جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوق

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سوق


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوق (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر سوق)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

بودا
چشم گریان دیگران را به نگاههای سرور آمیز تبدیل كردن، لذت بخش ترین خوشبختی ها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوق

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٥:٢١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:١٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٠١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٩:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوق

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سوق

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سوق

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٤:١٩١٣:١٣:٤٤١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٣:٠٥١٣:١٣:٢٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٣٣:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠١:٥١١٣:١٣:٠٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٠٥٠٠:٣٢:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٢:٥٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٤٤٠٠:٣٢:٣٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:٢٦٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٢:٣٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٢:٠٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٨:٠٥٠٦:٥٨:٠٨١٣:١٢:١٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٤٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٦:٥٥١٣:١١:٥٧١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣١:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٥:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢١٠٠:٣١:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٢٨١٣:١١:٢١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٠:٤١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٣:١٥١٣:١١:٠٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٣٩٠٠:٣٠:١٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٠:٤٧١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:١٩٠٠:٢٩:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٠:٥٠١٣:١٠:٢٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:٣٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٤٩:٣٨١٣:١٠:١٣١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٩:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٨:٢٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٢٨:٥٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٥١٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٨:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٨:١٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٤:٥٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:١٧٠٠:٢٧:٤٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٨٠٠:٢٧:٢٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٦:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٦:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٩:١١١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٥:٤٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٥:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٧:١٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٥:٠٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:١٢٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٧:٠١١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢٤:٤٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٤:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٦:٢٦١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٣:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٦:١٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوق

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١١:٤٦١٢:١٥:٣٢١٨:١٩:٤٦١٨:٣٦:٥٣٠٠:٠٥:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٠:٣٢١٣:١٥:١٤١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٣٢٠٠:٣٥:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:٠٩:١٧١٣:١٤:٥٦١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:١١٠٠:٣٤:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:٠٨:٠٣١٣:١٤:٣٨١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٥٠٠٠:٣٤:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٤:٢٠١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٢٩٠٠:٣٤:١٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٥:٣٤١٣:١٤:٠٢١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٠٨٠٠:٣٣:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٤:١٩١٣:١٣:٤٤١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٣:٠٥١٣:١٣:٢٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٣٣:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠١:٥١١٣:١٣:٠٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٠٥٠٠:٣٢:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٢:٥٠١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٤٤٠٠:٣٢:٣٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٦٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٢:٣٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٢:٠٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٥٠٦:٥٨:٠٨١٣:١٢:١٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٣١:٤٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٦:٥٥١٣:١١:٥٧١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣١:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٦:٥٥:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢١٠٠:٣١:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٤:٢٨١٣:١١:٢١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٠:٤١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٣:١٥١٣:١١:٠٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٣٩٠٠:٣٠:١٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٠:٤٧١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:١٩٠٠:٢٩:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٠:٥٠١٣:١٠:٢٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:٣٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٤٩:٣٨١٣:١٠:١٣١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٩:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٨:٢٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:١٧٠٠:٢٨:٥٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٨:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٨:١٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٤:٥٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٥٨٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٦:٤٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٦:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٩:١١١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٦:٠٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٥:٤٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٥:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٧:١٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوق

سوق یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سوق در ویکیپدیا

شهر سوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوق بر روی نقشه

شهر سوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوق
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوق رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوق
زمان پخش اذان زنده به افق سوق
افق شرعی امروز فردا سوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سوق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو