جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوروییه

احمدی | حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سوروییه


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوروییه (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای سوروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سوروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تئودور روزولت
همه‌ی منابع مورد نیاز ما در ذهن ماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوروییه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوروییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوروییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوروییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوروییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوروییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٩:١٧١٢:٤١:٠٤١٩:١٣:١٦١٩:٣٠:٣٣٠٠:٠٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٠:٥٤١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٠:٤٤١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٠:٣٥١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٠:٢٦١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٠:١٨١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٠:١٠١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٠:٠٣١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٨:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٢:٢٤١٢:٣٩:٥٦١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥٨:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠١:٣٦١٢:٣٩:٥٠١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٠٣٢٣:٥٧:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٩:٤٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٤١٢٣:٥٧:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٠:٠٤١٢:٣٩:٣٩١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:١٨٢٣:٥٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٩:٣١١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٨:٣٢٢٣:٥٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:١٠٢٣:٥٦:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٩:٢٤١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٦:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٩:٢١١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٩:١٩١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٩:١٩١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٦:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٩:١٩١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٣١٢٣:٥٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٤٥٢٣:٥٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٥٩٢٣:٥٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٠:٥٩١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٥:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:١٢٢٣:٥٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٥:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوروییه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوروییه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوروییه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٥:٣٤١٧:١٨:٥٧١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٥:٤٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٢:٠٤١١:٥٥:٤٧١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٦:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٣٩١١:٥٥:٥٨١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٦:١٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣١:١٢١١:٥٦:٠٨١٧:٢١:٢٢١٧:٣٨:٥٣٢٣:١٦:٣٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٠:٤٤١١:٥٦:١٨١٧:٢٢:١٠١٧:٣٩:٣٩٢٣:١٦:٤٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١١:١٦٠٦:٣٠:١٤١١:٥٦:٢٧١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٠:٢٥٢٣:١٦:٥٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٠:٥٢٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٦:٣٥١٧:٢٣:٤٦١٧:٤١:١١٢٣:١٧:٠٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٠:٢٦٠٦:٢٩:١٠١١:٥٦:٤٢١٧:٢٤:٣٣١٧:٤١:٥٦٢٣:١٧:١٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٨:٣٦١١:٥٦:٤٩١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٢:٤١٢٣:١٧:٢٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٨:٠١١١:٥٦:٥٤١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٣:٢٦٢٣:١٧:٣٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٧:٢٤١١:٥٦:٥٩١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٤:١١٢٣:١٧:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٦:٤٦١١:٥٧:٠٣١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٤:٥٥٢٣:١٧:٤٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٧:٠٦١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٥:٣٩٢٣:١٧:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٥:٢٧١١:٥٧:٠٨١٧:٢٩:١٠١٧:٤٦:٢٢٢٣:١٧:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٤:٤٥١١:٥٧:١٠١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٧:٠٥٢٣:١٨:٠٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٤:٠٢١١:٥٧:١١١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٨:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٣:١٨١١:٥٧:١١١٧:٣١:٢٤١٧:٤٨:٣٠٢٣:١٨:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٢:٣٣١١:٥٧:١٠١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:١٣٢٣:١٨:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢١:٤٧١١:٥٧:٠٨١٧:٣٢:٥١١٧:٤٩:٥٤٢٣:١٨:١١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٠:٥٩١١:٥٧:٠٦١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٨:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٠:١١١١:٥٧:٠٣١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:١٧٢٣:١٨:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:١٩:٢٢١١:٥٧:٠٠١٧:٣٤:٥٩١٧:٥١:٥٨٢٣:١٨:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠١:١٩٠٦:١٨:٣١١١:٥٦:٥٥١٧:٣٥:٤١١٧:٥٢:٣٨٢٣:١٨:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:١٧:٤٠١١:٥٦:٥٠١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:١٨٢٣:١٨:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٦:٤٨١١:٥٦:٤٥١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٣:٥٨٢٣:١٨:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٥:٥٥١١:٥٦:٣٨١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٤:٣٧٢٣:١٧:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٥:٠١١١:٥٦:٣١١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٥:١٦٢٣:١٧:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٤:٠٦١١:٥٦:٢٤١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٥:٥٥٢٣:١٧:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٣:١٠١١:٥٦:١٦١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوروییه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٦:٤٨١١:٥٦:٤٥١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٣:٥٨٢٣:١٨:٠٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٥:٥٥١١:٥٦:٣٨١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٤:٣٧٢٣:١٧:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٥:٠١١١:٥٦:٣١١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٥:١٦٢٣:١٧:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٤:٠٦١١:٥٦:٢٤١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٥:٥٥٢٣:١٧:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٣:١٠١١:٥٦:١٦١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٧:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٢:١٣١١:٥٦:٠٧١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٧:١١٢٣:١٧:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١١:١٦١١:٥٥:٥٨١٧:٤١:٠٢١٧:٥٧:٤٩٢٣:١٧:٢٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٠:١٨١١:٥٥:٤٨١٧:٤١:٤١١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٧:١٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٩:١٩١١:٥٥:٣٧١٧:٤٢:١٩١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٧:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٨:١٩١١:٥٥:٢٦١٧:٤٢:٥٦١٧:٥٩:٤٠٢٣:١٦:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٧:١٩١١:٥٥:١٤١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٠:١٦٢٣:١٦:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٦:١٨١١:٥٥:٠٢١٧:٤٤:١٠١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٦:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٥:١٧١١:٥٤:٥٠١٧:٤٤:٤٧١٨:٠١:٢٨٢٣:١٦:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٤:١٤١١:٥٤:٣٧١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٢:٠٣٢٣:١٦:٠٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٣:١٢١١:٥٤:٢٣١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٢:٣٨٢٣:١٥:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٢:٠٨١١:٥٤:٠٩١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٣:١٣٢٣:١٥:٤٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠١:٠٤١١:٥٣:٥٥١٧:٤٧:١٠١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٥:٢٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٠:٠٠١١:٥٣:٤٠١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٤:٢٢٢٣:١٥:١٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٥:٥٨:٥٥١١:٥٣:٢٥١٧:٤٨:١٩١٨:٠٤:٥٦٢٣:١٤:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٥:٥٧:٥٠١١:٥٣:٠٩١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٥:٣٠٢٣:١٤:٣٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٥:٥٦:٤٥١١:٥٢:٥٤١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٦:٠٤٢٣:١٤:٢٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٥:٣٩١١:٥٢:٣٨١٧:٥٠:٠١١٨:٠٦:٣٧٢٣:١٤:٠٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٤:٣٣١١:٥٢:٢١١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٧:١٠٢٣:١٣:٤٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٣:٢٦١١:٥٢:٠٥١٧:٥١:٠٨١٨:٠٧:٤٤٢٣:١٣:٣٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٢:١٩١١:٥١:٤٨١٧:٥١:٤١١٨:٠٨:١٧٢٣:١٣:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥١:١٢١١:٥١:٣١١٧:٥٢:١٤١٨:٠٨:٥٠٢٣:١٢:٥٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٠:٠٥١١:٥١:١٣١٧:٥٢:٤٧١٨:٠٩:٢٣٢٣:١٢:٣٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٤٨:٥٨١١:٥٠:٥٦١٧:٥٣:٢٠١٨:٠٩:٥٥٢٣:١٢:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٤٧:٥٠١١:٥٠:٣٩١٧:٥٣:٥٢١٨:١٠:٢٨٢٣:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوروییه روستای سوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوروییه روستای سوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوروییه

روستای سوروییه بر روی نقشه

روستای سوروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوروییه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سوروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوروییه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوروییه
زمان پخش اذان زنده به افق سوروییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوروییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوروییه
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سوروییه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سوروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو