جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوکقلی

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سوکقلی


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٨
اذان ظهر: ١١:٢١:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٥٥

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوکقلی (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای سوکقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سوکقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوکقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بزرگترین خطر در كجاست؟ در دلسوزی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوکقلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوکقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوکقلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوکقلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوکقلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوکقلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٢١:٣٩١٩:٤١:٠٤٢٣:٤٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٤:١٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٥:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٣١٢٣:٤٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٥٠١٩:٣١:١٧١٩:٥١:١٧٢٣:٤٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٤:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤٤:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٥٦٢٣:٤٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٣:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٣١٢٣:٤٣:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:١٧٢٣:٤٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٤٥١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٤٨١٩:٤١:٢١٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٢:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥١١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٣:٥٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٤٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٤:٠٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٢:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣٤:١١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٤٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوکقلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سوکقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوکقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوکقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سوکقلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوکقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوکقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوکقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوکقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:٣٥١١:٢١:٣٩١٦:٥١:١٤١٧:٠٩:٥٧٢٢:٣٩:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٣٣١١:٢١:٣١١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٨:٤٥٢٢:٣٩:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٣:٣٠١١:٢١:٢٤١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٧:٣٥٢٢:٣٨:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٤:٢٨١١:٢١:١٧١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٦:٢٦٢٢:٣٨:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٥:٢٧١١:٢١:١١١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٥:١٨٢٢:٣٨:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٦:٢٥١١:٢١:٠٦١٦:٤٥:١٨١٧:٠٤:١١٢٢:٣٨:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٧:٢٤١١:٢١:٠١١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٠٥٢٢:٣٨:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٢٤١١:٢٠:٥٨١٦:٤٣:٠٣١٧:٠٢:٠١٢٢:٣٨:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٩:٢٣١١:٢٠:٥٥١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٨:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٠:٢٣١١:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٥٤١٦:٥٩:٥٦٢٢:٣٨:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠١:٢٤١١:٢٠:٥١١٦:٣٩:٥١١٦:٥٨:٥٦٢٢:٣٨:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:٢٤١١:٢٠:٥٠١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:٥٧٢٢:٣٧:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٢٥١١:٢٠:٥١١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٧:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٢٥١١:٢٠:٥٢١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٠٣٢٢:٣٧:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٦١١:٢٠:٥٣١٦:٣٥:٥٤١٦:٥٥:٠٩٢٢:٣٧:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٢٨١١:٢٠:٥٦١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:١٦٢٢:٣٧:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٧:٢٩١١:٢٠:٥٩١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٢٤٢٢:٣٧:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٨:٣١١١:٢١:٠٤١٦:٣٣:١٢١٦:٥٢:٣٤٢٢:٣٧:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٩:٣٢١١:٢١:٠٩١٦:٣٢:٢١١٦:٥١:٤٥٢٢:٣٧:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٠:٣٤١١:٢١:١٥١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٥٩٢٢:٣٧:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١١:٣٦١١:٢١:٢١١٦:٣٠:٤٤١٦:٥٠:١٣٢٢:٣٧:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٢:٣٨١١:٢١:٢٩١٦:٢٩:٥٧١٦:٤٩:٣٠٢٢:٣٧:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٣:٣٩١١:٢١:٣٧١٦:٢٩:١٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٣٨:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٤:٤١١١:٢١:٤٧١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٠٨٢٢:٣٨:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٥:٤٣١١:٢١:٥٧١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٧:٢٩٢٢:٣٨:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٦:٤٥١١:٢٢:٠٨١٦:٢٧:١٠١٦:٤٦:٥٣٢٢:٣٨:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٤٦١١:٢٢:٢٠١٦:٢٦:٣٣١٦:٤٦:١٨٢٢:٣٨:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٤٨١١:٢٢:٣٣١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٥:٤٥٢٢:٣٨:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:٤٩١١:٢٢:٤٦١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٥:١٤٢٢:٣٨:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٠:٥٠١١:٢٣:٠١١٦:٢٤:٥٢١٦:٤٤:٤٥٢٢:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوکقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوکقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوکقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوکقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوکقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوکقلی

روستای سوکقلی بر روی نقشه

روستای سوکقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوکقلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سوکقلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سوکقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوکقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوکقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوکقلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوکقلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوکقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوکقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوکقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوکقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوکقلی
افق شرعی امروز فردا سوکقلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو