جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سورک

میاندورود | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سورک


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:١٨
نیمه شب: ٠٠:٠١:٤٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سورک (شهرستان میاندورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر سورک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سورک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سورک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فیگاور
چهره نیست كه فریب می دهد، ماییم كه با خواندن آنچه آنجا نوشته شده فریب می خوریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سورک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سورک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سورک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٧:٢١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٢١٠٠:١٢:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:١٥٠٠:١١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:١٠٠٠:١١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٠٥٠٠:١١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٩٠٠:١٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٦:١٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٦:٥١١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:١٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٩:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٨:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١١:٤٩١٢:٥٥:١٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٨:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٨:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٧:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٨:١١١٢:٥٤:٤٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٧:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٧:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٤:١٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٤:١٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٦:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٣:٥١١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٣:٣٤١٩:٥١:٢٤٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٤:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سورک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سورک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سورک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سورک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سورک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٥:٣٠١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٠٢:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٠٠٥:٤٤:٥٢١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٠٢:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٥٣:٥٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:٤١٠٠:٠٢:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٥٣:٥٨٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠٢:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٤٣:٠٨١٢:٥٤:٠٤٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٦:١٧٠٠:٠١:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٤٢:٣٧١٢:٥٤:١١٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠١:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٢:٠٧١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٠١:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٤١:٣٩١٢:٥٤:٢٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٠١:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٤١:١٣١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٩:١٨٠٠:٠١:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٤٠:٤٨١٢:٥٤:٤٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٣٠:٠١٠٠:٠١:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥٤:٥١٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٠١:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠١٠٥:٤٠:٠٤١٢:٥٥:٠٠٢٠:١٠:١٣٢٠:٣١:٢٤٠٠:٠١:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٩:٤٤١٢:٥٥:٠٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٠١:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٩:٢٦١٢:٥٥:١٩٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٠١:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٩:١٠١٢:٥٥:٢٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٣:٢١٠٠:٠١:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٨:٥٦١٢:٥٥:٤٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٠١:٥٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢١٠٥:٣٨:٤٣١٢:٥٥:٥٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٠٢:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٣٨:٣٢١٢:٥٦:٠٢٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٠٢:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٨:٢٣١٢:٥٦:١٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٠٢:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٥٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٦:١٠٠٠:٠٢:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٣٨:١٠١٢:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٠٢:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٣٨:٠٦١٢:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٠٢:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٣٨:٠٤١٢:٥٧:٠١٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٠٢:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٣٨:٠٣١٢:٥٧:١٤٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٨:٠١٠٠:٠٢:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٨:٠٥١٢:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٠٣:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٣٨:٠٨١٢:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٠٣:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٨:١٢١٢:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٠٣:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٨:١٨١٢:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٠٣:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٨:١٨٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٠٣:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٣٨:٣٦١٢:٥٨:٣١٢٠:١٨:٢٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٠٤:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٨:٤٧١٢:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٤٣٢٠:٤٠:١٧٠٠:٠٤:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سورک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سورک شهر سورک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سورک شهر سورک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سورک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سورک

سورَک یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان میاندرود است. روستای سورک در ۱۵ دی ۱۳۷۵ تبدیل به شهر ودرسال۱۳۷۶شهرداری آن تأسیس گردید

شهر سورک در ویکیپدیا

شهر سورک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سورک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سورک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سورک بر روی نقشه

شهر سورک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سورک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سورک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سورک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سورک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سورک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سورک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سورک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سورک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورک
افق شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سورک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سورک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سورک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سورک دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سورک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سورک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سورک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو