جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سگر

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سگر


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٤٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سگر (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سگر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ریچارد تمپلر
زندگی، همین است و قرار نیست چیزی جز این باشد؛ زنجیره ای از نبردها و آسودگی ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سگر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٦:١٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٢:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٦:٠٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٢:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٦:٠٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٣١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٥:٥١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٥:٤٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣١:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٣١:٣٨١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣١:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٠:٤١١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٠:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٢٤٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣٠:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٥:١٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٥:١٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:١١١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٥:٠١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٤:٣١١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٩:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٢:١٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٨:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢١:٢٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٤:٥٤٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٨:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٩:٢٢١٣:١٤:٥٥٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٨:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٨:٤٣١٣:١٤:٥٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٠٦١٣:١٤:٥٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:٠٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:٥٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:٢٢١٣:١٥:١٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٧:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٥:١٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٧:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:٥٢١٣:١٥:٢٥٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سگر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سگر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سگر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٧:١٣١٣:٢١:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٣٨:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢١:٠٠١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٨:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٨:٣٢١٣:٢٠:٤٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٨:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:١١١٣:٢٠:٢٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٨:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٠:١٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٩:٥٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٣٧:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٠٧١٣:١٩:٣٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢١٠٠:٣٧:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٤٦١٣:١٩:١٧١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٧:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٢٤١٣:١٨:٥٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٧:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٨:٣٩١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:٣٧:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٣:٤١١٣:١٨:٢٠١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٢٠٠:٣٦:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٤:١٩١٣:١٨:٠١١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:٣٦:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٧:٤١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٥٠٠:٣٦:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٥:٣٥١٣:١٧:٢٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:١٥٠٠:٣٦:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٦:١٣١٣:١٧:٠١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٥٦٠٠:٣٥:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٦:٥١١٣:١٦:٤١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٦٠٠:٣٥:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٦:٢١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٦٠٠:٣٥:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:٠٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٥٥٠٠:٣٥:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٥:٣٩١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٤:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٥:١٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٤:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٦:٥٩:٥٩١٣:١٤:٥٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٤:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٤:٣٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣١٠٠:٣٣:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠١:١٥١٣:١٤:١٤١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٣:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠١:٥٢١٣:١٣:٥٢١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٩٠٠:٣٣:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٢:٣٠١٣:١٣:٣١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٣:٠٨١٣:١٣:٠٩١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٢:٤٨١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:٤٥٠٠:٣٢:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٢:٢٦١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٢٣٠٠:٣٢:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٥:٠١١٣:١٢:٠٥١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٠٢٠٠:٣١:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٥:٤٠١٣:١١:٤٤١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٤١٠٠:٠١:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٦:١٨١٢:١١:٢٢١٨:١٥:٥٧١٨:٣٣:٢٠٢٣:٣١:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سگر روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سگر روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سگر

روستای سگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سگر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سگر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سگر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سگر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو