٠٣:٠٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٢:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٣:٠٩٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٢:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٣:١٣٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٢:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٥:٣٤١٣:٠٣:١٦٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه دشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه دشت سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه دشت سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه دشت سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه دشت سفلی

روستای سیاه دشت سفلی بر روی نقشه

روستای سیاه دشت سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه دشت سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه دشت سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه دشت سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه دشت سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه دشت سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه دشت سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه دشت سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه دشت سفلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه دشت سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو