جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوق

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سوق


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوق (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر سوق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
دیدگاه هر نویسنده را از كتاب او و دیدگاه هر هنرمند را از هنرش می‌توان دریافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوق

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٥:٢١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:١٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٠١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٩:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوق

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سوق

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سوق

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٨:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٨:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٨:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٨:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٨:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٨:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٨:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٨:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٨:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٨:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٨:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٨:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٨:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٩:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٩:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٩:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٩:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٩:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٧:٢١٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٩:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٩:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٧:٤٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٩:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٧:٥٧٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١١٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٨:١٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٠:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٠:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢١:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢١:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢١:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢١:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سوق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر سوق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سوق

سوق یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سوق در ویکیپدیا

شهر سوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوق
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوق رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سوق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوق
زمان پخش اذان زنده به افق سوق
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو