جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سیاهرگه

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سیاهرگه


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٣٠
اذان مغرب: ١٨:١٠:١٥
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٢١

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سیاهرگه (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای سیاهرگه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سیاهرگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاهرگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بلر وارن
دانش، تنها راه یا حتی مهم ترین راه رسیدن به كامیابی نیست. اگر دانش را مهم تر از دلبستگی، پایداری، آگاهی و هوش و ذكاوت بدانیم، به راستی، نادانی خودمان را نشان داده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سیاهرگه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سیاهرگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاهرگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سیاهرگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سیاهرگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سیاهرگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٣٨١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٩:١٩١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٧:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٧:١٥١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٦:١٥١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:١٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٦:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٤:١٧١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٣١٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٥:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣١:٢٩١٣:٢١:٢١٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٥:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٥:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢١:١٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٢١:١١٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢١:٠٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٤:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٧:١٤١٣:٢١:٠٧٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢١:٠٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٤:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢١:٠٥٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٤:١٣١٣:٢١:٠٦٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:٣١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٣٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٥١١٣:٢١:٠٩٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣٣:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٢:١٢١٣:٢١:١٢٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢١:٣٤١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٣:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:٥١١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣٣:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:١٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سیاهرگه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیاهرگه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاهرگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاهرگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سیاهرگه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٠٥٠٧:٢٤:٣٠١٢:٣٧:٢١١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٩:١٩٢٣:٥٥:٠٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٣:٥٧١٢:٣٧:٣٣١٧:٥١:٣٠١٨:١٠:١٥٢٣:٥٥:٢١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:١٢٠٧:٢٣:٢١١٢:٣٧:٤٥١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:١٢٢٣:٥٥:٣٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٧:٥٥١٧:٥٣:٢٧١٨:١٢:٠٨٢٣:٥٥:٥٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٢:٠٦١٢:٣٨:٠٥١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٤٢٣:٥٦:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢١:٢٦١٢:٣٨:١٤١٧:٥٥:٢٤١٨:١٤:٠٠٢٣:٥٦:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٠:٤٤١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٥٥٢٣:٥٦:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٠:٠١١٢:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٥١٢٣:٥٦:٣٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٥:٥٤٠٧:١٩:١٦١٢:٣٨:٣٥١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٥٦:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:١٦٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٨:٤١١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٦:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٣٦٠٧:١٧:٤٢١٢:٣٨:٤٦١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٣٧٢٣:٥٧:٠٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٦:٥٣١٢:٣٨:٤٩١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٣٢٢٣:٥٧:١٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:١١٠٧:١٦:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٨:٠٢:٠٦١٨:٢٠:٢٧٢٣:٥٧:١٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:١١١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٢١٢٣:٥٧:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٤:١٨١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:١٥٢٣:٥٧:٢٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٣:٢٤١٢:٣٨:٥٧١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٠٩٢٣:٥٧:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٢:٢٩١٢:٣٨:٥٧١٨:٠٥:٥١١٨:٢٤:٠٣٢٣:٥٧:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:١٤٠٧:١١:٣٢١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٥٦٢٣:٥٧:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٠:٣٤١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٥:٥٠٢٣:٥٧:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٩:٣٥١٢:٣٨:٥٢١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:٥٧:٣٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٨:٣٥١٢:٣٨:٥٠١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٣٥٢٣:٥٧:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:٠٧:٣٣١٢:٣٨:٤٦١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٨٢٣:٥٧:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٦:٣١١٢:٣٨:٤٢١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٢٠٢٣:٥٧:٣٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٥:٢٨١٢:٣٨:٣٧١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:١٢٢٣:٥٧:٢٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٤:٢٣١٢:٣٨:٣١١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:٠٤٢٣:٥٧:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٣:١٨١٢:٣٨:٢٥١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٥٥٢٣:٥٧:٢١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:١٢١٢:٣٨:١٨١٨:١٤:٥٢١٨:٣٢:٤٦٢٣:٥٧:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠١:٠٤١٢:٣٨:١٠١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٣٧٢٣:٥٧:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٣٥٠٦:٥٩:٥٦١٢:٣٨:٠٢١٨:١٦:٣٦١٨:٣٤:٢٧٢٣:٥٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سیاهرگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاهرگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیاهرگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سیاهرگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سیاهرگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیاهرگه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٢٧:١٧١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٤٤٢٣:٥٣:١٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٨٠٧:٢٦:٥٤١٢:٣٦:٠٨١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٤:٣٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٠٠٧:٢٦:٢٩١٢:٣٦:٢٤١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٥:٣٥٢٣:٥٣:٥٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٦:٠٢١٢:٣٦:٤٠١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٦:٣١٢٣:٥٤:١٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥١٠٧:٢٥:٣٣١٢:٣٦:٥٤١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٢٧٢٣:٥٤:٣٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:٣٧:٠٨١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٨:٢٣٢٣:٥٤:٤٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٥٠٧:٢٤:٣٠١٢:٣٧:٢١١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٩:١٩٢٣:٥٥:٠٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٣:٥٧١٢:٣٧:٣٣١٧:٥١:٣٠١٨:١٠:١٥٢٣:٥٥:٢١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٢٠٧:٢٣:٢١١٢:٣٧:٤٥١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:١٢٢٣:٥٥:٣٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٧:٥٥١٧:٥٣:٢٧١٨:١٢:٠٨٢٣:٥٥:٥٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٢:٠٦١٢:٣٨:٠٥١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٤٢٣:٥٦:٠٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢١:٢٦١٢:٣٨:١٤١٧:٥٥:٢٤١٨:١٤:٠٠٢٣:٥٦:١٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢٠:٤٤١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٥٥٢٣:٥٦:٢٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٠:٠١١٢:٣٨:٢٩١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٥١٢٣:٥٦:٣٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:١٩:١٦١٢:٣٨:٣٥١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٥٦:٤٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٨:٤١١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٦:٥٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٦٠٧:١٧:٤٢١٢:٣٨:٤٦١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٣٧٢٣:٥٧:٠٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٦:٥٣١٢:٣٨:٤٩١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٣٢٢٣:٥٧:١٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١١٠٧:١٦:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٨:٠٢:٠٦١٨:٢٠:٢٧٢٣:٥٧:١٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:١١١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٢١٢٣:٥٧:٢٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٤:١٨١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:١٥٢٣:٥٧:٢٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٣:٢٤١٢:٣٨:٥٧١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٠٩٢٣:٥٧:٣٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٢:٢٩١٢:٣٨:٥٧١٨:٠٥:٥١١٨:٢٤:٠٣٢٣:٥٧:٣٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١١:٣٢١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٥٦٢٣:٥٧:٣٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٠:٣٤١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٥:٥٠٢٣:٥٧:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٩:٣٥١٢:٣٨:٥٢١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:٥٧:٣٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٨:٣٥١٢:٣٨:٥٠١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٣٥٢٣:٥٧:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:٠٧:٣٣١٢:٣٨:٤٦١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٨٢٣:٥٧:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٦:٣١١٢:٣٨:٤٢١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٢٠٢٣:٥٧:٣٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٥:٢٨١٢:٣٨:٣٧١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:١٢٢٣:٥٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سیاهرگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سیاهرگه روستای سیاهرگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سیاهرگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سیاهرگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سیاهرگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سیاهرگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سیاهرگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سیاهرگه

روستای سیاهرگه بر روی نقشه

روستای سیاهرگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سیاهرگه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سیاهرگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سیاهرگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سیاهرگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سیاهرگه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سیاهرگه
زمان پخش اذان مستقیم به افق سیاهرگه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سیاهرگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سیاهرگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سیاهرگه
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سیاهرگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سیاهرگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سیاهرگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو