جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه خانی

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه خانی


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه خانی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سیاه خانی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه خانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه خانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه دائماً روزه باشد، روزه و افطار او صحیح نیست (زیرا اسلام دین سختی و فشار نیست و كسی كه بخواهد همیشه روزه بگیرد، به خودش ضرر می‌زند و حقّ خانواده‌ی خود را نیز ضایع می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه خانی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه خانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه خانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه خانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه خانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه خانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:١٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٨:٠٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٧:٥٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٦٠٠:٣٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٧:٥١٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٥٣٠٠:٣٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٧:٣٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣١:٥٤١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٠:٠١١٣:١٧:١٨٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٧:١٣٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣١:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٨:١٣١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣١:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:١١٠٠:٣١:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٧:٠١٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٦:٥٤٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:١٦١٣:١٦:٥٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٠:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٢:٣١١٣:١٦:٥٢٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢١:٤٧١٣:١٦:٥٢٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢١:٠٥١٣:١٦:٥٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٦:٥٤٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٩:٤٤١٣:١٦:٥٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٠٦١٣:١٦:٥٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٠٢٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٧:٥٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٧:٢١١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٦:٤٩١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٢٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٦:١٨١٣:١٧:١٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٥:٤٩١٣:١٧:٢٥٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه خانی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه خانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه خانی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه خانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه خانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه خانی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢٣:١٥١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:١٤٠٠:٤٠:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٠:٠٠١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٢:٥٩٠٠:٤٠:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٢:٢٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٩:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٣٩:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥١:٥٩١٣:٢١:٥٢١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٣٩:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٣٩١٣:٢١:٣٤١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣٩:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:١٩١٣:٢١:١٦١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٣٩:١٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٠:٥٨١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:١٨٠٠:٣٨:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٤:٣٨١٣:٢٠:٣٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٨:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٥:١٧١٣:٢٠:٢٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٨:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٥:٥٦١٣:٢٠:٠١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٢١٠٠:٣٨:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٩:٤١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣٨:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٧:١٤١٣:١٩:٢١١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٧:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٩:٠١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٢٠٠٠:٣٧:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٣٢١٣:١٨:٤١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٩٠٠:٣٧:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٩:١١١٣:١٨:٢٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣٧:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٧:٥٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:١٦٠٠:٣٦:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٠:٢٩١٣:١٧:٣٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٦:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠١:٠٧١٣:١٧:١٧١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٦:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠١:٤٦١٣:١٦:٥٦١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٥:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٢:٢٥١٣:١٦:٣٥١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:٣٥:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٦:١٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٦٠٠:٣٥:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٣:٤٢١٣:١٥:٥٢١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٠٣٠٠:٣٥:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٤:٢١١٣:١٥:٣٠١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٤١٠٠:٣٤:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٥:٠٩١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:١٨٠٠:٣٤:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٤:٤٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٥٦٠٠:٣٤:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٦:١٧١٣:١٤:٢٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٣٤٠٠:٣٣:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٦:٥٧١٣:١٤:٠٥١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:١١٠٠:٣٣:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٧:٣٦١٣:١٣:٤٣١٩:١٩:٢٠١٩:٣٦:٤٩٠٠:٠٣:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٨:١٥١٢:١٣:٢٢١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٢٧٢٣:٣٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه خانی روستای سیاه خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه خانی روستای سیاه خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه خانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه خانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه خانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه خانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه خانی

روستای سیاه خانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه خانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه خانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه خانی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه خانی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سیاه خانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه خانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه خانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه خانی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه خانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه خانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه خانی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه خانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه خانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاه خانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاه خانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه خانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه خانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو