جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورمنده

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سورمنده


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورمنده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای سورمنده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سورمنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورمنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والتر بنیامین
"تهیدستی، ننگ نیست." چه جور هم! ولی آنان [گویندگان این سخن] تهیدستان را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. چنین می‌كنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورمنده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورمنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورمنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورمنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورمنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورمنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٣:١٧١٣:٠١:٠٤١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١١٠٠:١٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢١:١٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٥٠٠:١٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:١٣١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٩:٤١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:١٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٣:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٤٠٠:١٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٨٠٠:١٣:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٩:٣١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:١١٠٠:١٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٧٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠١:٣١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورمنده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سورمنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورمنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورمنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سورمنده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورمنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورمنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورمنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورمنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورمنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورمنده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٦:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٥:١٧٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٦:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٦:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٦:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٩:١١١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٧:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٧:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٧:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٠:١١١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٧:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٨:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٨:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٢١١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٨:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٧:١٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٨:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٩:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٧:٤١٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٩:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٧:٥١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٩:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٠١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٩:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٨:١١٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٠:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٠:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٣٧٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٠:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٨:٤٥٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢١:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢١:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢١:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٩:١١٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٢:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٢:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٠:١١١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٢:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٢:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٢٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٢:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سورمنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورمنده روستای سورمنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سورمنده روستای سورمنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورمنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورمنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سورمنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورمنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورمنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورمنده

روستای سورمنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورمنده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سورمنده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سورمنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورمنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورمنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سورمنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سورمنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورمنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سورمنده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سورمنده
زمان پخش اذان زنده به افق سورمنده
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورمنده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سورمنده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورمنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو