جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوکقلی

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سوکقلی


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٥
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوکقلی (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای سوکقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سوکقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوکقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

كریشنا
آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می كند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوکقلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوکقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوکقلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوکقلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوکقلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوکقلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٥:١٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٨:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٢١:٣٩١٩:٤١:٠٤٢٣:٤٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٤:١٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٣١٢٣:٤٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٥٠١٩:٣١:١٧١٩:٥١:١٧٢٣:٤٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٥٦٢٣:٤٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٣١٢٣:٤٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:١٧٢٣:٤٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٣:٤٥١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٣:٤٨١٩:٤١:٢١٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥١١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٣:٥٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٤٢:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٤:٠٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوکقلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سوکقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوکقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوکقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سوکقلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوکقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوکقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوکقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوکقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٧٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٩:١٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢١:١٦٢٣:٤٤:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢٢٠٥:١٩:٠١١٢:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢١:٢٦٢٣:٤٤:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٩٠٥:١٩:١٧١٢:٣٩:٣٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢١:٣٥٢٣:٤٤:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٠٠٥:١٩:٣٤١٢:٣٩:٥٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:٢١:٤٢٢٣:٤٥:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢٢٠٥:١٩:٥٣١٢:٤٠:٠٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢١:٤٧٢٣:٤٥:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٤٧٠٥:٢٠:١٤١٢:٤٠:١٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢١:٥٠٢٣:٤٥:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٥٠٥:٢٠:٣٥١٢:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٥١٢٣:٤٦:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٥٠٥:٢٠:٥٨١٢:٤٠:٤٢٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢١:٥١٢٣:٤٦:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٧٠٥:٢١:٢٣١٢:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٤٩٢٣:٤٦:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥١٠٥:٢١:٤٩١٢:٤١:٠٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢١:٤٤٢٣:٤٦:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٨٠٥:٢٢:١٦١٢:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢١:٣٨٢٣:٤٧:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٧٠٥:٢٢:٤٤١٢:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢١:٣٠٢٣:٤٧:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٨٠٥:٢٣:١٣١٢:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:٢١:٢٠٢٣:٤٧:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣١٠٥:٢٣:٤٤١٢:٤١:٥٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢١:٠٩٢٣:٤٨:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٥٠٥:٢٤:١٦١٢:٤٢:٠١١٩:٥٩:٣٢٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٤٨:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٢٤:٤٩١٢:٤٢:١١١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٤٨:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥١٠٥:٢٥:٢٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٩:٠٣٢٠:٢٠:٢٢٢٣:٤٨:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤١٠٥:٢٥:٥٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٨:٤٦٢٠:٢٠:٠٢٢٣:٤٩:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٦:٣٣١٢:٤٢:٣٨١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:٤١٢٣:٤٩:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٧:١٠١٢:٤٢:٤٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٩:١٨٢٣:٤٩:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٧:٤٧١٢:٤٢:٥٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٠:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٨٠٥:٢٨:٢٦١٢:٤٣:٠٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٨:٢٦٢٣:٥٠:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٩:٠٥١٢:٤٣:٠٩١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٠:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٤٣:١٥١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٧:٢٦٢٣:٥٠:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٣٠:٢٦١٢:٤٣:٢١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٦:٥٤٢٣:٥١:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٧٠٥:٣١:٠٧١٢:٤٣:٢٦١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٦:٢٠٢٣:٥١:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٣١:٤٩١٢:٤٣:٣١١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٥:٤٤٢٣:٥١:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٥:٠٦٢٣:٥١:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٣٣:١٥١٢:٤٣:٣٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥٢:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٣:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٤٥٢٣:٥٢:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٠٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٠٢٢٣:٥٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوکقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی روستای سوکقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوکقلی روستای سوکقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوکقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوکقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سوکقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوکقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوکقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوکقلی

روستای سوکقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوکقلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سوکقلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سوکقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوکقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوکقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سوکقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوکقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سوکقلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوکقلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوکقلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوکقلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوکقلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوکقلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوکقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو