جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سورمنده

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سورمنده


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورمنده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای سورمنده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سورمنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سورمنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام علی (ع)
هر كس دلش به محبت دنیا شیفته شد، دل او به سه چیز از دنیا می‌چسبد: اندوهی كه از او ناپدید نشود و طمعی كه رهایش نسازد و آرزویی كه به آن نخواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورمنده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورمنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورمنده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سورمنده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورمنده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورمنده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٦٠٠:٢١:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٢:٤١١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٢:١٥١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٩:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠١:٥٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:١٩٠٠:١٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠١:٣٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٨:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠١:٢٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٨:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣١٠٠:١٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٠٥١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٥٠٠:١٧:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٧:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٦:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٢١١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:١٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٥:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:١٣١٢:٥٩:٤١١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١١٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١١:٢٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٤:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورمنده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سورمنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورمنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورمنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سورمنده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورمنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورمنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سورمنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورمنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورمنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سورمنده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٢:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٧٠٠:١٢:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠١:٣١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٢:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٢:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٩٠٠:١٢:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٠:١٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٢:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٠:٢١٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٢:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٥٠٠:١٢:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٢:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٢:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:١٥١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٣:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠١:١٢٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٣:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٣:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٣:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٣:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٣:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٧:١٠١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٣:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٣:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٣:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٤:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٤:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٤:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:٠٨٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٥:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٢١٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٥:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٤:٣٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٥:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٤:٤٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سورمنده روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سورمنده روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورمنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورمنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورمنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورمنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورمنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورمنده

روستای سورمنده بر روی نقشه

روستای سورمنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورمنده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سورمنده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سورمنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سورمنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورمنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سورمنده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سورمنده
زمان پخش اذان مستقیم به افق سورمنده
افق شرعی امروز فردا سورمنده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سورمنده
جدول اوقات شرعی امروز فردا سورمنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورمنده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سورمنده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو