جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سگر

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سگر


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٨

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سگر (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای سگر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
انسان، آزاد به دنیا می آید؛ او هیچ سرنوشتی ندارد. اگر سرنوشتی وجود داشت، آزادی انسان از بین می رفت و او تبدیل به یك دستگاه می شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سگر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٦:٣٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:١٣٠٠:٣٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٢٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٦:١٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٢:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٦:٠٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٢:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٦:٠٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٣١:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٥:٥١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٥:٤٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣١:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٣١:٣٨١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٠:٤١١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٠:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٢٤٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٥:١٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣٠:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٥:١٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٩:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:١١١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٥:٠١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٤:٣١١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٩:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٩:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٢:١٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢١:٢٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٨:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٤:٥٤٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٩:٢٢١٣:١٤:٥٥٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٨:٤٣١٣:١٤:٥٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٠٦١٣:١٤:٥٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:٠٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:٥٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:٢٢١٣:١٥:١٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٧:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٥:١٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سگر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سگر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سگر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٣٧٠٧:١٩:٠٢١٢:١٩:٥١١٧:٢٠:٤٤١٧:٤٠:٠٧٢٣:٣٦:٥٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:١٩:٢٢١٢:٢٠:٢١١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٤٦٢٣:٣٧:٢٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٢٠٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٠:٥٠١٧:٢٢:٠٤١٧:٤١:٢٦٢٣:٣٧:٥٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٩:٥٧١٢:٢١:١٩١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:٠٧٢٣:٣٨:٢٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٠:١٢١٢:٢١:٤٧١٧:٢٣:٢٩١٧:٤٢:٤٨٢٣:٣٨:٥٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٢:١٦١٧:٢٤:١٣١٧:٤٣:٣١٢٣:٣٩:٢٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٠:٣٧١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٤:١٥٢٣:٣٩:٥١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٣:١١١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٠٠٢٣:٤٠:٢١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٣:٣٩١٧:٢٦:٣١١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤٠:٤٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٠١١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٧:١٨١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤١:١٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٤:٣٢١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:١٩٢٣:٤١:٤٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢١:٠٨١٢:٢٤:٥٧١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤٢:١٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٥:٢٣١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٨:٥٦٢٣:٤٢:٤٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٥:٤٧١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٤٥٢٣:٤٣:٠٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٦:١١١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤٣:٣٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢١:٠٢١٢:٢٦:٣٥١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٤:٠٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٤:٢٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٠٨٢٣:٤٤:٥٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٠:٣٨١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٥:١٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٨:٠٣١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٥:٤١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٠:١٣١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:١٩:٥٨١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٦:٢٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٩:٤١١٢:٢٩:٠٣١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٣١٢٣:٤٦:٥٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٥٩٠٧:١٩:٢٢١٢:٢٩:٢١١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٢٥٢٣:٤٧:١١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٩:٠٢١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:١٨٢٣:٤٧:٣٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٨:٤٠١٢:٢٩:٥٦١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:١٣٢٣:٤٧:٥٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٨:١٧١٢:٣٠:١٢١٧:٤٢:٢٤١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٨:١٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٧:٥١١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٨:٣٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٧:٢٤١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٥٥٢٣:٤٨:٤٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٦:٥٦١٢:٣٠:٥٥١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سگر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٩:٠٢١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:١٨٢٣:٤٧:٣٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٨:٤٠١٢:٢٩:٥٦١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:١٣٢٣:٤٧:٥٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٨:١٧١٢:٣٠:١٢١٧:٤٢:٢٤١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٨:١٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٧:٥١١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٨:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٧:٢٤١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٥٥٢٣:٤٨:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٦:٥٦١٢:٣٠:٥٥١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٦:٢٥١٢:٣١:٠٨١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:٤٤٢٣:٤٩:٢٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٣٠٧:١٥:٥٣١٢:٣١:٢١١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٣٩٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٥:٢٠١٢:٣١:٣٢١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٣٣٢٣:٤٩:٥٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٤:٤٥١٢:٣١:٤٣١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٢٨٢٣:٥٠:٠٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١١٠٧:١٤:٠٨١٢:٣١:٥٢١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:٢٢٢٣:٥٠:١٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٣:٣٠١٢:٣٢:٠١١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٩:١٦٢٣:٥٠:٣١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٩٠٧:١٢:٥٠١٢:٣٢:٠٩١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:١٠٢٣:٥٠:٤٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٢:٠٩١٢:٣٢:١٦١٧:٥٢:٤٥١٨:١١:٠٤٢٣:٥٠:٥٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١١:٢٦١٢:٣٢:٢٣١٧:٥٣:٤١١٨:١١:٥٧٢٣:٥١:٠٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٠:٤٢١٢:٣٢:٢٨١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٥١٢٣:٥١:١١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:٠٩:٥٦١٢:٣٢:٣٣١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:٤٤٢٣:٥١:١٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٥٠٧:٠٩:٠٩١٢:٣٢:٣٧١٧:٥٦:٢٧١٨:١٤:٣٧٢٣:٥١:٢٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:٠٨:٢١١٢:٣٢:٤٠١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٢٩٢٣:٥١:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٢٠٧:٠٧:٣٢١٢:٣٢:٤٢١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٢٢٢٣:٥١:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٦:٤١١٢:٣٢:٤٤١٧:٥٩:١١١٨:١٧:١٤٢٣:٥١:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٥:٤٨١٢:٣٢:٤٤١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٠٦٢٣:٥١:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٤:٥٥١٢:٣٢:٤٤١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٥٨٢٣:٥١:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٤:٠٠١٢:٣٢:٤٤١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:٤٩٢٣:٥١:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٣:٠٥١٢:٣٢:٤٢١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٤٠٢٣:٥١:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٢:٠٨١٢:٣٢:٤٠١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣١٢٣:٥١:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠١:١٠١٢:٣٢:٣٧١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥١:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٠:١١١٢:٣٢:٣٣١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:١٢٢٣:٥١:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٦:٥٩:١٠١٢:٣٢:٢٩١٨:٠٦:١٤١٨:٢٤:٠٢٢٣:٥١:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٨:٠٩١٢:٣٢:٢٤١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٤:٥٢٢٣:٥١:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سگر روستای سگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سگر روستای سگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سگر

روستای سگر بر روی نقشه

روستای سگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سگر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سگر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای سگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سگر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سگر
جدول اوقات شرعی امروز فردا سگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سگر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سگر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سگر
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو