جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سیاهو

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهو

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١١:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٣:٣٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاهو (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ شهر سیاهو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر سیاهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

مری كرایستل ماكالوسو
اگر شادمانی، پس توانگری. شادمانی، نیازی به حساب بانكی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاهو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاهو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سیاهو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٠٦١٢:٤٤:٥٧١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:١١٠٠:٠٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٠٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٦:٤٥٠٠:٠٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٩:٠٣١٢:٤٤:٢٨١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٢٠٠٠:٠٤:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٤٤:١٤١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٥٤٠٠:٠٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٤:٠١١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٢٩٠٠:٠٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٤٣:٤٨١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٠٤٠٠:٠٣:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٣:٣٥١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٣٩٠٠:٠٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٣:٢٣١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:١٤٠٠:٠٢:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٣:١٠١٢:٤٣:١١١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٤٩٠٠:٠٢:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:١٠٠٦:١٢:١٣١٢:٤٣:٠٠١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٢٥٠٠:٠٢:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١١:١٨١٢:٤٢:٤٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٠٠٠٠:٠١:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٤٢:٣٨١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٣٦٠٠:٠١:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٩:٢٩١٢:٤٢:٢٨١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:١٢٠٠:٠١:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٢:١٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٤٨٠٠:٠١:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤٢:١٠١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٢٤٠٠:٠٠:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٢:٠١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٠١٠٠:٠٠:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٦:٠١١٢:٤١:٥٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٣٧٠٠:٠٠:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٥:١٢١٢:٤١:٤٦١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٠:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤١:٣٣١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٢٨٢٣:٥٩:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤١:٢٧١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٠٥٢٣:٥٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤١:٢٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٩:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:١٩١٢:٤١:١٧١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤١:١٣١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٩:١٢١٢:٤١:٠٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:١٢٢٣:٥٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤١:٠٥١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٤١:٠٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر سیاهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر سیاهو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر سیاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر سیاهو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر سیاهو شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر سیاهو شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر سیاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر سیاهو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٤٧:٣٤١١:٥١:٥٠١٧:٥٦:٣١١٨:١٣:٠٧٢٣:٤٣:٠٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٤٦:٢٦١٢:٥١:٣٢١٨:٥٧:٠٣١٩:١٣:٣٩٠٠:١٢:٥٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٤٥:١٨١٢:٥١:١٤١٨:٥٧:٣٥١٩:١٤:١١٠٠:١٢:٢٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٤٤:١٠١٢:٥٠:٥٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٤:٤٣٠٠:١٢:٠٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٣:٠٣١٢:٥٠:٣٨١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:١٦٠٠:١١:٤٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤١:٥٥١٢:٥٠:٢٠١٨:٥٩:١٠١٩:١٥:٤٨٠٠:١١:٢٨
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٠:٤٧١٢:٥٠:٠١١٨:٥٩:٤٢١٩:١٦:٢٠٠٠:١١:٠٧
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٣٩:٣٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٠٠:١٣١٩:١٦:٥٢٠٠:١٠:٤٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٩٠٦:٣٨:٣١١٢:٤٩:٢٥١٩:٠٠:٤٤١٩:١٧:٢٤٠٠:١٠:٢٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٣٧:٢٤١٢:٤٩:٠٧١٩:٠١:١٦١٩:١٧:٥٦٠٠:١٠:٠٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٢٠٦:٣٦:١٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٢٨٠٠:٠٩:٤٣
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٥:٠٩١٢:٤٨:٣١١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٠٠٠٠:٠٩:٢٢
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٤:٠٢١٢:٤٨:١٣١٩:٠٢:٥٠١٩:١٩:٣٣٠٠:٠٩:٠٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١١٠٦:٣٢:٥٦١٢:٤٧:٥٦١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٠٥٠٠:٠٨:٣٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣١:٤٩١٢:٤٧:٣٨١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٣٨٠٠:٠٨:١٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٠:٤٣١٢:٤٧:٢١١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:١٠٠٠:٠٧:٥٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٩٠٦:٢٩:٣٧١٢:٤٧:٠٤١٩:٠٤:٥٦١٩:٢١:٤٣٠٠:٠٧:٣٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٨:٣٢١٢:٤٦:٤٧١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:١٦٠٠:٠٧:١٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٦:٣٠١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٤
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٦:٢٢١٢:٤٦:١٤١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٢٣٠٠:٠٦:٣٣
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٥:١٨١٢:٤٥:٥٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٣:٥٦٠٠:٠٦:١٣
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٤:١٤١٢:٤٥:٤٢١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٣٠٠٠:٠٥:٥٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٣:١١١٢:٤٥:٢٧١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٠٣٠٠:٠٥:٣٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:٠٨١٢:٤٥:١٢١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٣٧٠٠:٠٥:١٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢١:٠٦١٢:٤٤:٥٧١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:١١٠٠:٠٤:٥٣
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٠٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٦:٤٥٠٠:٠٤:٣٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٩:٠٣١٢:٤٤:٢٨١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٢٠٠٠:٠٤:١٤
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٤٤:١٤١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٥٤٠٠:٠٣:٥٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٤:٠١١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٢٩٠٠:٠٣:٣٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٤٣:٤٨١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٠٤٠٠:٠٣:١٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٣:٣٥١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٣٩٠٠:٠٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاهو

سیاهو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است. سیاهو در شمال بندرعباس در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرعباس می‌باشد

شهر سیاهو در ویکیپدیا

شهر سیاهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاهو بر روی نقشه

شهر سیاهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاهو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سیاهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سیاهو
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ سیاهو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاهو
زمان پخش اذان زنده به افق سیاهو
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاهو
زمان پخش اذان آنلاین به افق سیاهو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاهو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاهو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو