جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه جنگل

چانف | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه جنگل


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٣١
اذان ظهر: ١١:١١:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٥٠
اذان مغرب: ١٦:٥٥:١١
نیمه شب: ٢٢:٣٢:٤٤

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سیاه جنگل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیاه جنگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه جنگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
عشق، بازدارنده‌ی عشق نیست. عشق، فقط زمانی عشق است كه آزاد كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه جنگل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه جنگل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه جنگل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه جنگل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه جنگل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه جنگل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٢٥:١٤١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٢٨٢٣:٤٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٧:٥١١٩:١٥:٠٢٢٣:٤٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥١:٥٢١٢:٢٤:٥٧١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:١١٢٣:٤٣:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٤:٤١١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٣:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٢٤:٢٠١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٤:١٥١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٢:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٤:١٠١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٣٩٢٣:٤٢:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٥:٤٦١٢:٢٤:٠٥١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٢:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢٤:٠١١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:٥٠٢٣:٤٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٢٥٢٣:٤٢:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٣:٥٥١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٠٠٢٣:٤١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٦٢٣:٤١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٣:٥١١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:١١٢٣:٤١:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٣:٥٠١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤١:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠١٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤١:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٣:٥٠١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٣:٥١١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٣:٥٥١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:١٨٢٣:٤١:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٨:١٨١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٤:٠٢١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٤:٠٦١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٤:١١١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٣٦٢٣:٤٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٤:١٦١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٢٠١٢:٢٤:٢١١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:٤٤٢٣:٤٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه جنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه جنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه جنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه جنگل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه جنگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه جنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه جنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سیاه جنگل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه جنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه جنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه جنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه جنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه جنگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه جنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه جنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه جنگل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٣٠:٥٥١١:١١:٥٠١٦:٥٢:٢٥١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٣:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٣١:٣١١١:١١:٤٢١٦:٥١:٣٣١٧:٠٨:١٨٢٢:٣٣:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٣٢:٠٦١١:١١:٣٥١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٧:٢٩٢٢:٣٣:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٣٢:٤٣١١:١١:٢٨١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٦:٤١٢٢:٣٣:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٢٠٥:٣٣:٢٠١١:١١:٢٢١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٥:٥٤٢٢:٣٣:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٣٣:٥٧١١:١١:١٧١٦:٤٨:١٧١٧:٠٥:٠٨٢٢:٣٣:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٣٤:٣٤١١:١١:١٢١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٤:٢٣٢٢:٣٢:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٣٥:١٣١١:١١:٠٨١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٣:٣٩٢٢:٣٢:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٥:٥١١١:١١:٠٥١٦:٤٦:٠١١٧:٠٢:٥٧٢٢:٣٢:٤٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٣٦:٣٠١١:١١:٠٣١٦:٤٥:١٧١٧:٠٢:١٥٢٢:٣٢:٣٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٧:٠٩١١:١١:٠٢١٦:٤٤:٣٥١٧:٠١:٣٥٢٢:٣٢:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٣٧:٤٩١١:١١:٠١١٦:٤٣:٥٥١٧:٠٠:٥٦٢٢:٣٢:٣٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٣٨:٢٩١١:١١:٠١١٦:٤٣:١٥١٧:٠٠:١٨٢٢:٣٢:٢٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٣٩:١٠١١:١١:٠٢١٦:٤٢:٣٧١٦:٥٩:٤١٢٢:٣٢:٢٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٣٩:٥١١١:١١:٠٤١٦:٤١:٥٩١٦:٥٩:٠٦٢٢:٣٢:٢٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٠:٣٢١١:١١:٠٧١٦:٤١:٢٤١٦:٥٨:٣٢٢٢:٣٢:٢٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤١:١٤١١:١١:١٠١٦:٤٠:٤٩١٦:٥٧:٥٩٢٢:٣٢:٢٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤١:٥٦١١:١١:١٤١٦:٤٠:١٦١٦:٥٧:٢٨٢٢:٣٢:٢٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٢:٣٨١١:١١:١٩١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٦:٥٨٢٢:٣٢:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٣:٢١١١:١١:٢٥١٦:٣٩:١٣١٦:٥٦:٢٩٢٢:٣٢:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٤:٠٤١١:١١:٣٢١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٦:٠٢٢٢:٣٢:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٤:٤٧١١:١١:٤٠١٦:٣٨:١٦١٦:٥٥:٣٦٢٢:٣٢:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٥:٣١١١:١١:٤٨١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٥:١١٢٢:٣٢:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٦:١٥١١:١١:٥٨١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٢:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٤٦:٥٩١١:١٢:٠٨١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٢٧٢٢:٣٢:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٧:٤٣١١:١٢:١٩١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٤:٠٧٢٢:٣٣:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٨:٢٧١١:١٢:٣١١٦:٣٦:١٩١٦:٥٣:٤٨٢٢:٣٣:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٤٩:١٢١١:١٢:٤٣١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٣:٣١٢٢:٣٣:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٤٩:٥٧١١:١٢:٥٧١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٣:١٥٢٢:٣٣:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٠:٤٢١١:١٣:١١١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٣:٠١٢٢:٣٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه جنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه جنگل روستای سیاه جنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه جنگل روستای سیاه جنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه جنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه جنگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه جنگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه جنگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه جنگل

روستای سیاه جنگل بر روی نقشه

روستای سیاه جنگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه جنگل
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سیاه جنگل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سیاه جنگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه جنگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه جنگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه جنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه جنگل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه جنگل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه جنگل
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه جنگل دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه جنگل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاه جنگل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاه جنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو