جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سویره

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سویره


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٨
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٠٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سویره (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای سویره)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سویره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سویره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دنیس د. لیتل
با اینهمه رنگهای تماشایی كه در جهان است، مایه شرمساری است اگر بخواهیم هر چیز را سیاه یا سفید بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سویره

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سویره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سویره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سویره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سویره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سویره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٦:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٥:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٨:١٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٨:٠١١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٤:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٤:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٧:٥٠١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٤:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٣:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٣:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:٢١١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٣:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٣:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٥١١٣:٠٧:٢٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٢:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٥:١٤١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢١:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سویره

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سویره

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سویره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سویره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سویره

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٥:٢١١٢:٢٣:٤٠١٧:٤٢:١٧١٨:٠٠:٢٥٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٤:٥٢١٢:٢٣:٥٢١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:١٦٢٣:٤٣:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٤:٢٢١٢:٢٤:٠٣١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٢:٠٧٢٣:٤٣:١٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٤:١٤١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٥٨٢٣:٤٣:٣٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٣:١٨١٢:٢٤:٢٤١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:٤٣:٤٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٢:٤٣١٢:٢٤:٣٣١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٣:٥٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٢:٠٧١٢:٢٤:٤١١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٤:٠٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠١:٢٩١٢:٢٤:٤٨١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٢٠٢٣:٤٤:١٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٠:٥١١٢:٢٤:٥٤١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:١٠٢٣:٤٤:٢٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٠:١٠١٢:٢٥:٠٠١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٠٠٢٣:٤٤:٣٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٥٩٠٦:٥٩:٢٨١٢:٢٥:٠٤١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:٤٩٢٣:٤٤:٤٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٢٣٠٦:٥٨:٤٥١٢:٢٥:٠٨١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤٤:٤٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٤٥٠٦:٥٨:٠١١٢:٢٥:١١١٧:٥٢:٤٤١٨:١٠:٢٧٢٣:٤٤:٥٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٧:١٥١٢:٢٥:١٤١٧:٥٣:٣٤١٨:١١:١٦٢٣:٤٥:٠٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:٢٨١٢:٢٥:١٥١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٠٤٢٣:٤٥:٠٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٥:٤٠١٢:٢٥:١٦١٧:٥٥:١٤١٨:١٢:٥٢٢٣:٤٥:٠٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٤:٥١١٢:٢٥:١٦١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٥:١٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٤:٠٠١٢:٢٥:١٥١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٢٧٢٣:٤٥:١٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٣:٠٩١٢:٢٥:١٤١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:١٤٢٣:٤٥:١٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٢:١٦١٢:٢٥:١١١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:٠١٢٣:٤٥:١٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥١:٢٢١٢:٢٥:٠٨١٧:٥٩:١٩١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٥:١٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٠:٢٧١٢:٢٥:٠٥١٨:٠٠:٠٧١٨:١٧:٣٤٢٣:٤٥:١١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:١٦٠٦:٤٩:٣١١٢:٢٥:٠١١٨:٠٠:٥٤١٨:١٨:٢٠٢٣:٤٥:٠٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٤٨:٣٤١٢:٢٤:٥٦١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٠٥٢٣:٤٥:٠٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٧:٣٦١٢:٢٤:٥٠١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٥١٢٣:٤٥:٠٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٦:٣٧١٢:٢٤:٤٤١٨:٠٣:١٥١٨:٢٠:٣٦٢٣:٤٤:٥٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٥:٣٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٤:٣٧١٢:٢٤:٢٩١٨:٠٤:٤٦١٨:٢٢:٠٥٢٣:٤٤:٤٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٣:٣٥١٢:٢٤:٢١١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٢:٤٩٢٣:٤٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سویره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سویره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سویره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سویره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سویره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سویره

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٧:٣٦١٢:٢٤:٥٠١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٥١٢٣:٤٥:٠٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٦:٣٧١٢:٢٤:٤٤١٨:٠٣:١٥١٨:٢٠:٣٦٢٣:٤٤:٥٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٥:٣٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٤:٣٧١٢:٢٤:٢٩١٨:٠٤:٤٦١٨:٢٢:٠٥٢٣:٤٤:٤٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٣:٣٥١٢:٢٤:٢١١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٢:٤٩٢٣:٤٤:٤٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٢:٣٣١٢:٢٤:١٢١٨:٠٦:١٧١٨:٢٣:٣٢٢٣:٤٤:٣٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤١:٣٠١٢:٢٤:٠٣١٨:٠٧:٠١١٨:٢٤:١٦٢٣:٤٤:٢٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٠:٢٦١٢:٢٣:٥٣١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٤:٥٩٢٣:٤٤:١٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٩:٢١١٢:٢٣:٤٢١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٥:٤١٢٣:٤٤:٠٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٨:١٦١٢:٢٣:٣١١٨:٠٩:١٣١٨:٢٦:٢٤٢٣:٤٣:٥٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٧:١٠١٢:٢٣:٢٠١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢٣:٠٧١٨:١٠:٣٩١٨:٢٧:٤٨٢٣:٤٣:٣٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٢:٥٥١٨:١١:٢١١٨:٢٨:٢٩٢٣:٤٣:٢١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٣:٤٧١٢:٢٢:٤٢١٨:١٢:٠٣١٨:٢٩:١٠٢٣:٤٣:٠٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٢٢:٢٨١٨:١٢:٤٥١٨:٢٩:٥١٢٣:٤٢:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣١:٣٠١٢:٢٢:١٤١٨:١٣:٢٦١٨:٣٠:٣٢٢٣:٤٢:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٠:٢٠١٢:٢٢:٠٠١٨:١٤:٠٧١٨:٣١:١٢٢٣:٤٢:٢٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٢٩:١٠١٢:٢١:٤٥١٨:١٤:٤٨١٨:٣١:٥٣٢٣:٤٢:١٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٧:٥٩١٢:٢١:٣٠١٨:١٥:٢٨١٨:٣٢:٣٣٢٣:٤١:٥٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٦:٤٨١٢:٢١:١٤١٨:١٦:٠٩١٨:٣٣:١٢٢٣:٤١:٤٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٥:٣٦١٢:٢٠:٥٩١٨:١٦:٤٨١٨:٣٣:٥٢٢٣:٤١:٢٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٤:٢٥١٢:٢٠:٤٣١٨:١٧:٢٨١٨:٣٤:٣١٢٣:٤١:٠٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٣:١٢١٢:٢٠:٢٦١٨:١٨:٠٨١٨:٣٥:١١٢٣:٤٠:٤٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٢:٠٠١٢:٢٠:١٠١٨:١٨:٤٧١٨:٣٥:٥٠٢٣:٤٠:٣٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٠:٤٧١٢:١٩:٥٣١٨:١٩:٢٦١٨:٣٦:٢٩٢٣:٤٠:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:١٩:٣٤١٢:١٩:٣٦١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٧:٠٨٢٣:٣٩:٥٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٨:٢١١٢:١٩:١٨١٨:٢٠:٤٤١٨:٣٧:٤٧٢٣:٣٩:٣٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٧:٠٨١٢:١٩:٠١١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٢٥٢٣:٣٩:١٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٥:٥٤١٢:١٨:٤٤١٨:٢٢:٠١١٨:٣٩:٠٤٢٣:٣٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سویره روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سویره روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سویره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سویره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سویره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سویره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سویره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سویره

روستای سویره بر روی نقشه

روستای سویره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سویره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سویره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سویره
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سویره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سویره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سویره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سویره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سویره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سویره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سویره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سویره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سویره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سویره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سویره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سویره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو