جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سیاهو

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهو


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٨:٥١
اذان مغرب: ١٩:٠٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٠١:٠٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سیاهو (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر سیاهو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیاهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
اثر سجده در تمام مواضع هفت گانه سجده او نمایان بود ؛ از این جهت «سجّاد» نامیده شد

اوقات شرعی ماه جاری شهر سیاهو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سیاهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سیاهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سیاهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٢:٢٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٢٢٠٠:٠١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٢:١٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٢:٠٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٣٤٠٠:٠٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٢:٠٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:١١٠٠:٠٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤١:٥٣١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٤٨٠٠:٠٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٥:٠١١٢:٤١:٤٥١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٢٤٠٠:٠٠:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٤:١٣١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٤١:٣٣١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٣٨٢٣:٥٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤١:٢٧١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:١٥٢٣:٥٩:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠١:٥٤١٢:٤١:٢٢١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١١٠٦:٠١:٠٩١٢:٤١:١٧١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤١:١٣١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤١:٠٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٢١٢٣:٥٨:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤١:٠٥١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٨:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤١:٠٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٦:٣١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤١:٠٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤١:٠٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤١:٠٤١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٤:١٧١٢:٤١:٠٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:١٩٢٣:٥٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤١:٠٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٣:١٨١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٢:٥١١٢:٤١:١٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤١:١٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤١:٢٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥١:٣٦١٢:٤١:٢٨١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:١١٠٥:٥١:١٣١٢:٤١:٣٤١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٣١٢٣:٥٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیاهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سیاهو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سیاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سیاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٤٧:٢٥١٩:١٥:٣٥١٩:٣٢:٤١٠٠:٠٧:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٩:١٩١٢:٤٧:٠٩١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٣٨٠٠:٠٧:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٩:٤٩١٢:٤٦:٥٣١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:٣٤٠٠:٠٦:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٠:١٨١٢:٤٦:٣٦١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٣٠٠٠:٠٦:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٠:٤٧١٢:٤٦:١٩١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٢٥٠٠:٠٦:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:١٦١٢:٤٦:٠٢١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٢٠٠٠:٠٦:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢١:٤٥١٢:٤٥:٤٤١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:١٤٠٠:٠٦:٠٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٥:٢٦١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:٠٨٠٠:٠٥:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٢:٤٢١٢:٤٥:٠٧١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٠١٠٠:٠٥:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٣:١٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٢:٥٤٠٠:٠٥:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٣:٣٨١٢:٤٤:٣٠١٩:٠٤:٥٦١٩:٢١:٤٦٠٠:٠٥:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٤:٠٧١٢:٤٤:١٠١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٣٨٠٠:٠٤:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٤:٣٥١٢:٤٣:٥١١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٢٩٠٠:٠٤:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٥:٠٢١٢:٤٣:٣١١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٢١٠٠:٠٤:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٥:٣٠١٢:٤٣:١١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:١١٠٠:٠٤:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٥:٥٨١٢:٤٢:٥٠١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:٠٢٠٠:٠٣:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٦:٢٥١٢:٤٢:٣٠١٨:٥٨:٠٩١٩:١٤:٥٢٠٠:٠٣:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٦:٥٣١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٧:٠٠١٩:١٣:٤٢٠٠:٠٣:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٧:٢٠١٢:٤١:٤٨١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٣٢٠٠:٠٣:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٧:٤٨١٢:٤١:٢٧١٨:٥٤:٤١١٩:١١:٢١٠٠:٠٢:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٨:١٥١٢:٤١:٠٦١٨:٥٣:٣١١٩:١٠:١١٠٠:٠٢:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٠:٤٤١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٠٠٠٠:٠٢:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٢٩:١٠١٢:٤٠:٢٣١٨:٥١:١١١٩:٠٧:٤٩٠٠:٠١:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٢٩:٣٧١٢:٤٠:٠٢١٨:٥٠:٠١١٩:٠٦:٣٨٠٠:٠١:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٠:٠٤١٢:٣٩:٤٠١٨:٤٨:٥١١٩:٠٥:٢٧٠٠:٠١:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٠:٣٢١٢:٣٩:١٩١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٤:١٦٠٠:٠٠:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٠:٥٩١٢:٣٨:٥٧١٨:٤٦:٣٠١٩:٠٣:٠٦٠٠:٠٠:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣١:٢٧١٢:٣٨:٣٦١٨:٤٥:٢٠١٩:٠١:٥٥٠٠:٠٠:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣١:٥٤١٢:٣٨:١٤١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٠:٤٤٢٣:٥٩:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٢:٢٢١٢:٣٧:٥٣١٨:٤٢:٥٩١٨:٥٩:٣٣٢٣:٢٩:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٣٢:٥٠١١:٣٧:٣٢١٧:٤١:٤٨١٧:٥٨:٢٣٢٢:٥٩:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سیاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سیاهو شهر سیاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سیاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سیاهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سیاهو

سیاهو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است. سیاهو در شمال بندرعباس در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرعباس می‌باشد

شهر سیاهو در ویکیپدیا

شهر سیاهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سیاهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سیاهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سیاهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سیاهو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سیاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سیاهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سیاهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاهو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاهو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سیاهو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سیاهو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاهو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سیاهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو