جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سوزن

رزن | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سوزن

اذان صبح: ٠٥:٠٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٢١
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:١٤

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوزن (شهرستان رزن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سوزن)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سوزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوزن

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوزن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوزن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سوزن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوزن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوزن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٣١١٣:١٣:٤٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:١٣١٣:١٣:٢٥١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٣:١١١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٢:٥٧١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٢:٤٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٨:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٢:٣١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٢:١٨١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٧:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٢:٠٦١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٢:٢٦١٣:١١:٥٤١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٨٠٦:٣١:١٣١٣:١١:٤٣١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٦:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٠:٠٢١٣:١١:٣٢١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٥:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:٢١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٥:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:٤٢١٣:١١:١١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٦:٣٣١٣:١١:٠٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٥:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٠:٥٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:١٩١٣:١٠:٤٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٣:١٤١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٤:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٣:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢١:٠٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٠:١٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٣:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٢:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:١٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢١:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢١:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١١:٣٩١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوزن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سوزن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سوزن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سوزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سوزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوزن

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سوزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوزن شهر سوزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوزن شهر سوزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سوزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوزن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوزن

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٥:٤٨١١:٥٧:٤٩١٧:٢٩:٢١١٧:٤٧:٤٢٢٣:١٦:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٦:٤٢١١:٥٧:٤١١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣٤٢٣:١٦:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٧:٣٦١١:٥٧:٣٣١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٥:٢٧٢٣:١٥:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٨:٣١١١:٥٧:٢٦١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:١٥:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٢٥١١:٥٧:٢٠١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٣:١٥٢٣:١٥:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٠:٢٠١١:٥٧:١٤١٧:٢٣:٤١١٧:٤٢:١٢٢٣:١٥:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:١٦١١:٥٧:٠٩١٧:٢٢:٣٦١٧:٤١:٠٩٢٣:١٥:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:١١١١:٥٧:٠٥١٧:٢١:٣٢١٧:٤٠:٠٨٢٣:١٥:١١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:٠٧١١:٥٧:٠٢١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٩:٠٧٢٣:١٥:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:٠٤١١:٥٦:٥٩١٧:١٩:٢٩١٧:٣٨:٠٨٢٣:١٤:٥٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٥:٠٠١١:٥٦:٥٨١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:١١٢٣:١٤:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٣٥:٥٧١١:٥٦:٥٧١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:١٥٢٣:١٤:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٦:٥٧١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٢٠٢٣:١٤:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٧:٥٢١١:٥٦:٥٧١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٢٧٢٣:١٤:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٨:٤٩١١:٥٦:٥٩١٧:١٤:٤٤١٧:٣٣:٣٥٢٣:١٤:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٩:٤٧١١:٥٧:٠١١٧:١٣:٥١١٧:٣٢:٤٤٢٣:١٤:٤٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٤٦١١:٥٧:٠٥١٧:١٣:٠٠١٧:٣١:٥٥٢٣:١٤:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٤٤١١:٥٧:٠٩١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٠٨٢٣:١٤:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١١٠٦:٤٢:٤٢١١:٥٧:١٤١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٢٢٢٣:١٤:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٣:٤١١١:٥٧:٢٠١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٣٨٢٣:١٤:٤٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٧:٢٦١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٤:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٧:٣٤١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:١٥٢٣:١٤:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٧:٤٢١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٣٥٢٣:١٤:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٧:٥٢١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٦:٥٨٢٣:١٥:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٨:٣٦١١:٥٨:٠٢١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٦:٢٢٢٣:١٥:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٨:١٣١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٥:١٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٠:٣٤١١:٥٨:٢٥١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:١٥٢٣:١٥:٢١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٣٣١١:٥٨:٣٧١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٥:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٨:٥١١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:١٥٢٣:١٥:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٣:٣١١١:٥٩:٠٥١٧:٠٤:٢١١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوزن شهر سوزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سوزن شهر سوزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوزن

شهر سوزن بر روی نقشه

شهر سوزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوزن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوزن
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سوزن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سوزن + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سوزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سوزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوزن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سوزن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوزن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوزن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سوزن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوزن
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوزن
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوزن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو