جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سولک

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سولک


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٩
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٣:٠٤

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سولک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای سولک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سولک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

پائولو كوئیلو
بیشتر آدمها دنیا را چیز تهدیدكننده ای می بینند و به همین دلیل هم دنیا برای آنها تهدیدكننده می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سولک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سولک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سولک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سولک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٣٣١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٩:٣٧١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٤١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٤٥١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:١٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٤:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سولک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سولک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سولک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سولک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سولک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٧:٢٨١١:٥٠:٠١١٧:٠٢:١٧١٧:٢٠:٥٢٢٣:٠٨:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٨:٢٠١١:٥٠:١٧١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٣٤٢٣:٠٨:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٩:١٢١١:٥٠:٣٣١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:١٨٢٣:٠٨:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٠:٠٤١١:٥٠:٥١١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٠٤٢٣:٠٩:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٠:٥٦١١:٥١:١٠١٧:٠١:١٠١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٩:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٤٧١١:٥١:٢٩١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٤١٢٣:٠٩:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٢:٣٨١١:٥١:٤٩١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٣٢٢٣:١٠:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٣:٢٩١١:٥٢:٠٩١٧:٠٠:٣٧١٧:١٩:٢٥٢٣:١٠:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٤:١٩١١:٥٢:٣١١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:١٩٢٣:١٠:٣٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٠٩١١:٥٢:٥٣١٧:٠٠:٢٥١٧:١٩:١٦٢٣:١٠:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٥٨١١:٥٣:١٥١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:١٤٢٣:١١:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٦:٤٧١١:٥٣:٣٨١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:١٣٢٣:١١:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٤:٠٢١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:١٥٢٣:١١:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٤:٢٦١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:١٨٢٣:١٢:١٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٩:١٠١١:٥٤:٥١١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:٤١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٥:١٧١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٢٩٢٣:١٣:٠٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٤٢١١:٥٥:٤٣١٧:٠٠:٣٦١٧:١٩:٣٧٢٣:١٣:٢٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٢٦١١:٥٦:٠٩١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٤٧٢٣:١٣:٥٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٢:١٠١١:٥٦:٣٦١٧:٠٠:٥٥١٧:١٩:٥٨٢٣:١٤:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٥٣١١:٥٧:٠٣١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:١١٢٣:١٤:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٧:٣١١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٢٦٢٣:١٥:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:١٦١١:٥٧:٥٩١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٥:٣٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٤:٥٦١١:٥٨:٢٧١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٠٠٢٣:١٦:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٥:٣٥١١:٥٨:٥٥١٧:٠٢:١٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٦:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:١٣١١:٥٩:٢٤١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٤٠٢٣:١٦:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٦:٥٠١١:٥٩:٥٣١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٧:٢٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٧:٥٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠٠:٥٢١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٢:٥٢٢٣:١٨:٢٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠١:٢٢١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:١٩٢٣:١٨:٥١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠١:٥٢١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سولک روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سولک روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سولک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سولک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سولک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سولک

روستای سولک بر روی نقشه

روستای سولک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سولک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سولک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سولک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سولک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سولک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سولک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سولک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سولک
زمان پخش اذان مستقیم به افق سولک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سولک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سولک
افق شرعی امروز فردا سولک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سولک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سولک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو