جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سوق

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سوق

اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٢٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٥٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوق (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر سوق)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوق

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سوق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٨:١١١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٦:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٧:٥٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٣٠٠٠:٢٦:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٢٠٠:٢٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٧:١٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٥:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٦:٥١١٩:٤٠:١١١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٤:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٣:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٦:١٧١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٣:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٢:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٢:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٢:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٥:١٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢١:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٥:٠١١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢١:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢١:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٤:٥١١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٠:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٠:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٧٠٠:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٠٠٠:١٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوق

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سوق

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوق

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سوق

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٠:٥٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٩:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٩:١٨١٣:١٠:٤٢١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٩:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٩:٥٣١٣:١٠:٢٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٠:١٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٨:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤١:٠٤١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٨:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤١:٣٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٨:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٩:١٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٨:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٨:٥٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٠٩٠٠:٢٧:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٣:٢٤١٣:٠٨:٤١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٧:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٧:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٢٨٠٠:٢٧:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:١٣٠٠:٢٧:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٥٨٠٠:٢٦:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٦:١٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٤٢٠٠:٢٦:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٦٠٠:٢٦:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٧:٢٤١٣:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٠٠٠:٢٦:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٧:٥٨١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٥٤٠٠:٢٥:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٣٧٠٠:٢٥:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٤٩:٠٦١٣:٠٥:٢١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٢١٠٠:٢٥:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٥:٠٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٠٤٠٠:٢٤:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٠:١٥١٣:٠٤:٣٩١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٤٦٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٠:٤٩١٣:٠٤:١٨١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:٢٩٠٠:٢٤:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥١:٢٣١٣:٠٣:٥٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:١٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٣:٣٦١٩:١٤:٤٦١٩:٣١:٥٤٠٠:٢٣:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٢:٣١١٣:٠٣:١٤١٩:١٣:٢٩١٩:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٣:٠٥١٣:٠٢:٥٣١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:١٩٠٠:٢٣:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٣:٣٩١٣:٠٢:٣٢١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٠٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٢:١٠١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٤٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٤:٤٨١٣:٠١:٤٩١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٢٧٠٠:٢٢:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٥٠٦:٥٥:٢٣١٣:٠١:٢٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:١٠٢٣:٥١:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥٥:٥٧١٢:٠١:٠٦١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٢:٥٢٢٣:٢١:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سوق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سوق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوق

سوق یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سوق در ویکیپدیا

شهر سوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوق بر روی نقشه

شهر سوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوق
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوق رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سوق
زمان پخش اذان زنده به افق سوق
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو