جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوق

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سوق


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:١٠
نیمه شب: ٠٠:٢٩:١٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوق (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر سوق)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام رضا (ع)
مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوق

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٥:٢١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:١٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٥:٠١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٤:٣١١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٩:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١٥٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٨٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر سوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر سوق

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سوق

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٠:٥٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٩:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٢٥١٣:١٠:٣٧١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٩:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٠:٠١١٣:١٠:٢١١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٨:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٠:٠٥١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٨:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤١:١١١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٨:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤١:٤٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٨:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٩:١٢١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥١٠٠:٢٧:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٣:٣٢١٣:٠٨:٣٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٧:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:٠٨:١٧١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٧:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٤:٤١١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٧:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:١٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢٧:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠٧:١٩١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٤٠٠٠:٢٦:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٦:٢٥١٣:٠٦:٥٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:٢٦:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٦:٥٩١٣:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠٨٠٠:٢٦:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٧:٣٣١٣:٠٦:١٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤١:٥٢٠٠:٢٦:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٣٦٠٠:٢٥:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٤٨:٤١١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:١٩٠٠:٢٥:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٥:١٧١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٠٢٠٠:٢٥:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٩:٤٩١٣:٠٤:٥٥١٩:١٩:٣٣١٩:٣٦:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٤:٣٤١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢٤:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٤:١٣١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:١٠٠٠:٢٤:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥١:٣١١٣:٠٣:٥٢١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٥٣٠٠:٢٣:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٢:٠٥١٣:٠٣:٣٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٣٥٠٠:٢٣:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٢:٣٩١٣:٠٣:٠٩١٩:١٣:١٠١٩:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٣:١٣١٣:٠٢:٤٧١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٠٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٣:٤٧١٣:٠٢:٢٦١٩:١٠:٣٦١٩:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٤:٢١١٣:٠٢:٠٤١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٢٥٠٠:٢٢:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٦:٥٤:٥٥١٣:٠١:٤٣١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٠٧٠٠:٢٢:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٥:٣٠١٣:٠١:٢١١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٣:٥٠٢٣:٥١:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٦:٠٤١٢:٠١:٠٠١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٢:٣٣٢٣:٢١:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سوق شهر سوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سوق شهر سوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوق

سوق یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سوق در ویکیپدیا

شهر سوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوق
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر سوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوق رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سوق دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوق
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سوق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سوق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو