جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیاهو

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهو


اذان صبح: ٠٤:١٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٤٦:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٣٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاهو (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر سیاهو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سیاهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق بلایی است كه همه خواستارش هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاهو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیاهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:١٠١٢:٤٢:٣٦١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٤٦٠٠:٠١:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٢:٢٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٢٢٠٠:٠١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٢:١٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٢:٠٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٣٤٠٠:٠٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٢:٠٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:١١٠٠:٠٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤١:٥٣١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٤٨٠٠:٠٠:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤١:٤٥١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٢٤٠٠:٠٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٤:١٣١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤١:٣٣١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٣٨٢٣:٥٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤١:٢٧١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:١٥٢٣:٥٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠١:٥٤١٢:٤١:٢٢١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١١٠٦:٠١:٠٩١٢:٤١:١٧١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٩:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤١:١٣١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٨:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤١:٠٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٢١٢٣:٥٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤١:٠٥١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٨:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤١:٠٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٨:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٦:٣١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤١:٠٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤١:٠٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤١:٠٤١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٤:١٧١٢:٤١:٠٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:١٩٢٣:٥٧:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤١:٠٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٣:١٨١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٢:٥١١٢:٤١:١٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤١:١٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤١:٢٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥١:٣٦١٢:٤١:٢٨١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سیاهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سیاهو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٢:١٩١٢:٤١:١٩١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٧:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥١:٥٤١٢:٤١:٢٤١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٢٨٢٣:٥٧:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥١:٣٠١٢:٤١:٢٩١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥٧:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥١:٠٨١٢:٤١:٣٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٧:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤١:٤١١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٣٢٣:٥٧:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤١:٤٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٧:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٧:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٧:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٢:١٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٧:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٢:١٩١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٧:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٧:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٧:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٧:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٧:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٨:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٨:٢٦١٢:٤٣:١٨١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٨:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٨:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٣:٤١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٥٥٢٣:٥٨:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٨:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٨:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٤:١٦١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٣:٥٨:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٤:٢٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٥٩:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٤٤:٤١١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٩:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٤:٥٣١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:١٧٢٣:٥٩:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٨:٢٧١٢:٤٥:٠٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٩:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٥:١٩١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٥٩:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٥:٣١١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٠:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٥:٤٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٣٢٠٠:٠٠:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٥:٥٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٠:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٦:١٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٠:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٩:٢١١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سیاهو

سیاهو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است. سیاهو در شمال بندرعباس در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرعباس می‌باشد

شهر سیاهو در ویکیپدیا

شهر سیاهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاهو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سیاهو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سیاهو
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاهو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سیاهو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاهو
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سیاهو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو