جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سوسنگرد

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوسنگرد

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٤٠

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوسنگرد (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر سوسنگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سوسنگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوسنگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جكسون براون
به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوسنگرد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوسنگرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سوسنگرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوسنگرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:١٧:٣٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٨:٥٨١٣:١٧:١٦١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٣٥:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٧:٠١١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٣٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٦:٤٨١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١١٠٠:٣٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٦:٣٤١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٣٤:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٤:٢٥١٣:١٦:٢١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٣٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:١٩١٣:١٦:٠٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٢:١٤١٣:١٥:٥٦١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٣٣:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٠٩١٣:١٥:٤٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٣٢:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٥:٣٣١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٣٢:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:٠١١٣:١٥:٢٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٢:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٥:١٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣٢:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٠٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٥:٠٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٤٠٠٠:٣١:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٤:٥٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:٣١:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٤:٤٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:٣١:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٤:٣٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٠:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٠١١٣:١٤:٢٧١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٠:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٤:١٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣١:٠٨١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:١٤١٣:١٤:٠٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٩:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٤:٠٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٩:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٣:٥٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٣:٥١٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٩:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٣:٤٧٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٩:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٥:١٠١٣:١٣:٤١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٨:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٨:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٨:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوسنگرد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سوسنگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سوسنگرد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوسنگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوسنگرد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوسنگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوسنگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوسنگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوسنگرد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٥:٣٤١٢:٠١:٣٩١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٤:٥٤٢٣:٢١:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٦:١٩١٢:٠١:٣١١٧:٣٦:١٨١٧:٥٣:٥٤٢٣:٢١:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٧:٠٥١٢:٠١:٢٣١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢١:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٧:٥١١٢:٠١:١٦١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:٥٦٢٣:٢١:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٨:٣٧١٢:٠١:١٠١٧:٣٣:١٩١٧:٥٠:٥٩٢٣:٢١:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٩:٢٤١٢:٠١:٠٤١٧:٣٢:٢١١٧:٥٠:٠٣٢٣:٢١:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٠:١١١٢:٠١:٠٠١٧:٣١:٢٤١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٠:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٥٩١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:١٥٢٣:٢٠:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٠:٥٢١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٠:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٢:٣٥١٢:٠٠:٥٠١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٣١٢٣:٢٠:٣٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:٢٤١٢:٠٠:٤٨١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٥:٤٢٢٣:٢٠:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٤:١٣١٢:٠٠:٤٧١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٤:٥٣٢٣:٢٠:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٥:٠٢١٢:٠٠:٤٧١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٠٦٢٣:٢٠:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٥:٥٢١٢:٠٠:٤٨١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٠:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٦:٤٢١٢:٠٠:٤٩١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٢:٣٥٢٣:٢٠:١٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٧:٣٢١٢:٠٠:٥٢١٧:٢٣:٥٠١٧:٤١:٥٢٢٣:٢٠:١٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٨:٢٣١٢:٠٠:٥٥١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:١٠٢٣:٢٠:١٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٩:١٤١٢:٠٠:٥٩١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:٣٠٢٣:٢٠:١٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٠:٠٥١٢:٠١:٠٤١٧:٢١:٤٣١٧:٣٩:٥٢٢٣:٢٠:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٠:٥٦١٢:٠١:١٠١٧:٢١:٠٤١٧:٣٩:١٤٢٣:٢٠:٢٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤١:٤٨١٢:٠١:١٧١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٠:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٢:٤٠١٢:٠١:٢٤١٧:١٩:٥٠١٧:٣٨:٠٤٢٣:٢٠:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٣:٣٢١٢:٠١:٣٣١٧:١٩:١٥١٧:٣٧:٣٢٢٣:٢٠:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٤:٢٤١٢:٠١:٤٢١٧:١٨:٤٢١٧:٣٧:٠١٢٣:٢٠:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٥:١٦١٢:٠١:٥٢١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٣١٢٣:٢٠:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٦:٠٩١٢:٠٢:٠٣١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٠٣٢٣:٢٠:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٧:٠١١٢:٠٢:١٥١٧:١٧:١٢١٧:٣٥:٣٧٢٣:٢١:٠٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٧:٥٤١٢:٠٢:٢٨١٧:١٦:٤٥١٧:٣٥:١٣٢٣:٢١:١١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٨:٤٦١٢:٠٢:٤١١٧:١٦:٢٠١٧:٣٤:٥٠٢٣:٢١:٢١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٤٩:٣٨١٢:٠٢:٥٦١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:٢٨٢٣:٢١:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوسنگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوسنگرد شهر سوسنگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوسنگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوسنگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوسنگرد

سوسَنگِرد شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته‌است

شهر سوسنگرد در ویکیپدیا

شهر سوسنگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوسنگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوسنگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوسنگرد بر روی نقشه

شهر سوسنگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوسنگرد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوسنگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سوسنگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوسنگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوسنگرد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوسنگرد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوسنگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سوسنگرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوسنگرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سوسنگرد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سوسنگرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوسنگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوسنگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو