جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سیاهرگه

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهرگه

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٢٠

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاهرگه (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای سیاهرگه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سیاهرگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاهرگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاهرگه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاهرگه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاهرگه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سیاهرگه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاهرگه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهرگه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٢٨١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٤١:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:١٤١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٣١٠٠:٤١:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٤:١٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:١٨٠٠:٤٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٥٠١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٩:٣٨١٣:٢٣:٥١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:٤٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٥:٠١١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤١:٤١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٧:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٧:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٦:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٦:٢٨١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٣:٣٣١٣:٢١:٣١٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣١:٤١١٣:٢١:٢١٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٣٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٨:١٤١٣:٢١:٠٩٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢١:٠٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢١:٠٦٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٢١:٠٥٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهرگه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیاهرگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سیاهرگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاهرگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سیاهرگه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاهرگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاهرگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاهرگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سیاهرگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاهرگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاهرگه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سیاهرگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاهرگه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاهرگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاهرگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاهرگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاهرگه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٢:٥٨١٢:١٧:٢٠١٨:٢١:١١١٨:٣٨:٤٦٢٣:٣٦:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٣:٣٩١٢:١٦:٥٩١٨:١٩:٤٨١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٦:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٤:٢٠١٢:١٦:٣٨١٨:١٨:٢٦١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٦:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٥:٠١١٢:١٦:١٧١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٣٨٢٣:٣٥:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٥:٤٢١٢:١٥:٥٧١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:١٥٢٣:٣٥:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٦:٢٣١٢:١٥:٣٦١٨:١٤:١٩١٨:٣١:٥٣٢٣:٣٥:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:٠٥١٢:١٥:١٦١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٤:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٧:٤٧١٢:١٤:٥٦١٨:١١:٣٥١٨:٢٩:١٠٢٣:٣٤:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٨:٢٩١٢:١٤:٣٦١٨:١٠:١٤١٨:٢٧:٤٩٢٣:٣٤:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٩:١١١٢:١٤:١٧١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:٢٨٢٣:٣٣:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:٥٣١٢:١٣:٥٨١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٥:٠٨٢٣:٣٣:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:١٣:٣٩١٨:٠٦:١٢١٨:٢٣:٤٨٢٣:٣٣:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢١:١٩١٢:١٣:٢٠١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٢:٢٩٢٣:٣٢:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٢:٠٢١٢:١٣:٠٢١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:١٠٢٣:٣٢:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٢:٤٦١٢:١٢:٤٥١٨:٠٢:١٤١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٢:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٣:٢٩١٢:١٢:٢٧١٨:٠٠:٥٦١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٢:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٤:١٤١٢:١٢:١٠١٧:٥٩:٣٨١٨:١٧:١٨٢٣:٣١:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٢:١١:٥٤١٧:٥٨:٢١١٨:١٦:٠١٢٣:٣١:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٤٣١٢:١١:٣٨١٧:٥٧:٠٤١٨:١٤:٤٥٢٣:٣١:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٦:٢٨١٢:١١:٢٣١٧:٥٥:٤٨١٨:١٣:٣٠٢٣:٣٠:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٧:١٤١٢:١١:٠٨١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:١٦٢٣:٣٠:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٨:٠٠١٢:١٠:٥٣١٧:٥٣:١٨١٨:١١:٠٣٢٣:٣٠:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٨:٤٦١٢:١٠:٣٩١٧:٥٢:٠٤١٨:٠٩:٥٠٢٣:٣٠:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٩:٣٣١٢:١٠:٢٦١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:٣٨٢٣:٢٩:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٠:٢٠١٢:١٠:١٣١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٢٧٢٣:٢٩:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣١:٠٧١٢:١٠:٠١١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٦:١٧٢٣:٢٩:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣١:٥٥١٢:٠٩:٥٠١٧:٤٧:١٦١٨:٠٥:٠٨٢٣:٢٩:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١١٠٦:٣٢:٤٣١٢:٠٩:٣٩١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٥٩٢٣:٢٩:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٠٩:٢٨١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٥٢٢٣:٢٨:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٤:٢١١٢:٠٩:١٩١٧:٤٣:٥٠١٨:٠١:٤٦٢٣:٢٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاهرگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاهرگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاهرگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاهرگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاهرگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاهرگه

روستای سیاهرگه بر روی نقشه

روستای سیاهرگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاهرگه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سیاهرگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاهرگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سیاهرگه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سیاهرگه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سیاهرگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاهرگه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاهرگه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاهرگه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سیاهرگه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاهرگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو