جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

فریم | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه دشت سفلی


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠١
اذان ظهر: ١١:٤٣:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای سیاه دشت سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیاه دشت سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
ذهن مانند چتر نجات است؛ فقط زمانی به كنش می‌پردازد كه باز شده باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه دشت سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه دشت سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه دشت سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه دشت سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٤:٢٥١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٤:١٦١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٤١١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٥:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٣:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٤:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٤:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:١٧٢٠:١١:١٢٠٠:٠٤:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٣:١٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٤:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٣:١١١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٣:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٢:١٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٠:٣٤١٢:٥٣:١٠١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:١١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٣:١٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:١١٠٠:٠٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤٨:١٩١٢:٥٣:١٦١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:٠٢٠٠:٠٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥٣:١٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٥٢٠٠:٠٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٦:٥٧١٢:٥٣:٢٢٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٠٢:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٦:١٨١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٥:٤١١٢:٥٣:٣١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٠٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٥:٠٥١٢:٥٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٠٢:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٤٤:٣١١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه دشت سفلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه دشت سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه دشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه دشت سفلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه دشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه دشت سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه دشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه دشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه دشت سفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٠:٠١١١:٤٢:٤٧١٦:٤٥:١٥١٧:٠٥:٠٠٢٢:٥٨:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤١:٠١١١:٤٣:٠٣١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٤:٣٥٢٢:٥٩:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٢:٠٠١١:٤٣:٢٠١٦:٤٤:٢٣١٧:٠٤:١٣٢٢:٥٩:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٣:٣٨١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٩:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:٥٧١١:٤٣:٥٦١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٣:٣٣٢٢:٥٩:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٥٥١١:٤٤:١٥١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٣:١٦٢٣:٠٠:٠٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٥:٥٣١١:٤٤:٣٥١٦:٤٣:٠٣١٧:٠٣:٠١٢٣:٠٠:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٦:٤٩١١:٤٤:٥٦١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٠:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٧:٤٦١١:٤٥:١٧١٦:٤٢:٣٤١٧:٠٢:٣٧٢٣:٠٠:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٨:٤١١١:٤٥:٣٩١٦:٤٢:٢٣١٧:٠٢:٢٨٢٣:٠١:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٩:٣٦١١:٤٦:٠٢١٦:٤٢:١٤١٧:٠٢:٢١٢٣:٠١:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٥٠:٣٠١١:٤٦:٢٥١٦:٤٢:٠٧١٧:٠٢:١٦٢٣:٠١:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٥١:٢٤١١:٤٦:٤٩١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٢:١٢٢٣:٠٢:١٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٢:١٦١١:٤٧:١٣١٦:٤١:٥٩١٧:٠٢:١١٢٣:٠٢:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥٣:٠٨١١:٤٧:٣٨١٦:٤١:٥٧١٧:٠٢:١١٢٣:٠٢:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٣:٥٨١١:٤٨:٠٣١٦:٤١:٥٨١٧:٠٢:١٤٢٣:٠٣:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٤:٤٨١١:٤٨:٢٩١٦:٤٢:٠١١٧:٠٢:١٨٢٣:٠٣:٤٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٥:٣٦١١:٤٨:٥٥١٦:٤٢:٠٦١٧:٠٢:٢٥٢٣:٠٤:٠٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٦:٢٤١١:٤٩:٢٢١٦:٤٢:١٣١٧:٠٢:٣٣٢٣:٠٤:٣٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٧:١٠١١:٤٩:٤٩١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٢:٤٣٢٣:٠٤:٥٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٧:٥٥١١:٥٠:١٧١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٢:٥٥٢٣:٠٥:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:٣٩١١:٥٠:٤٥١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٣:٠٩٢٣:٠٥:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٩:٢١١١:٥١:١٣١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٣:٢٤٢٣:٠٦:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٧:٠٠:٠٢١١:٥١:٤٢١٦:٤٣:١٧١٧:٠٣:٤٢٢٣:٠٦:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٧:٠٠:٤٢١١:٥٢:١١١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٤:٠١٢٣:٠٧:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠١:٢١١١:٥٢:٤٠١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٤:٢٢٢٣:٠٧:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٧:٠١:٥٨١١:٥٣:٠٩١٦:٤٤:١٨١٧:٠٤:٤٥٢٣:٠٨:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٧:٠٢:٣٣١١:٥٣:٣٩١٦:٤٤:٤٣١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٨:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٣:٠٧١١:٥٤:٠٩١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٥:٣٦٢٣:٠٩:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٧:٠٣:٤٠١١:٥٤:٣٨١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٦:٠٤٢٣:٠٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه دشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه دشت سفلی روستای سیاه دشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه دشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه دشت سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه دشت سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه دشت سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه دشت سفلی

روستای سیاه دشت سفلی بر روی نقشه

روستای سیاه دشت سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه دشت سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه دشت سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه دشت سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه دشت سفلی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه دشت سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه دشت سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه دشت سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه دشت سفلی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه دشت سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه دشت سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه دشت سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو