جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سکام

خوشابر | رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سکام


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٢٤
اذان مغرب: ١٨:١٩:١٣
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٤٥

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سکام (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای سکام)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سکام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
عشق، نه می‌آید و نه روی می‌دهد، بلكه عشق، آفریده می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سکام

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سکام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سکام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سکام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سکام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:١١:٣٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:١٣١٣:١١:٢٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:١١:١٣١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:١١:٠٤١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢١:٣٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:١٠:٤٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:١١١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٢:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:٠٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢١:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢١:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٠:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٠:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٣٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١٠:٣١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:١١٠٠:١٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٩:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٥٩٠٠:١٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:١٨:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٨:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٧:٣٩٠٠:١٨:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٧٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٠:١٦١٣:١٠:٠١٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:١٢٠٠:١٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٠:٠٥٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٨:٥٥١٣:١٠:١٠٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٨:١٧١٣:١٠:١٥٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سکام

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سکام

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سکام

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢١:٢٢١٢:٢٦:٠٤١٧:٣١:٠٩١٧:٥١:٠١٢٣:٤١:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:٢٠:٤١١٢:٢٦:١٦١٧:٣٢:١٥١٧:٥٢:٠٥٢٣:٤١:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٦:٢٨١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٣:٠٩٢٣:٤٢:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٩:١٢١٢:٢٦:٣٨١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٢:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٠٩٠٧:١٨:٢٦١٢:٢٦:٤٨١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٥:١٧٢٣:٤٢:٣٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:٢٩٠٧:١٧:٣٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣٦:٤١١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤٢:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١٦:٤٧١٢:٢٧:٠٥١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٧:٢٤٢٣:٤٢:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:٥٥١٢:٢٧:١٢١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٨:٢٨٢٣:٤٣:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٥:٠٢١٢:٢٧:١٨١٧:٤٠:٠١١٧:٥٩:٣٢٢٣:٤٣:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٤:٠٧١٢:٢٧:٢٤١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:٣٦٢٣:٤٣:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٣:١١١٢:٢٧:٢٩١٧:٤٢:١٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٣:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٢:١٣١٢:٢٧:٣٢١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٤٣٢٣:٤٣:٤٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:١٤١٢:٢٧:٣٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٤٦٢٣:٤٣:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:١٣١٢:٢٧:٣٨١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٤٩٢٣:٤٣:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٩:١١١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٥:٥٢٢٣:٤٣:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٨:٠٨١٢:٢٧:٤٠١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:٥٥٢٣:٤٤:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٧:٤٠١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٧:٥٧٢٣:٤٤:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٥:٥٧١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٩:٥١١٨:٠٩:٠٠٢٣:٤٤:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٤:٥٠١٢:٢٧:٣٨١٧:٥٠:٥٦١٨:١٠:٠٢٢٣:٤٤:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٣:٤١١٢:٢٧:٣٦١٧:٥٢:٠٠١٨:١١:٠٤٢٣:٤٤:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٢:٣٢١٢:٢٧:٣٣١٧:٥٣:٠٤١٨:١٢:٠٦٢٣:٤٤:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٢١١٢:٢٧:٢٩١٧:٥٤:٠٨١٨:١٣:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٠:٠٩١٢:٢٧:٢٥١٧:٥٥:١١١٨:١٤:٠٩٢٣:٤٤:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٥٨:٥٦١٢:٢٧:٢٠١٧:٥٦:١٤١٨:١٥:١١٢٣:٤٤:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٧:١٤١٧:٥٧:١٧١٨:١٦:١٢٢٣:٤٤:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٧:٠٨١٧:٥٨:٢٠١٨:١٧:١٣٢٣:٤٣:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:١١١٢:٢٧:٠١١٧:٥٩:٢٢١٨:١٨:١٣٢٣:٤٣:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٥٤١٢:٢٦:٥٣١٨:٠٠:٢٤١٨:١٩:١٣٢٣:٤٣:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٣٧١٢:٢٦:٤٥١٨:٠١:٢٦١٨:٢٠:١٣٢٣:٤٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سکام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سکام

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٧:١٤١٧:٥٧:١٧١٨:١٦:١٢٢٣:٤٤:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٦:٢٧١٢:٢٧:٠٨١٧:٥٨:٢٠١٨:١٧:١٣٢٣:٤٣:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:١١١٢:٢٧:٠١١٧:٥٩:٢٢١٨:١٨:١٣٢٣:٤٣:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٥٤١٢:٢٦:٥٣١٨:٠٠:٢٤١٨:١٩:١٣٢٣:٤٣:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٣٧١٢:٢٦:٤٥١٨:٠١:٢٦١٨:٢٠:١٣٢٣:٤٣:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥١:١٨١٢:٢٦:٣٦١٨:٠٢:٢٧١٨:٢١:١٣٢٣:٤٣:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٩:٥٨١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٣:٢٨١٨:٢٢:١٣٢٣:٤٣:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٨:٣٨١٢:٢٦:١٧١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٣:١٢٢٣:٤٣:١٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:١٧١٢:٢٦:٠٦١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٤:١١٢٣:٤٣:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٥:٥٥١٢:٢٥:٥٥١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٥:١٠٢٣:٤٢:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٤:٣٢١٢:٢٥:٤٤١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٦:٠٨٢٣:٤٢:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٠٩١٢:٢٥:٣٢١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٢:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤١:٤٥١٢:٢٥:١٩١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٢:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٢٠١٢:٢٥:٠٦١٨:١٠:٢٦١٨:٢٩:٠٢٢٣:٤٢:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:٥٥١٢:٢٤:٥٢١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٥٩٢٣:٤١:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٣٨١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٥٧٢٣:٤١:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢٤:٢٤١٨:١٣:٢١١٨:٣١:٥٤٢٣:٤١:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٤:٣٦١٢:٢٤:٠٩١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٥١٢٣:٤١:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٣:٠٨١٢:٢٣:٥٤١٨:١٥:١٥١٨:٣٣:٤٧٢٣:٤٠:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣١:٤١١٢:٢٣:٣٩١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:٤٤٢٣:٤٠:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:١٢١٢:٢٣:٢٣١٨:١٧:٠٩١٨:٣٥:٤٠٢٣:٤٠:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:٢٣:٠٧١٨:١٨:٠٦١٨:٣٦:٣٦٢٣:٤٠:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:١٥١٢:٢٢:٥٠١٨:١٩:٠٢١٨:٣٧:٣٢٢٣:٣٩:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢٢:٣٤١٨:١٩:٥٨١٨:٣٨:٢٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:١٦١٢:٢٢:١٧١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٩:٢٤٢٣:٣٩:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٢:٤٦١٢:٢٢:٠٠١٨:٢١:٥٠١٨:٤٠:٢٠٢٣:٣٨:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢١:١٦١٢:٢١:٤٣١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:١٦٢٣:٣٨:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٩:٤٦١٢:٢١:٢٥١٨:٢٣:٤١١٨:٤٢:١١٢٣:٣٨:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٨:١٦١٢:٢١:٠٨١٨:٢٤:٣٦١٨:٤٣:٠٧٢٣:٣٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سکام روستای سکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سکام روستای سکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سکام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سکام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سکام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سکام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سکام

روستای سکام بر روی نقشه

روستای سکام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سکام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سکام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سکام
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سکام + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سکام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سکام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سکام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سکام رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سکام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سکام
زمان پخش اذان زنده به افق سکام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سکام
افق شرعی امروز فردا سکام دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سکام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سکام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سکام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سکام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو