جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سویره

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سویره

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٠٤
اذان مغرب: ١٨:١٨:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٤١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سویره (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سویره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سویره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سویره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای سویره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سویره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سویره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سویره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سویره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سویره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٣:٤٦١٣:١١:٠٥١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٩:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٠:٥١١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٩:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤١:٣٣١٣:١٠:٣٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٨:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٠:٢٣١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٠:١٠١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٨:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:٢٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٧:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢٧:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٩:١١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٦:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٩:٠١١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٦:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٨:٥١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٦:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:١٠١٣:٠٨:٤١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٥:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٨:١٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٥:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٤:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٤:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٤:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٣١١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٣:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٩:١٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سویره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سویره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سویره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سویره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سویره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سویره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سویره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سویره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سویره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سویره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سویره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سویره روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سویره روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سویره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سویره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سویره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سویره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سویره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سویره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٥:٥٩:٢٧١٢:٠٣:٣٩١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٤:٢٥٢٣:٢٤:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٠:٠١١٢:٠٣:١٨١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٣:٠٩٢٣:٢٣:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٠٤:٥٢١٨:٢١:٥٣٢٣:٢٣:٣٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠١:١٠١٢:٠٢:٣٧١٨:٠٣:٣٦١٨:٢٠:٣٧٢٣:٢٣:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٢:١٦١٨:٠٢:٢٠١٨:١٩:٢١٢٣:٢٣:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٠١:٥٥١٨:٠١:٠٤١٨:١٨:٠٦٢٣:٢٢:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٠١:٣٥١٧:٥٩:٤٩١٨:١٦:٥١٢٣:٢٢:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠١:١٥١٧:٥٨:٣٤١٨:١٥:٣٦٢٣:٢٢:٠٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٠٠:٥٦١٧:٥٧:٢٠١٨:١٤:٢١٢٣:٢١:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٠:٣٦١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٠٧٢٣:٢١:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٠:١٧١٧:٥٤:٥١١٨:١١:٥٤٢٣:٢١:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٥:٥٢١١:٥٩:٥٨١٧:٥٣:٣٨١٨:١٠:٤١٢٣:٢٠:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٦:٢٨١١:٥٩:٤٠١٧:٥٢:٢٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٢٠:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١١:٥٩:٢١١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:١٦٢٣:٢٠:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٧:٤١١١:٥٩:٠٤١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٧:٠٤٢٣:١٩:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:١٨١١:٥٨:٤٦١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٥:٥٣٢٣:١٩:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٨:٢٩١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٤٣٢٣:١٩:١٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:٠٩:٣٤١١:٥٨:١٣١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٣٣٢٣:١٩:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:١٢١١:٥٧:٥٧١٧:٤٥:١٦١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٨:٤٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٠:٥١١١:٥٧:٤٢١٧:٤٤:٠٦١٨:٠١:١٥٢٣:١٨:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١١:٣٠١١:٥٧:٢٧١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٠:٠٧٢٣:١٨:١٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٢:٠٩١١:٥٧:١٢١٧:٤١:٥٠١٧:٥٩:٠٠٢٣:١٧:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٢:٤٩١١:٥٦:٥٨١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٧:٥٤٢٣:١٧:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٣:٢٩١١:٥٦:٤٥١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٦:٤٩٢٣:١٧:٢٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٤:٠٩١١:٥٦:٣٢١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٤٤٢٣:١٧:١٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٤:٥٠١١:٥٦:٢٠١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٤:٤٠٢٣:١٧:٠١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٥:٣٢١١:٥٦:٠٩١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٣:٣٧٢٣:١٦:٤٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:١٣١١:٥٥:٥٨١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:٣٥٢٣:١٦:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٦:٥٥١١:٥٥:٤٧١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:٣٤٢٣:١٦:٢٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٧:٣٨١١:٥٥:٣٨١٧:٣٣:١٣١٧:٥٠:٣٤٢٣:١٦:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سویره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سویره روستای سویره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سویره روستای سویره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سویره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سویره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سویره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سویره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سویره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سویره

روستای سویره بر روی نقشه

روستای سویره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سویره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سویره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سویره
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سویره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سویره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سویره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سویره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سویره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سویره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سویره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سویره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سویره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سویره
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سویره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سویره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سویره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو