جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سکام

خوشابر | رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سکام


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠١
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سکام (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای سکام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سکام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیوید کلد اسمیت
ساعاتی كه در انتظار خوشبختی هستیم، لذت بخش تر از دقایقی است كه به لذت خوشبختی رسیده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سکام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سکام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سکام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سکام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:١١:١٣١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:١١:٠٤١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢١:٣٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:١٠:٤٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٢:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:١١١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٢:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:٠٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢١:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٠:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٣٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٠:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١٠:٣١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:١١٠٠:١٩:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٩:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٩:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٩:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:١٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٨:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٣٩٠٠:١٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٧٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٠١٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٢٠٠:١٧:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٠:٠٥٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٨:٥٥١٣:١٠:١٠٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٨:١٧١٣:١٠:١٥٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٧:٤١١٣:١٠:٢١٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:٣٦٠٠:١٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سکام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سکام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سکام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سکام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سکام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٦:١١١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٠:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٥:٥٥١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٥:٣٩١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٨:١٤١٣:١٥:٢٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٩:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٥:٠٦١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٩:٤٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٤:٤٨١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٩:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٤:٣١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٩:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٤١:٣٥١٣:١٤:١٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٩:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٢:٢٦١٣:١٣:٥٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٩:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٣:١٦١٣:١٣:٣٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٨:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٤:٠٦١٣:١٣:١٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٨:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٢:٥٧١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٨:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٢:٣٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٨:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٦:٣٦١٣:١٢:١٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٨:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٧:٢٦١٣:١١:٥٧١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٧:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٨:١٦١٣:١١:٣٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٠٥٠٠:٢٧:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:١١:١٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٧:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٩:٥٥١٣:١٠:٥٦١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٧:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٥٠:٤٥١٣:١٠:٣٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٦:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٥١:٣٤١٣:١٠:١٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٥٤٠٠:٢٦:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٢:٢٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٢١٠٠:٢٦:١٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٩:٣١١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٤٧٠٠:٢٦:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٤:٠٣١٣:٠٩:١٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٤:٥٣١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٤٠٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٥:٤٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٩:٠٧٠٠:٢٥:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٦:٣٣١٣:٠٨:٠٥١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٣٣٠٠:٢٤:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٧:٤٤١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢٤:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٧:٢٢١٩:١٥:٥٥١٩:٣٤:٢٦٠٠:٢٤:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٩:٠٣١٣:٠٧:٠١١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٤:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٩:٥٣١٣:٠٦:٣٩١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:١٩٢٣:٥٣:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٦:١٨١٨:١١:١٦١٨:٢٩:٤٦٢٣:٢٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سکام روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سکام روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سکام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سکام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سکام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سکام

روستای سکام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سکام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سکام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سکام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سکام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سکام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سکام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سکام رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سکام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سکام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سکام
افق شرعی امروز فردا سکام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سکام
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سکام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سکام
زمان پخش اذان آنلاین به افق سکام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سکام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو