جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا

تمین | میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه جنگل بالا

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٤٥

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا (شهرستان میرجاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای سیاه جنگل بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه جنگل بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه جنگل بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

؟
عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیكو می بیند و بتدریج، دایره عشق او از پرستش زیبایی در یك وجود تجاوز كرده، پرستش همه مظاهر طبیعت را آغاز می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه جنگل بالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه جنگل بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاه جنگل بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه جنگل بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه جنگل بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٠:٣٤١٢:٢٥:١٩١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:٣٩٢٣:٤٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٢٥:٠٤١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٨:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٨:٥١:٤٠١٩:٠٨:٥٢٢٣:٤٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٢٤:٣٦١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٦:٢٢١٢:٢٤:٢٣١٨:٥٢:٤٩١٩:١٠:٠٥٢٣:٤٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٢٤:١٠١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٤٢٢٣:٤٣:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٤:٢٠١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:١٩٢٣:٤٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٥٧٢٣:٤٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٢:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:١١٢٣:٤١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٣:١١١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٤٩٢٣:٤١:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٢٧٢٣:٤١:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٧:٣٣١٩:١٥:٠٥٢٣:٤١:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:٣٧١٢:٢٢:٤١١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٤٣٢٣:٤٠:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٦:٤٣١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٢١٢٣:٤٠:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٠:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢٢:١٥١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٠:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٧٢٣:٣٩:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:١١٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٠١١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٥٥٢٣:٣٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢١:٥٥١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٣٤٢٣:٣٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢١:٤٩١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٩:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢١:٤٤١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٩:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢١:٣٩١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:٣١٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٠٢٠٥:٣٩:١٩١٢:٢١:٣٥١٩:٠٤:١٤١٩:٢٢:١١٢٣:٣٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢١:٣٢١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢١:٢٩١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٢٩٢٣:٣٨:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:١٠٠٥:٣٧:١٠١٢:٢١:٢٧١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٠٨٢٣:٣٨:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢١:٢٥١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٨:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢١:٢٤١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه جنگل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه جنگل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاه جنگل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه جنگل بالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه جنگل بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه جنگل بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه جنگل بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سیاه جنگل بالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه جنگل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه جنگل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه جنگل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه جنگل بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه جنگل بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سیاه جنگل بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه جنگل بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه جنگل بالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه جنگل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه جنگل بالا روستای سیاه جنگل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاه جنگل بالا روستای سیاه جنگل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاه جنگل بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه جنگل بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه جنگل بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه جنگل بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه جنگل بالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤١٠٥:٢٧:٢٨١٢:٢٦:٥٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٠:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٧:٤٢١٢:٢٧:٠٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٠:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١١٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٧:٢١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤١:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٢٨:١٣١٢:٢٧:٣٤١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٥٧٢٣:٤١:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٧:٤٧١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٧:٥٩١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:١١٢٣:٤١:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٢٩:٠٧١٢:٢٨:١٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٢:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٩:٢٧١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٢:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢٨:٣٦١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٢:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢٨:٤٨١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٢:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٠:٣١١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٣:٠١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٩:١١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٣:١٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣١:١٨١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٣:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٣:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٢:٣٤١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٤:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٤٥٢٣:٤٤:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:١١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٣٤٢٣:٤٤:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٢٢٢٣:٤٤:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٥:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٥:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٠:٥١١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:١٧٢٣:٤٥:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥٨٢٣:٤٥:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣١:٠٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٦:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣١:٠٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:١٤٢٣:٤٦:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٦:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٨:٣١١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٦:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٩:٠٤١٢:٣١:٢٣١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٦:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣١:٢٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٧:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣١:٣٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٧:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاه جنگل بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه جنگل بالا روستای سیاه جنگل بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاه جنگل بالا روستای سیاه جنگل بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه جنگل بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه جنگل بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه جنگل بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه جنگل بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه جنگل بالا

روستای سیاه جنگل بالا بر روی نقشه

روستای سیاه جنگل بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه جنگل بالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سیاه جنگل بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سیاه جنگل بالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سیاه جنگل بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاه جنگل بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاه جنگل بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه جنگل بالا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه جنگل بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاه جنگل بالا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاه جنگل بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاه جنگل بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سیاه جنگل بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه جنگل بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاه جنگل بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه جنگل بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو