جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سگران

کنار رود | طالقان | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز سگران


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٢٠:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٠٢
اذان مغرب: ١٨:١٢:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سگران (شهرستان طالقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای سگران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
روزه، سپر (در مقابل عذاب الهی) است،‌ تا زمانی كه با دروغ یا غیبت دریده نشود. (یعنی پراكنده و بی‌تأثیر نشود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سگران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سگران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سگران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سگران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:١٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٧٠٠:١٧:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:١٢٠٠:١٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٠١٠٠:١٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٣:٤١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:٢٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٥:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٣:١٩١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٣:١٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٤:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:١٤٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٣:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:١٦٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠٣:٢٠٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٣:٢٥٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٢:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤١٠٥:٥٤:٥١١٣:٠٣:٣٠٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سگران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سگران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سگران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١١:٥٢١٢:١٩:١٩١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٦:٣٨٢٣:٣٥:٣٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٠٢٠٧:١١:١٣١٢:١٩:٣١١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٣٩٢٣:٣٥:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٣١٠٧:١٠:٣٢١٢:١٩:٤٣١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٤٠٢٣:٣٦:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٩:٥٠١٢:١٩:٥٣١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٤١٢٣:٣٦:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٩:٠٦١٢:٢٠:٠٣١٧:٣١:٢٣١٧:٥٠:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٨:٢١١٢:٢٠:١٢١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٤٤٢٣:٣٦:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٧:٣٤١٢:٢٠:٢٠١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٤٥٢٣:٣٦:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٦:٤٥١٢:٢٠:٢٧١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٣:٤٦٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٥:٥٤١٢:٢٠:٣٣١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٤:٤٧٢٣:٣٧:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٥:٠٣١٢:٢٠:٣٩١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٤٨٢٣:٣٧:٢٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٤:٠٩١٢:٢٠:٤٤١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٤٨٢٣:٣٧:٣٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٣:١٤١٢:٢٠:٤٧١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٧:٤٩٢٣:٣٧:٤٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٢:١٨١٢:٢٠:٥١١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٨:٤٩٢٣:٣٧:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:٢٠١٢:٢٠:٥٣١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٧:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٠:٥٤١٧:٤١:٥٤١٨:٠٠:٤٩٢٣:٣٧:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٩:٢١١٢:٢٠:٥٥١٧:٤٢:٥٦١٨:٠١:٤٩٢٣:٣٨:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٢٠١٢:٢٠:٥٥١٧:٤٣:٥٨١٨:٠٢:٤٩٢٣:٣٨:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:١٧١٢:٢٠:٥٤١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٤٨٢٣:٣٨:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:١٣١٢:٢٠:٥٣١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣٨:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٠:٥١١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:٣٨:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٤:٠١١٢:٢٠:٤٨١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٤٥٢٣:٣٨:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٢:٥٣١٢:٢٠:٤٤١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٧:٤٤٢٣:٣٨:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥١:٤٥١٢:٢٠:٤٠١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٨:٤٢٢٣:٣٨:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٠:٣٥١٢:٢٠:٣٥١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٨:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:٢٤١٢:٢٠:٢٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٨:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:١٣١٢:٢٠:٢٣١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٣٦٢٣:٣٧:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٠:١٦١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٣٣٢٣:٣٧:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٥:٤٧١٢:٢٠:٠٨١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٣٠٢٣:٣٧:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:٣٢١٢:٢٠:٠٠١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٢٧٢٣:٣٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سگران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:٢٤١٢:٢٠:٢٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٨:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:١٣١٢:٢٠:٢٣١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٣٦٢٣:٣٧:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٠:١٦١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٣٣٢٣:٣٧:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٥:٤٧١٢:٢٠:٠٨١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٣٠٢٣:٣٧:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:٣٢١٢:٢٠:٠٠١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٢٧٢٣:٣٧:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٣:١٧١٢:١٩:٥١١٧:٥٦:٥٧١٨:١٥:٢٣٢٣:٣٧:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٢:٠٠١٢:١٩:٤٢١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٢٠٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٠:٤٣١٢:١٩:٣٢١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:١٦٢٣:٣٧:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٢٥١٢:١٩:٢١١٧:٥٩:٤٩١٨:١٨:١١٢٣:٣٧:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٨:٠٧١٢:١٩:١٠١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٠٧٢٣:٣٦:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٤٨١٢:١٨:٥٩١٨:٠١:٤٢١٨:٢٠:٠٢٢٣:٣٦:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٢٨١٢:١٨:٤٧١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٠:٥٧٢٣:٣٦:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٠٧١٢:١٨:٣٤١٨:٠٣:٣٤١٨:٢١:٥٢٢٣:٣٦:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٢:١٨:٢١١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٤٦٢٣:٣٦:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣١:٢٤١٢:١٨:٠٧١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٤٠٢٣:٣٥:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٠١١٢:١٧:٥٣١٨:٠٦:١٩١٨:٢٤:٣٤٢٣:٣٥:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٧:٣٩١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٨٢٣:٣٥:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٧:١٥١٢:١٧:٢٤١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:٢١٢٣:٣٥:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٥:٥١١٢:١٧:٠٩١٨:٠٩:٠١١٨:٢٧:١٤٢٣:٣٤:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٤:٢٦١٢:١٦:٥٤١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٨:٠٨٢٣:٣٤:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٣:٠١١٢:١٦:٣٨١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:٠١٢٣:٣٤:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢١:٣٦١٢:١٦:٢٢١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:٥٣٢٣:٣٤:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٠:١١١٢:١٦:٠٥١٨:١٢:٣٤١٨:٣٠:٤٦٢٣:٣٣:٤٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٨:٤٥١٢:١٥:٤٩١٨:١٣:٢٧١٨:٣١:٣٩٢٣:٣٣:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:١٩١٢:١٥:٣٢١٨:١٤:٢٠١٨:٣٢:٣١٢٣:٣٣:٠٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٥٢١٢:١٥:١٥١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:٢٣٢٣:٣٢:٤٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٤:٢٦١٢:١٤:٥٨١٨:١٦:٠٤١٨:٣٤:١٦٢٣:٣٢:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٢:٥٩١٢:١٤:٤٠١٨:١٦:٥٦١٨:٣٥:٠٨٢٣:٣٢:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:٣٢١٢:١٤:٢٣١٨:١٧:٤٨١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣١:٤٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سگران روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سگران روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سگران

روستای سگران بر روی نقشه

روستای سگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سگران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سگران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سگران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سگران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سگران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سگران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سگران
زمان پخش اذان آنلاین به افق سگران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سگران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو