جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سکز

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سکز


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سکز (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای سکز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سکز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سکز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مرگ برای هر مرد و زن مسلمان، كفّاره است. (فشار و سختی مرگ، كفّاره‌ی گناهان مؤمن است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سکز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سکز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سکز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سکز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٦:٥٤١٣:٠٤:٢١١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤١٠٠:٢٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٣٠٠:٢١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:١٢١٣:٠٣:١٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٢٠٠:٢٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٢:١٣١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٩:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٤٣١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٤٢١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠١:٢٥١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٦:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٤١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سکز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سکز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سکز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سکز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سکز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٤:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٣:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٣٥١٣:٠١:١١٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٣:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:١٢١٣:٠١:١٨٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٣:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٠:٥١١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٣:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٠:٣١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٤:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٤١٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٤:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٤:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٤:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٤:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٤:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٤:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٤:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٤:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٤:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٤:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٥:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٥:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٣٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٥:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٥:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٥٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٦:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:١٥٠٠:١٦:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٦:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٣١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٦:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سکز روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سکز روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سکز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سکز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سکز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سکز

روستای سکز بر روی نقشه

روستای سکز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سکز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سکز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سکز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سکز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سکز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سکز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سکز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سکز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سکز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سکز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سکز
زمان پخش اذان زنده به افق سکز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سکز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سکز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سکز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سکز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سکز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو