جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوسنگرد

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوسنگرد


اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٥٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوسنگرد (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر سوسنگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سوسنگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

فردوسی
به این زمین گرد كه به سرعت می گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نیز. نگاه كن و ببین كه نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می كشد، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوسنگرد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوسنگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٥:١٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٠٧٠٠:٣١:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٥:٠٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١١:٥١٠٠:٣١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٤:٥١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣١:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:١٩٠٠:٣١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٤:٣٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٤:٢٦١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣١:٥٢١٣:١٤:١٩١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٠:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٤:٠٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٩:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٤:٠٠١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٩:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:١٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٣:٥١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٨:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٣:٤١٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:١٣١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٨:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٨:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٧:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:٤١١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٣:٤١٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:١٥١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٧:٤٢١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:١٠١٣:١٣:٥٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٦:٤٠١٣:١٣:٥٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٧:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٦:١١١٣:١٤:٠٢٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سوسنگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سوسنگرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٢:٥٤١٣:١٩:١٠٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:١٥٠٠:٣٠:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٣:٠٨١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣٠:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٣:٢٤١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٠:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٤٠١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣١:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣١:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٤:١٧١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٣١:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣١:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٥٨١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٢:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٢:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٥:٤٣١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٢:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:١٦:٠٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣٢:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٣:١٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٦:٥٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٣:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٢٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣٣:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٧:٥٣١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٣:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:٢١١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٤:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٤:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٢:٢٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٤:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٩:٥١١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٤:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٠:٢٢١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٥:١٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣٥:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:٢٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٣٥:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٦:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٣:١٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٦:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٣٦:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٤:١٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٦:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٧:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٣:٣٩٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٧:١٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٣:٤٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سوسنگرد

سوسَنگِرد شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته‌است

شهر سوسنگرد در ویکیپدیا

شهر سوسنگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوسنگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوسنگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوسنگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوسنگرد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوسنگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوسنگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوسنگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سوسنگرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوسنگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوسنگرد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سوسنگرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوسنگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوسنگرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوسنگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو