جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سولک

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سولک


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٤

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سولک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای سولک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سولک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سولک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برتراند راسل
اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سولک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سولک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سولک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سولک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٦:٥٦١٣:٠٤:١٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٠٠٠:٢٢:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٢٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١١٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٥٠٠:٢١:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٥٧٠٠:٢١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣١:١٤١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٩:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٢:٢١١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٦٠٠:١٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٢:١٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٩:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠١:٥٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٨:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠١:٤٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١٠٠٠:١٨:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:٤٦١٣:٠١:٣١١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:٥٠١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:٥٧١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٦:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٤٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سولک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سولک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سولک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سولک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سولک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٣:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠١:٠١٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣١٠٠:١٣:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٤٣١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٣:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:١٥٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٣:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٣:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٤:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٤:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٤:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٤:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٤:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٤:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٤:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٤:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٤:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٤:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٥:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٥:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠١٠٠:١٥:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٦:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٦:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٥:٠٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٥٩٠٠:١٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٥:١٥٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:١٦٠٠:١٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٥:٤١٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سولک روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سولک روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سولک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سولک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سولک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سولک

روستای سولک بر روی نقشه

روستای سولک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سولک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سولک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سولک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سولک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سولک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سولک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سولک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سولک
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سولک دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سولک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سولک
زمان پخش اذان زنده به افق سولک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سولک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سولک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سولک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو