جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سکز

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سکز


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢١
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٢
نیمه شب: ٢٣:١٣:٠٥

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سکز (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای سکز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سکز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

حضرت محمد (ص)
كسی كه چیزی را دوست داشته باشد، زیاد از او یاد می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سکز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سکز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سکز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سکز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٤١١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠١٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٣٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٣٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٤١١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٠١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٦:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:١٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣١١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣١٠٠:١٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١٤٠٠:١٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سکز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سکز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سکز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سکز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سکز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٤٠١١:٥٠:٠٣١٧:٠٢:١١١٧:٢٠:٤٦٢٣:٠٨:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٣٢١١:٥٠:٢٠١٧:٠١:٥١١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٨:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٩:٢٤١١:٥٠:٣٦١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٩:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٠:١٦١١:٥٠:٥٤١٧:٠١:١٧١٧:١٩:٥٩٢٣:٠٩:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤١:٠٨١١:٥١:١٣١٧:٠١:٠٣١٧:١٩:٤٦٢٣:٠٩:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:٠٠١١:٥١:٣٢١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٣٥٢٣:٠٩:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٢:٥١١١:٥١:٥٢١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٢٦٢٣:١٠:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٤٢١١:٥٢:١٢١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:١٩٢٣:١٠:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٤:٣٢١١:٥٢:٣٤١٧:٠٠:٢٣١٧:١٩:١٣٢٣:١٠:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٢:٥٥١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:١٠٢٣:١٠:٥٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:١١١١:٥٣:١٨١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٠٧٢٣:١١:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٧:٠٠١١:٥٣:٤١١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٠٧٢٣:١١:٣٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٧:٤٩١١:٥٤:٠٥١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٠٨٢٣:١١:٥٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٣٦١١:٥٤:٢٩١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١١٢٣:١٢:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٢٣١١:٥٤:٥٤١٧:٠٠:١٦١٧:١٩:١٦٢٣:١٢:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:١٠١١:٥٥:٢٠١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٢٢٢٣:١٣:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٥:٤٦١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٣٠٢٣:١٣:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٤٠١١:٥٦:١٢١٧:٠٠:٣٧١٧:١٩:٤٠٢٣:١٣:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٦:٣٩١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:١٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٣:٠٧١١:٥٧:٠٦١٧:٠٠:٥٩١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٤:٤٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٣:٤٩١١:٥٧:٣٤١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٩٢٣:١٥:٠٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٣٠١١:٥٨:٠١١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٥:٣٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٥:١٠١١:٥٨:٣٠١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٦:٠٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٨:٥٨١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:١٢٢٣:١٦:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٩:٢٧١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٣٣٢٣:١٦:٥٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٩:٥٦١٧:٠٢:٤٦١٧:٢١:٥٦٢٣:١٧:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:٣٩١٢:٠٠:٢٦١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٧:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:١٤١٢:٠٠:٥٥١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٨:٢٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠١:٢٥١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٣:١٢٢٣:١٨:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٩:١٩١٢:٠١:٥٥١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٤١٢٣:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سکز روستای سکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سکز روستای سکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سکز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سکز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سکز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سکز

روستای سکز بر روی نقشه

روستای سکز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سکز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سکز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سکز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سکز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سکز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سکز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سکز رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سکز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سکز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سکز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سکز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سکز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سکز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سکز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سکز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سکز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو