جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوچان

طبس | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سوچان


اذان صبح: ٠٣:٥٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوچان (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای سوچان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سوچان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوچان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
بهتر است گاهی چیزها را به حال خود رها كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوچان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوچان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوچان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوچان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوچان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوچان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٦:٥٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:١١٢٣:٥٠:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠١٢٣:٤٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٦:١٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢١٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٥:٣٩١٩:٣١:٢٥١٩:٥١:١٤٢٣:٤٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٥:٣٥١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٥:٣١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٣:٠٣٢٣:٤٦:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٥:٢٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٥:٢٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٦:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٥:٢٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٣٨٢٣:٤٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:٣١٢٣:٤٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٥:٢٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٩:١٦٢٣:٤٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣١:٣١١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٩:٤٧٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٤٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٥:٢٧١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠١:٠٠٢٣:٤٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٩٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٥:٢٩١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢٩:٢٠١٢:٣٥:٣٢١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٤٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣٥:٣٦١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٤٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٥:٤٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٥:١١٢٣:٤٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٦:٤٦١٢:٣٥:٥٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٦:٠٠٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوچان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سوچان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سوچان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوچان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوچان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٢٠٥:٢١:٣٨١٢:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢١:٤٥٢٣:٤٦:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٧٠٥:٢١:٥٢١٢:٤١:١١٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢١:٥٦٢٣:٤٧:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٤٠٥:٢٢:٠٨١٢:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٢:٠٥٢٣:٤٧:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٤٠٥:٢٢:٢٥١٢:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٢:١٢٢٣:٤٧:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٧٠٥:٢٢:٤٤١٢:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٢:١٧٢٣:٤٧:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤١٠٥:٢٣:٠٤١٢:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٢:٢٠٢٣:٤٨:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٠٩٠٥:٢٣:٢٦١٢:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٢٣:٤٨:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٨٠٥:٢٣:٤٨١٢:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٢:٢١٢٣:٤٨:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٤:١٣١٢:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٢:١٩٢٣:٤٨:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٤٠٥:٢٤:٣٨١٢:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٢:١٥٢٣:٤٩:٠٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٠٠٥:٢٥:٠٥١٢:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٢:٠٩٢٣:٤٩:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥٨٠٥:٢٥:٣٣١٢:٤٣:١٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٢:٠٢٢٣:٤٩:٤١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٨٠٥:٢٦:٠٢١٢:٤٣:٢٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢١:٥٢٢٣:٤٩:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢١٠٥:٢٦:٣٣١٢:٤٣:٣٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:٤١٢٣:٥٠:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٥٠٥:٢٧:٠٤١٢:٤٣:٤٥٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢١:٢٧٢٣:٥٠:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٧:٣٧١٢:٤٣:٥٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢١:١٢٢٣:٥٠:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٨:١٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٥١:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٨:٤٤١٢:٤٤:١٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٦٢٣:٥١:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٩:٢٠١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:٢٠:١٥٢٣:٥١:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٩:٥٦١٢:٤٤:٣١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:٥٢٢٣:٥١:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٣٠:٣٣١٢:٤٤:٣٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:٢٨٢٣:٥٢:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠١٠٥:٣١:١١١٢:٤٤:٤٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٢:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٣١:٥٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٨:٣٣٢٣:٥٢:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٦٠٥:٣٢:٢٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٣:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٣٣:١٠١٢:٤٥:٠٥١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٧:٣١٢٣:٥٣:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٥:١١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٥٨٢٣:٥٣:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٣٤:٣٢١٢:٤٥:١٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٢٢٢٣:٥٣:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٥:٢٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٥:٥٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٠٦٢٣:٥٤:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣٦:٤١١٢:٤٥:٢٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥٤:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣٧:٢٥١٢:٤٥:٢٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٤٤٢٣:٥٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوچان روستای سوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سوچان روستای سوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوچان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سوچان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوچان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوچان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوچان

روستای سوچان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوچان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوچان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوچان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سوچان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوچان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوچان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوچان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوچان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوچان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوچان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوچان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوچان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوچان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوچان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوچان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوچان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو