جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سگران

کنار رود | طالقان | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز سگران

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣١

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سگران (شهرستان طالقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای سگران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
قبل از آمدن قیامت، روزگاری آشفته وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سگران

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سگران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سگران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سگران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سگران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:١١١٣:٠٦:٣٠١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٦:١٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢١:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٠:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٥:١٣١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٩:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٥:٠١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٨:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٨:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٧:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:١٦١٣:٠٤:١١١٩:٥١:٤١٢٠:١١:٠٢٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٥٧٠٠:١٦:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥١٠٠:١٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٦:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٤٤١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٥:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٥:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٣:١٩١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٨٠٠:١٥:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٣:١٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:١٢٠٠:١٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٤:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:١١١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سگران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سگران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سگران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سگران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سگران روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سگران روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای سگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سگران

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٩:٣١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٩:١٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٤:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٣:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٨:٠٨١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٣:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٧:٥١١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٣:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٣:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٧:١٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٣:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٣:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٢:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:١١١٣:٠٦:١٧١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:١٩٠٠:٢٢:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٩:٥٧١٣:٠٥:٥٧١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٥١٠٠:٢٢:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:٢٢:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٥:١٧١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢١:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:١٧١٣:٠٤:٥٧١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢١:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٠٣١٣:٠٤:٣٦١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٥٧٠٠:٢١:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠٤:١٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٨٠٠:٢١:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٤:٣٦١٣:٠٣:٥٤١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢٠:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٥:٢٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٢٨٠٠:٢٠:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٠٩١٣:٠٣:١٢١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٥٩٠٠:٢٠:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٦:٥٦١٣:٠٢:٥١١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٧:٤٢١٣:٠٢:٣٠١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٩:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٨:٢٩١٣:٠٢:٠٩١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٢٩٠٠:١٩:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٩:١٥١٣:٠١:٤٧١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٥٨٠٠:١٩:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠١:٢٦١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٢٨٠٠:١٩:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٤٩١٣:٠١:٠٥١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٥٨٠٠:١٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٢٨٠٠:١٨:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:٥٨٠٠:١٨:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٣:١٠١٣:٠٠:٠١١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤٧:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٣:٥٧١١:٥٩:٤٠١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:٥٨٢٣:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سگران روستای سگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سگران روستای سگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سگران

روستای سگران بر روی نقشه

روستای سگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سگران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سگران
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سگران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سگران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سگران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سگران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سگران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سگران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سگران
زمان پخش اذان زنده به افق سگران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سگران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو