جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاه اتفاق بالا


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٢٩
اذان ظهر: ١١:١٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٣٩:٠٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای سیاه اتفاق بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه اتفاق بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

زیگ زیگلار
نگران چیزی نباشید كه نمی توانید آن را تغییر دهید، در برابر، انرژی خود را در موارد مثبت و سازنده بكار برید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاه اتفاق بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه اتفاق بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاه اتفاق بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاه اتفاق بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٩:٣٣١٢:٢٢:٠٤١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:١٥٢٣:٤١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٨:٤١١٢:٢١:٥٥١٨:٥٥:٣٢١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢١:٤٦١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٢٥٢٣:٤٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٧:٠٠١٢:٢١:٣٨١٨:٥٦:٣٩١٩:١٤:٠١٢٣:٤٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٦:١٠١٢:٢١:٣٠١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٣٧٢٣:٤٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢١:٢٣١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:١٣٢٣:٣٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢١:١٦١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٤٩٢٣:٣٩:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢١:١٠١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢١:٠٤١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٠١٢٣:٣٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٩:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:١٣٢٣:٣٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٠:٥٢١٢:٢٠:٥١١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٠:١١١٢:٢٠:٤٧١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٨:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٠:٤١١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:١٥٢٣:٣٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٢٢٣:٣٨:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٢٨٢٣:٣٧:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:١١٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:٠٥٢٣:٣٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٢٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٠:٤١١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:١٧٢٣:٣٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:٥٣٢٣:٣٧:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٢٩٢٣:٣٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٣٣:٢٦١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٤١٢٣:٣٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:١٦٢٣:٣٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢١:٠٠١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٧:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٢:١٣١٢:٢١:٠٥١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣١:٥١١٢:٢١:١١١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاه اتفاق بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه اتفاق بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه اتفاق بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سیاه اتفاق بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاه اتفاق بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاه اتفاق بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاه اتفاق بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٥٩١٢:٢٧:٠٢١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٤٣٢٣:٤٧:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٩:٢٨١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٤١٢٣:٤٦:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٩:٥٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٣٨٢٣:٤٦:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٠:٢٤١٢:٢٦:١٤١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:٣٥٢٣:٤٦:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٣١٢٣:٤٦:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠١:٢١١٢:٢٥:٣٩١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠١:٤٨١٢:٢٥:٢٢١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٥:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٤:١٦٢٣:٤٥:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٢:٤٤١٢:٢٤:٤٥١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٣:١١٢٣:٤٥:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٣:١١١٢:٢٤:٢٦١٨:٤٥:١٨١٩:٠٢:٠٤٢٣:٤٥:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٤:٠٧١٨:٤٤:١٢١٩:٠٠:٥٨٢٣:٤٥:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٣:٤٨١٨:٤٣:٠٦١٨:٥٩:٥٠٢٣:٤٤:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٢٣:٢٨١٨:٤٢:٠٠١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٤:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٢٣:٠٩١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٣٥٢٣:٤٤:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٢٦١٢:٢٢:٤٨١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٣:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٥:٥٣١٢:٢٢:٢٨١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٥:١٨٢٣:٤٣:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٢:٠٨١٨:٣٧:٣١١٨:٥٤:١٠٢٣:٤٣:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٦:٤٦١٢:٢١:٤٧١٨:٣٦:٢٣١٨:٥٣:٠١٢٣:٤٣:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٧:١٢١٢:٢١:٢٦١٨:٣٥:١٥١٨:٥١:٥٢٢٣:٤٢:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢١:٠٥١٨:٣٤:٠٧١٨:٥٠:٤٢٢٣:٤٢:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٢٠:٤٤١٨:٣٢:٥٨١٨:٤٩:٣٣٢٣:٤٢:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٢٠:٢٢١٨:٣١:٤٩١٨:٤٨:٢٣٢٣:٤١:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٠٨:٥٧١٢:٢٠:٠١١٨:٣٠:٤٠١٨:٤٧:١٣٢٣:٤١:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٠٩:٢٤١٢:١٩:٣٩١٨:٢٩:٣١١٨:٤٦:٠٣٢٣:٤١:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٠٩:٥٠١٢:١٩:١٨١٨:٢٨:٢١١٨:٤٤:٥٣٢٣:٤٠:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٠:١٦١٢:١٨:٥٦١٨:٢٧:١٢١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٠:٤٣١٢:١٨:٣٥١٨:٢٦:٠٣١٨:٤٢:٣٤٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١١:٠٩١٢:١٨:١٣١٨:٢٤:٥٣١٨:٤١:٢٤٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١١:٣٦١٢:١٧:٥٢١٨:٢٣:٤٤١٨:٤٠:١٤٢٣:٣٩:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٢:٠٢١٢:١٧:٣١١٨:٢٢:٣٤١٨:٣٩:٠٤٢٣:٠٩:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:١٢:٢٩١١:١٧:٠٩١٧:٢١:٢٥١٧:٣٧:٥٥٢٢:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاه اتفاق بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا روستای سیاه اتفاق بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سیاه اتفاق بالا روستای سیاه اتفاق بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاه اتفاق بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاه اتفاق بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاه اتفاق بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاه اتفاق بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاه اتفاق بالا

روستای سیاه اتفاق بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاه اتفاق بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاه اتفاق بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاه اتفاق بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سیاه اتفاق بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاه اتفاق بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاه اتفاق بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاه اتفاق بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاه اتفاق بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاه اتفاق بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاه اتفاق بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاه اتفاق بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو