جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورک

گرمخان | بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز سورک


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٥١
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٠:٤٣

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورک (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای سورک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سورک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٨:١٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٧:٣١١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٧:١٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤٨:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤١:٣١١٢:٣٧:١٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٧:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:٣٢٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٧:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٢٤٢٣:٤٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٦:٢٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٢١٢٣:٤٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:١٨٢٣:٤٦:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٣٣:٣٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:١٠٢٣:٤٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:١١٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٦:٤٧١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٢:٠٦٢٣:٤٥:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٦:٤٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٣:٠١٢٣:٤٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٣٠:٥٣١٢:٣٦:٤٨١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٥:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٩:١٦١٢:٣٦:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٨:٣٠١٢:٣٦:٥٣١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣٦:٥٦١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٤٤:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٤٤٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٧:٠٠١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٩:٠١٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٧:١٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:١٠:٥٩٢٣:٤٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٨:٣٣٠٥:٢٤:٢٧١٢:٣٧:١٩١٩:٥٠:٣٦٢٠:١١:٤٩٢٣:٤٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سورک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سورک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٥:٤٥١١:٢٤:٤٨١٦:٥٣:٢٠١٧:١٢:١٦٢٢:٤١:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٦:٤٥١١:٢٤:٤٠١٦:٥٢:٠٤١٧:١١:٠٢٢٢:٤١:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٧:٤٥١١:٢٤:٣٢١٦:٥٠:٥٠١٧:٠٩:٥٠٢٢:٤١:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٨:٤٥١١:٢٤:٢٦١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٨:٣٩٢٢:٤١:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٩:٤٥١١:٢٤:٢٠١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٧:٢٩٢٢:٤١:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٠:٤٦١١:٢٤:١٤١٦:٤٧:١٣١٧:٠٦:٢٠٢٢:٤١:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠١:٤٧١١:٢٤:١٠١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٥:١٢٢٢:٤١:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:٤٨١١:٢٤:٠٦١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٤:٠٦٢٢:٤٠:٥٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٣:٥٠١١:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٣:٠١٢٢:٤٠:٥٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٤:٥٢١١:٢٤:٠١١٦:٤٢:٤١١٧:٠١:٥٨٢٢:٤٠:٤٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:٥٤١١:٢٣:٥٩١٦:٤١:٣٧١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٠:٣٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٥٧١١:٢٣:٥٩١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٩:٥٤٢٢:٤٠:٣٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٧:٥٩١١:٢٣:٥٩١٦:٣٩:٣١١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٠:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٩:٠٢١١:٢٤:٠٠١٦:٣٨:٣١١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٠:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٠:٠٥١١:٢٤:٠٢١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٠:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١١:٠٨١١:٢٤:٠٤١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٦:٠٦٢٢:٤٠:٢٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٢:١٢١١:٢٤:٠٨١٦:٣٥:٣٨١٦:٥٥:١٢٢٢:٤٠:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٣:١٥١١:٢٤:١٢١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:٢٠٢٢:٤٠:٢٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٤:١٨١١:٢٤:١٧١٦:٣٣:٥١١٦:٥٣:٣٠٢٢:٤٠:٢٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٥:٢٢١١:٢٤:٢٣١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٢:٤١٢٢:٤٠:٢٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٦:٢٦١١:٢٤:٣٠١٦:٣٢:١٠١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٠:٣٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٢٩١١:٢٤:٣٧١٦:٣١:٢٢١٦:٥١:٠٩٢٢:٤٠:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٨:٣٣١١:٢٤:٤٦١٦:٣٠:٣٦١٦:٥٠:٢٦٢٢:٤٠:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:٣٦١١:٢٤:٥٥١٦:٢٩:٥١١٦:٤٩:٤٤٢٢:٤٠:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٥:٠٥١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٩:٠٤٢٢:٤٠:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢١:٤٣١١:٢٥:١٧١٦:٢٨:٢٨١٦:٤٨:٢٦٢٢:٤٠:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٤٧١١:٢٥:٢٨١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٧:٤٩٢٢:٤١:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٥٠١١:٢٥:٤١١٦:٢٧:١٢١٦:٤٧:١٥٢٢:٤١:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٤:٥٣١١:٢٥:٥٥١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤١:٢١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:٥٦١١:٢٦:٠٩١٦:٢٦:٠٣١٦:٤٦:١٢٢٢:٤١:٣١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورک روستای سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورک روستای سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورک

روستای سورک بر روی نقشه

روستای سورک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورک
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سورک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سورک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سورک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورک
زمان پخش اذان آنلاین به افق سورک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سورک
زمان پخش اذان زنده به افق سورک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو