جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سولک

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سولک


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٦

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سولک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای سولک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سولک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
افكار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار كشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سولک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سولک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سولک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سولک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٥٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٣٣١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٩:٣٧١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٤١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٤٥١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:١٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سولک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سولک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سولک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سولک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سولک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سولک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٤٤١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٢٢١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:٠٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٣٨١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٥:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:١٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٥:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٧:٥٤١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٥:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٣٣١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٥:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٩:١٢١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٥:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:٥٠١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٥:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٠:٢٠١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٠٨١٣:١٠:١٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٥:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٤٧١٣:١٠:١١١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٥:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٠:٠٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٥:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٥:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٥:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٥:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٥:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٥:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٥:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٥:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٥:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٥:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٥:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٥:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٥:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٤:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٧:٠١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٤:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سولک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سولک روستای سولک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سولک روستای سولک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سولک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سولک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سولک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سولک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سولک

روستای سولک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سولک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سولک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سولک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سولک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سولک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سولک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سولک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سولک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سولک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سولک
زمان پخش اذان مستقیم به افق سولک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سولک
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سولک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سولک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سولک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو