جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

محمود آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهکلا(سیاه کلا)


اذان صبح: ٠٣:٥٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٤

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) (شهرستان محمود آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاهکلا(سیاه کلا))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ظلم و ارتكابِ خلافِ واقع، انسان را در دنیا و آخرتش هلاك می‌كند و نقص و اختلالِ وجودیِ او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می‌نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهکلا(سیاه کلا) ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهکلا(سیاه کلا) ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهکلا(سیاه کلا) ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٠:١٣١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٢١٠٠:١٣:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٩:٢١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:١٧٠٠:١٣:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:١٢٠٠:١٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٢:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٦:١٨١٢:٥٨:٤٥١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٢:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٨:٣٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٥٨٠٠:١١:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١١٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١١:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٨:١٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١١:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١١:٢٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٠:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:١٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٠:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٠:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٧:٣٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٧:٣١١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٩:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٧:١٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٩:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٧:١٢١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:١٣٠٠:٠٨:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٨:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٧:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٠٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٧:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهکلا(سیاه کلا)

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاهکلا(سیاه کلا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهکلا(سیاه کلا) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٧:٠٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٠٥:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٠٥:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٧:١٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠٥:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٠٥:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٦:١٩١٢:٥٧:٢٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٠٥:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣١٠٥:٤٥:٤٨١٢:٥٧:٣٢٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٠٥:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٥:١٨١٢:٥٧:٣٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣١:٢٢٠٠:٠٥:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٠١٢:٥٧:٤٧٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٠٥:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٤:٢٣١٢:٥٧:٥٥٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:٠٥:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٥٨:٠٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٠٥:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٤٣:٣٦١٢:٥٨:١٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٠٥:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٤٣:١٤١٢:٥٨:٢١٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٠٥:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٤٢:٥٥١٢:٥٨:٣٠٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٠٥:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٥٨:٤٠٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٦:١٦٠٠:٠٥:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٨٠٥:٤٢:٢١١٢:٥٨:٥٠٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٠٥:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٥٩:٠١٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٠٥:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٤١:٥٤١٢:٥٩:١٢٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٠٥:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٤١:٤٣١٢:٥٩:٢٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٠٥:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٩:١٢٠٠:٠٥:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٤١:٢٦١٢:٥٩:٤٦٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٠٥:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٤١:٢٠١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٥٢٠:٤٠:١٤٠٠:٠٥:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٤١:١٦١٣:٠٠:١٠٢٠:١٩:١٢٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٠٥:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٤١:١٤١٣:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤١:٠٩٠٠:٠٦:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٤١:١٤١٣:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤١:٣٥٠٠:٠٦:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٦٠٥:٤١:١٥١٣:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٠٦:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٤١:١٨١٣:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٠٦:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١١٠٥:٤١:٢٢١٣:٠١:١٣٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٠٦:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٤١:٢٨١٣:٠١:٢٦٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٠٦:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٤١:٣٦١٣:٠١:٣٩٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٠٧:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٤١:٤٦١٣:٠١:٥٢٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٠٧:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٤١:٥٧١٣:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٥١٠٠:٠٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

سیاهکلا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران ایران.

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) در ویکیپدیا

شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاهکلا(سیاه کلا) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاهکلا(سیاه کلا) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی نقشه

شهر سیاهکلا(سیاه کلا) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاهکلا(سیاه کلا)
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاهکلا(سیاه کلا) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاهکلا(سیاه کلا) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاهکلا(سیاه کلا) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاهکلا(سیاه کلا)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاهکلا(سیاه کلا) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاهکلا(سیاه کلا) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو