جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

محمود آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهکلا(سیاه کلا)


اذان صبح: ٠٥:١٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٤٦
اذان ظهر: ١١:٤٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:٥٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) (شهرستان محمود آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اِعمال قدرت، زحمت دارد و مردانگی می خواهد؛ این است كه بسیاری، حق مسلم و ثابت خود را جاری نمی كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهکلا(سیاه کلا) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهکلا(سیاه کلا) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهکلا(سیاه کلا) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:٢١١٢:٥٨:١٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١١:٠٩١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٧:٣١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٧:١٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٧:١٢١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٨:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠١:١٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٨:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٤:١٣٠٠:٠٨:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٧:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٠٣٠٠:٠٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٠٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٧:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٣٩٠٠:٠٦:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٦:٤٨٢٠:٠١:٠١٢٠:٢١:٢٦٠٠:٠٦:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٢٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٦:٤٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٦:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥١:٣٠١٢:٥٦:٥١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٣:١١٠٠:٠٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٦:٥٣٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٠٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٩٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٦:٥٦٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٠٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٠٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٧:٠٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٠٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٠٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٧:١٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٠٥:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهکلا(سیاه کلا)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٤:٣٨١١:٤٤:٤٨١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٢:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٥:٣٥١١:٤٤:٤٠١٧:١٣:١٥١٧:٣١:٥٩٢٣:٠٢:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٦:٣٢١١:٤٤:٣٢١٧:١٢:٠٣١٧:٣٠:٤٨٢٣:٠٢:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٧:٣٠١١:٤٤:٢٦١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٤٠٢٣:٠١:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٨:٢٨١١:٤٤:٢٠١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٢٢٣:٠١:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٩:٢٧١١:٤٤:١٤١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٢٥٢٣:٠١:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٠:٢٦١١:٤٤:١٠١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٦:٢٠٢٣:٠١:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢١:٢٥١١:٤٤:٠٦١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:١٦٢٣:٠١:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٢٤١١:٤٤:٠٣١٧:٠٥:١٤١٧:٢٤:١٣٢٣:٠١:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٢٤١١:٤٤:٠١١٧:٠٤:١١١٧:٢٣:١١٢٣:٠١:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٤:٢٤١١:٤٤:٠٠١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:١١٢٣:٠١:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٥:٢٤١١:٤٣:٥٩١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:١٣٢٣:٠١:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٦:٢٥١١:٤٣:٥٩١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:١٥٢٣:٠١:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٢٥١١:٤٤:٠٠١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:١٩٢٣:٠١:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١١:٤٤:٠٢١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٥٢٣:٠٠:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:٢٧١١:٤٤:٠٥١٦:٥٨:١٧١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٠:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٢٨١١:٤٤:٠٨١٦:٥٧:٢٣١٧:١٦:٤١٢٣:٠٠:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣١:٣٠١١:٤٤:١٢١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:٥١٢٣:٠٠:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٢:٣١١١:٤٤:١٧١٦:٥٥:٤٠١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٠:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٣٣١١:٤٤:٢٣١٦:٥٤:٥٠١٧:١٤:١٦٢٣:٠١:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٤:٣٤١١:٤٤:٣٠١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٣١٢٣:٠١:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٥:٣٦١١:٤٤:٣٨١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٤٨٢٣:٠١:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٦:٣٧١١:٤٤:٤٦١٦:٥٢:٣٣١٧:١٢:٠٦٢٣:٠١:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٣٩١١:٤٤:٥٦١٦:٥١:٥٠١٧:١١:٢٦٢٣:٠١:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٨:٤١١١:٤٥:٠٦١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٤٨٢٣:٠١:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٩:٤٢١١:٤٥:١٧١٦:٥٠:٣٠١٧:١٠:١٢٢٣:٠١:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٥:٢٩١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٩:٣٧٢٣:٠١:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٤٥١١:٤٥:٤٢١٦:٤٩:١٨١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠١:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٥:٥٥١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠١:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٦:١٠١٦:٤٨:١٣١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

سیاهکلا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران ایران.

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در ویکیپدیا

شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاهکلا(سیاه کلا) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی نقشه

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاهکلا(سیاه کلا)
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاهکلا(سیاه کلا) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاهکلا(سیاه کلا) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو