جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سومار

قصر شیرین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سومار

اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٣
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٥٥

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سومار (شهرستان قصر شیرین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سومار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سومار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سومار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه از خدا بترسد، خداوند، تمام چیزها را از او می¬ترساند و كسی كه از خدا نترسد، خداوند او را از تمام چیزها می¬ترساند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سومار

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سومار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سومار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سومار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سومار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سومار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٧:٥٩١٣:٢٧:٤٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٤٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:٤٤١٣:٢٧:٢٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٦:٥١٠٠:٤٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٥:٣٠١٣:٢٧:١١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٣٩٠٠:٤٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:١٦١٣:٢٦:٥٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٤٣:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٣:٠٤١٣:٢٦:٤٤٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:١٥٠٠:٤٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:٥١١٣:٢٦:٣١٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٤٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٦:١٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٠:٥١٠٠:٤٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢٦:٠٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٤١:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٤١:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٧:١١١٣:٢٥:٤٢٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤١:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٦:٠٢١٣:٢٥:٣٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٤٠:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٥:٢١٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٤٠:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٥:١١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٤٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٥:٠٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤٠:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤١:٣٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣٩:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٥٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٩:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٤:٢٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٨:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٤:٢٢٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٨:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٤:١٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٨:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٤:١٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٧:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢٣:٥٦٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٧:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٣١:٠٢١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٣٠:١١١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٣٦:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٣:٤٥٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سومار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سومار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سومار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سومار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سومار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سومار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سومار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سومار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سومار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سومار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سومار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سومار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سومار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سومار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سومار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سومار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سومار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سومار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سومار شهر سومار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سومار شهر سومار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سومار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سومار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سومار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سومار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سومار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سومار

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:١٣١٢:١١:٤٩١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٠٠٢٣:٣٠:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:٠٤١٢:١١:٤١١٧:٤٣:٥١١٨:٠١:٥٥٢٣:٣٠:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٩:٥٤١٢:١١:٣٣١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٠:٥٠٢٣:٣٠:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٠:٤٥١٢:١١:٢٦١٧:٤١:٤٠١٧:٥٩:٤٧٢٣:٣٠:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤١:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٤٦٢٣:٣٠:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٢:٢٩١٢:١١:١٤١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٧:٤٥٢٣:٣٠:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٣:٢١١٢:١١:٠٩١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٤٥٢٣:٣٠:٠٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:١٣١٢:١١:٠٥١٧:٣٧:٣١١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢٩:٥٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٥:٠٦١٢:١١:٠٢١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٥٠٢٣:٢٩:٤٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:٥٩١٢:١٠:٥٩١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٥٤٢٣:٢٩:٤١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٦:٥٣١٢:١٠:٥٨١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٢:٥٩٢٣:٢٩:٣٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٧:٤٧١٢:١٠:٥٧١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٢:٠٦٢٣:٢٩:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٨:٤١١٢:١٠:٥٧١٧:٣٢:٤٩١٧:٥١:١٤٢٣:٢٩:٢٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٩:٣٥١٢:١٠:٥٧١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:٢٤٢٣:٢٩:٢٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٠:٣٠١٢:١٠:٥٩١٧:٣١:٠٥١٧:٤٩:٣٥٢٣:٢٩:٢٤
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥١:٢٥١٢:١١:٠١١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٤٧٢٣:٢٩:٢٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٢:٢٠١٢:١١:٠٥١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٠١٢٣:٢٩:٢٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:١٥١٢:١١:٠٩١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٧:١٧٢٣:٢٩:٢٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٤:١١١٢:١١:١٤١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٣٤٢٣:٢٩:٢٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٥:٠٧١٢:١١:٢٠١٧:٢٧:١١١٧:٤٥:٥٢٢٣:٢٩:٢٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٦:٠٣١٢:١١:٢٦١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٥:١٢٢٣:٢٩:٣٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٦:٥٩١٢:١١:٣٤١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٤:٣٤٢٣:٢٩:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٥٥١٢:١١:٤٢١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٣:٥٨٢٣:٢٩:٣٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٨:٥٢١٢:١١:٥٢١٧:٢٤:٣١١٧:٤٣:٢٣٢٣:٢٩:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٩:٤٨١٢:١٢:٠٢١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٢:٤٩٢٣:٢٩:٥١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٠:٤٥١٢:١٢:١٣١٧:٢٣:٢٢١٧:٤٢:١٧٢٣:٢٩:٥٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠١:٤١١٢:١٢:٢٥١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:٤٧٢٣:٣٠:٠٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٢:٣٨١٢:١٢:٣٧١٧:٢٢:١٩١٧:٤١:١٩٢٣:٣٠:١٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٣:٣٤١٢:١٢:٥١١٧:٢١:٥٠١٧:٤٠:٥٣٢٣:٣٠:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٤:٣٠١٢:١٣:٠٥١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:٢٨٢٣:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سومار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سومار شهر سومار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سومار شهر سومار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سومار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سومار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سومار

سومار یکی از شهرهای شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه می‌باشد. سومار شهری مرزی است که در میان دره‌های میان بلندی‌های سارات، چغاامان و اردوبان قرار دارد. بلندی‌های مرزی گیسکه و کهنهریگ همچون دیوار بلندی در غرب شهر قرار گرفته‌است

شهر سومار در ویکیپدیا

شهر سومار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سومار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سومار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سومار بر روی نقشه

شهر سومار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سومار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سومار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سومار
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سومار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سومار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سومار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سومار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سومار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سومار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سومار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سومار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سومار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سومار
زمان پخش اذان مستقیم به افق سومار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سومار
جدول اوقات شرعی امروز فردا سومار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سومار
افق شرعی امروز فردا سومار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سومار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو