جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورک

گرمخان | بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز سورک


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٢

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورک (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای سورک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سورک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
امام حسین علیه السلام دائماً به زوّار و گریه کنندگان و اقامه کنندگان عزایش نظر ( رحمت ) دارد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٨:١٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٧:٣١١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٧:١٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤٨:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤١:٣١١٢:٣٧:١٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٧:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:٣٢٢٣:٤٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٧:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٢٤٢٣:٤٦:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٦:٢٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٢١٢٣:٤٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:١٨٢٣:٤٦:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤٦:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٣٣:٣٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:١٠٢٣:٤٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:١١٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٦:٤٧١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٢:٠٦٢٣:٤٥:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٦:٤٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٣:٠١٢٣:٤٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٣٠:٥٣١٢:٣٦:٤٨١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٥:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٩:١٦١٢:٣٦:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٨:٣٠١٢:٣٦:٥٣١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٤٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣٦:٥٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٤٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٤٤٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٧:٠٠١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٩:٠١٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٧:١٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:١٠:٥٩٢٣:٤٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سورک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سورک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:١٠٠٥:١٩:٢٤١٢:٤٢:٢٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٧:١٨٢٣:٤٦:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٢٦٠٥:١٩:٣٨١٢:٤٢:٣٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٧:٢٨٢٣:٤٦:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٤٣٠٥:١٩:٥٤١٢:٤٢:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٤٦:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠٤٠٥:٢٠:١٢١٢:٤٣:٠٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٧:٤٣٢٣:٤٧:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢٧٠٥:٢٠:٣١١٢:٤٣:١٣٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٧:٤٨٢٣:٤٧:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٣٠٥:٢٠:٥١١٢:٤٣:٢٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٧:٥٠٢٣:٤٧:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢١٠٥:٢١:١٣١٢:٤٣:٣٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٧:٥١٢٣:٤٧:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٢٠٥:٢١:٣٧١٢:٤٣:٥٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٧:٥٠٢٣:٤٨:١١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢٥٠٥:٢٢:٠٢١٢:٤٤:٠٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٧:٤٨٢٣:٤٨:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠١٠٥:٢٢:٢٨١٢:٤٤:١٤٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٧:٤٣٢٣:٤٨:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٩٠٥:٢٢:٥٥١٢:٤٤:٢٦٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٤٩:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٩٠٥:٢٣:٢٤١٢:٤٤:٣٧٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٧:٢٧٢٣:٤٩:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠١٠٥:٢٣:٥٤١٢:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٧:١٧٢٣:٤٩:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٦٠٥:٢٤:٢٦١٢:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٧:٠٤٢٣:٤٩:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٣٠٥:٢٤:٥٨١٢:٤٥:٠٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٦:٥٠٢٣:٥٠:١٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢١٠٥:٢٥:٣٢١٢:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٦:٣٣٢٣:٥٠:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٢٠٥:٢٦:٠٦١٢:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٦:١٤٢٣:٥٠:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٤٠٥:٢٦:٤٢١٢:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٥:٥٤٢٣:٥١:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥٨٠٥:٢٧:١٩١٢:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٥:٣٢٢٣:٥١:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٤٠٥:٢٧:٥٧١٢:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٥:٠٧٢٣:٥١:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٨:٣٥١٢:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٤:٤١٢٣:٥٢:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٩:١٥١٢:٤٦:١٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٤:١٣٢٣:٥٢:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥١٠٥:٢٩:٥٥١٢:٤٦:١٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٣:٤٣٢٣:٥٢:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٢٠٥:٣٠:٣٦١٢:٤٦:٢٣٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٣:١١٢٣:٥٢:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٣١:١٨١٢:٤٦:٢٩٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٢:٣٧٢٣:٥٣:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٣٢:٠١١٢:٤٦:٣٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٢:٠١٢٣:٥٣:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٣٢:٤٤١٢:٤٦:٣٩٢٠:٠٠:١١٢٠:٢١:٢٤٢٣:٥٣:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٢٠٥:٣٣:٢٨١٢:٤٦:٤٤١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:٤٥٢٣:٥٣:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٤:١٣١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:٢٠:٠٤٢٣:٥٤:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٤٦:٥١١٩:٥٨:١٧٢٠:١٩:٢١٢٣:٥٤:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٣٥:٤٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٣٦٢٣:٥٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورک روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورک روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سورک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورک

روستای سورک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سورک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سورک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سورک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سورک
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سورک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سورک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو