جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوسنگرد

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوسنگرد


اذان صبح: ٠٥:٠١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٤١
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٢٣:١١

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوسنگرد (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر سوسنگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سوسنگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

نیچه
برای چیرگی، راه و روشهای بسیار هست: در پی راه و روش خویش باش!

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوسنگرد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوسنگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٠٧٠٠:٣١:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٥:٠٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١١:٥١٠٠:٣١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٤:٥١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣١:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:١٩٠٠:٣١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٤:٣٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٤:٢٦١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣١:٥٢١٣:١٤:١٩١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٠:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٤:٠٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٩:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٤:٠٠١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٩:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:١٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٣:٥١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٨:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٣:٤١٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:١٣١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٨:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٨:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٧:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:٤١١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٣:٤١٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:١٥١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٧:٤٢١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:١٠١٣:١٣:٥٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٦:٤٠١٣:١٣:٥٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٦:١١١٣:١٤:٠٢٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سوسنگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سوسنگرد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٩:٤٤١٨:١٣:١٧١٨:٣٠:٢٩٢٣:٢٩:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٦:١٨١٢:٠٩:٢٣١٨:١١:٥٨١٨:٢٩:١٠٢٣:٢٩:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٦:٥٥١٢:٠٩:٠٢١٨:١٠:٤٠١٨:٢٧:٥٢٢٣:٢٩:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٧:٣١١٢:٠٨:٤١١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٦:٣٤٢٣:٢٨:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٨:٢١١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:١٦٢٣:٢٨:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:٠٨:٠٠١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٣:٥٩٢٣:٢٨:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٠٩:٢٣١٢:٠٧:٤٠١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٢:٤٢٢٣:٢٨:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٠:٠٠١٢:٠٧:٢١١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٢٥٢٣:٢٧:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٠:٣٨١٢:٠٧:٠١١٨:٠٢:٥٦١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢٧:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١١:١٦١٢:٠٦:٤٢١٨:٠١:٤٠١٨:١٨:٥٣٢٣:٢٧:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١١:٥٤١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٠:٢٤١٨:١٧:٣٧٢٣:٢٦:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٠٦:٠٤١٧:٥٩:٠٨١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٦:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:١١١٢:٠٥:٤٦١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٠٧٢٣:٢٦:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٣:٥٠١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٦:٣٨١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٥:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٤:٢٩١٢:٠٥:١٠١٧:٥٥:٢٤١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٥:٣٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٠٤:٥٣١٧:٥٤:١٠١٨:١١:٢٦٢٣:٢٥:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٥:٤٩١٢:٠٤:٣٦١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:١٤٢٣:٢٥:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٦:٢٩١٢:٠٤:٢٠١٧:٥١:٤٤١٨:٠٩:٠٢٢٣:٢٤:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٧:٠٩١٢:٠٤:٠٤١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٥١٢٣:٢٤:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٧:٥٠١٢:٠٣:٤٩١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٦:٤٠٢٣:٢٤:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:١٨:٣١١٢:٠٣:٣٤١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٥:٣٠٢٣:٢٣:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:١٩:١٢١٢:٠٣:١٩١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٤:٢١٢٣:٢٣:٤١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:١٩:٥٤١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٣:١٣٢٣:٢٣:٢٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٠:٣٦١٢:٠٢:٥٢١٧:٤٤:٤١١٨:٠٢:٠٦٢٣:٢٣:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢١:١٩١٢:٠٢:٣٩١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٢:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٢:٠٢١٢:٠٢:٢٧١٧:٤٢:٢٦١٧:٥٩:٥٣٢٣:٢٢:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٢:٤٥١٢:٠٢:١٥١٧:٤١:٢٠١٧:٥٨:٤٨٢٣:٢٢:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٣:٢٩١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٠:١٤١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٢:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:١٣١٢:٠١:٥٤١٧:٣٩:١٠١٧:٥٦:٤١٢٣:٢٢:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠١:٤٥١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٥:٣٩٢٣:٢١:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوسنگرد

سوسَنگِرد شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته‌است

شهر سوسنگرد در ویکیپدیا

شهر سوسنگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوسنگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوسنگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوسنگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوسنگرد
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوسنگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوسنگرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوسنگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سوسنگرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوسنگرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوسنگرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوسنگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سوسنگرد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوسنگرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو