جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سولوییه بالا

دهبکری | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سولوییه بالا


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ١٩:١١:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٢

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سولوییه بالا (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای سولوییه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سولوییه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولوییه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سولوییه بالا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سولوییه بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولوییه بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سولوییه بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سولوییه بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سولوییه بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:١٦١٢:٣٦:١٩١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠١:١٩١٢:٣٦:٠٩١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٥٩٢٣:٥٤:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٦:٠٠١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٥:٥١١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٥:٤٣١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٥:٣٥١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٥:٢٨١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:١٤٢٣:٥٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٠١١٢:٣٥:٢١١٩:١٥:٠٥١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٣٢٢٣:٥٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٢:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٥:٠٤١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٢:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٤:٥٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٣١٢٣:٥١:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٤:٥٥١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:١٠٢٣:٥١:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٤:٥٢١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥١:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥١:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥١:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٤:٤٤١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٠:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٦٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٠:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٠:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:١٦٢٣:٥٠:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٥:١٠١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولوییه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولوییه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولوییه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سولوییه بالا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سولوییه بالا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولوییه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولوییه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سولوییه بالا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٣:٢١١٩:١٠:١١٠٠:٠٤:٣٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٢١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٤:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٢:٤٢١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٢١٠٠:٠٣:٥٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:١٧٠٦:٣١:٣١١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٦٠٠:٠٣:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٠:٢١١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣١٠٠:٠٣:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٤٤٠٦:٢٩:١١١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٢:١٠١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤١٠٠:٠٢:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٦:٥٢١٢:٤١:٥٣١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٢:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٥:٤٣١٢:٤١:٣٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٥١٠٠:٠١:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:٤١:١٨١٨:٥٨:٢٨١٩:١٥:٢٦٠٠:٠١:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٣:٢٥١٢:٤١:٠٠١٨:٥٩:٠٣١٩:١٦:٠٢٠٠:٠١:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٠:٤١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٠٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٠:١١١٩:١٧:١٣٠٠:٠٠:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٤٠:١٠١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٥٩:٥٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٨:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٩:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٣٧١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:١٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٦:٤٠١٢:٣٩:٢١١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٦٢٣:٥٨:٥٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٨:٣٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٤:٢٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٤:١٣١٩:٢١:٢٥٢٣:٥٧:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:٢٠١٢:٣٨:٢١١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٠٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١١:١٦١٢:٣٨:٠٧١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٧:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٠:١٣١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:١٦٢٣:٥٦:٥٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٩:١١١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٦:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٨:١٠١٢:٣٧:٢٧١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٦:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٧:٠٩١٢:٣٧:١٤١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:٠٩٢٣:٥٦:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٧:٠٢١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٤٧٢٣:٥٥:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٥:٠٩١٢:٣٦:٥١١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٥:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٠٣٢٣:٥٥:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٦:٢٩١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سولوییه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سولوییه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سولوییه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سولوییه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولوییه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سولوییه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سولوییه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سولوییه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سولوییه بالا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٢:٠٥١١:٤٥:٤٦١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٦:٤٠٢٣:٣٦:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٠:٥٥١٢:٤٥:٢٨١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:١٥٠٠:٠٦:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٣٩:٤٤١٢:٤٥:١٠١٨:٥١:٠٣١٩:٠٧:٥١٠٠:٠٥:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٨:٣٤١٢:٤٤:٥٢١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٢٦٠٠:٠٥:٣٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٧:٢٣١٢:٤٤:٣٤١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:٠١٠٠:٠٥:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٦:١٣١٢:٤٤:١٦١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٣٦٠٠:٠٤:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٣:٢١١٩:١٠:١١٠٠:٠٤:٣٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٢١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٤:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٢:٤٢١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٢١٠٠:٠٣:٥٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٣١:٣١١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٦٠٠:٠٣:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٠:٢١١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣١٠٠:٠٣:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٢٩:١١١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٢:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٢:١٠١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤١٠٠:٠٢:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٦:٥٢١٢:٤١:٥٣١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:١٦٠٠:٠٢:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٥:٤٣١٢:٤١:٣٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٥١٠٠:٠١:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:٤١:١٨١٨:٥٨:٢٨١٩:١٥:٢٦٠٠:٠١:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٣:٢٥١٢:٤١:٠٠١٨:٥٩:٠٣١٩:١٦:٠٢٠٠:٠١:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٠:٤١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢١:٠٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٠:١١١٩:١٧:١٣٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٤٠:١٠١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٥٩:٥٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٨:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٢٤٢٣:٥٩:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٣٧١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:١٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٦:٤٠١٢:٣٩:٢١١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٦٢٣:٥٨:٥٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٨:٣٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٤:٢٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٤:١٣١٩:٢١:٢٥٢٣:٥٧:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:٢٠١٢:٣٨:٢١١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٠٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:١١:١٦١٢:٣٨:٠٧١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٧:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٠:١٣١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:١٦٢٣:٥٦:٥٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٩:١١١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٦:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٨:١٠١٢:٣٧:٢٧١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٦:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سولوییه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سولوییه بالا روستای سولوییه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سولوییه بالا روستای سولوییه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سولوییه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سولوییه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سولوییه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سولوییه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سولوییه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سولوییه بالا

روستای سولوییه بالا بر روی نقشه

روستای سولوییه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سولوییه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سولوییه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سولوییه بالا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سولوییه بالا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سولوییه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سولوییه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سولوییه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سولوییه بالا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سولوییه بالا
افق شرعی امروز فردا سولوییه بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سولوییه بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سولوییه بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سولوییه بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سولوییه بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سولوییه بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سولوییه بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سولوییه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو