جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سوروییه

احمدی | حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سوروییه

اذان صبح: ٠٤:١٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٠٢
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٧:٣٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوروییه (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای سوروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سوروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اریك نیوتن
این اندیشه كه در جایی هنری خالص و به كلی جدا از زندگی یا دنیایی وجود داشته باشد كه تشنگی ذاتی چشم را برآورد، بدون آنكه تایید و كمكی از ذهن یا حافظه بخواهد، مسلماً پذیرفتنی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوروییه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوروییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوروییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سوروییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوروییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوروییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٨:١٨١٢:٤٣:٠٠١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٠٨٠٠:٠٢:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:١٦١٢:٤٢:٤٥١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٤٢٠٠:٠٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٦:١٦١٢:٤٢:٣٢١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:١٧٠٠:٠٢:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٥:١٦١٢:٤٢:١٨١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٦:٥٢٠٠:٠١:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:١٦١٢:٤٢:٠٥١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٢٧٠٠:٠١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٣:١٧١٢:٤١:٥٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٠٢٠٠:٠١:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:١٩١٢:٤١:٤٠١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٣٧٠٠:٠٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١١:٢٢١٢:٤١:٢٨١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:١٣٠٠:٠٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٠:٢٥١٢:٤١:١٧١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٤٨٠٠:٠٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤١:٠٦١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٢٤٠٠:٠٠:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٠:٥٦١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٩:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٠:٤٦١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٩:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٠:٣٦١٩:١٤:٤٩١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٩:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٠:٢٧١٩:١٥:٢٣١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٩:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٠:١٩١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٨:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٠:١١١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٨:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٣:٢٣١٢:٤٠:٠٣١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٨:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٩:٥٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٤٦١٢:٣٩:٥٠١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٩:٤٤١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٧:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٩:٣٩١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٧:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٩:٣١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٦:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٩:٢٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٩:٢١١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٩:١٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣٩:١٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوروییه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سوروییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سوروییه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوروییه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوروییه روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سوروییه روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوروییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سوروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سوروییه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٦:٥٦١٢:٤٥:٤٧١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٢٠٠٠:٠٥:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٧:٢٦١٢:٤٥:٣١١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:١٧٠٠:٠٥:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٥٥١٢:٤٥:١٥١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:١٤٠٠:٠٥:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٨:٢٥١٢:٤٤:٥٩١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٠٩٠٠:٠٥:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٨:٥٤١٢:٤٤:٤٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٠٥٠٠:٠٤:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٩:٢٣١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٥٩٠٠:٠٤:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:١٩:٥٢١٢:٤٤:٠٦١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٤:٥٣٠٠:٠٤:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٠:٢١١٢:٤٣:٤٨١٩:٠٦:٥١١٩:٢٣:٤٧٠٠:٠٤:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٠:٤٩١٢:٤٣:٣٠١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٣:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢١:١٨١٢:٤٣:١١١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٣٢٠٠:٠٣:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢١:٤٦١٢:٤٢:٥٢١٩:٠٣:٣٣١٩:٢٠:٢٤٠٠:٠٣:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٢:١٤١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:١٦٠٠:٠٣:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٢:٤٢١٢:٤٢:١٣١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٠٧٠٠:٠٢:٥٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٣:١٠١٢:٤١:٥٣١٩:٠٠:١١١٩:١٦:٥٨٠٠:٠٢:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:٤١:٣٣١٨:٥٩:٠٣١٩:١٥:٤٩٠٠:٠٢:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٤:٠٥١٢:٤١:١٢١٨:٥٧:٥٤١٩:١٤:٣٩٠٠:٠٢:١١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٤:٣٣١٢:٤٠:٥٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٢٩٠٠:٠١:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٥:٠١١٢:٤٠:٣١١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:١٩٠٠:٠١:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٥:٢٨١٢:٤٠:١٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٠٩٠٠:٠١:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٥:٥٦١٢:٣٩:٤٩١٨:٥٣:١٧١٩:٠٩:٥٩٠٠:٠١:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٦:٢٤١٢:٣٩:٢٨١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٤٨٠٠:٠٠:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٦:٥١١٢:٣٩:٠٧١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٣٧٠٠:٠٠:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٧:١٩١٢:٣٨:٤٦١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٢٦٠٠:٠٠:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٢٧:٤٧١٢:٣٨:٢٥١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٥:١٥٢٣:٥٩:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٢٨:١٤١٢:٣٨:٠٣١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٤:٠٤٢٣:٥٩:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٢٨:٤٢١٢:٣٧:٤٢١٨:٤٦:١٧١٩:٠٢:٥٣٢٣:٥٩:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٢٩:١٠١٢:٣٧:٢١١٨:٤٥:٠٦١٩:٠١:٤٢٢٣:٥٨:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٢٩:٣٨١٢:٣٦:٥٩١٨:٤٣:٥٦١٩:٠٠:٣٢٢٣:٥٨:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١١٠٦:٣٠:٠٦١٢:٣٦:٣٨١٨:٤٢:٤٥١٨:٥٩:٢١٢٣:٥٨:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٠:٣٤١٢:٣٦:١٧١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:١٠٢٣:٢٧:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٣١:٠٢١١:٣٥:٥٥١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٦:٥٩٢٢:٥٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سوروییه روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای سوروییه روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوروییه

روستای سوروییه بر روی نقشه

روستای سوروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوروییه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سوروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوروییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوروییه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوروییه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوروییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوروییه
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سوروییه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سوروییه
افق شرعی امروز فردا سوروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو