جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سورمق

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سورمق

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٣٢

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سورمق (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر سورمق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سورمق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سورمق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

بلر وارن
دانش، تنها راه یا حتی مهم ترین راه رسیدن به كامیابی نیست. اگر دانش را مهم تر از دلبستگی، پایداری، آگاهی و هوش و ذكاوت بدانیم، به راستی، نادانی خودمان را نشان داده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سورمق

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سورمق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورمق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سورمق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورمق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سورمق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٢:٠٣١٢:٥٨:٥٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٧:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٠:٥٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:١٢٠٠:١٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٨:١٢١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٦:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٢٦١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:١٦٠٠:١٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٧:٠٨١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٤:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٤:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٩٠٠:١٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٢٠٠:١٣:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٦:١٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥٤٠٠:١٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٢:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:١٠١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٥:١٤١٢:٥٥:٥١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٢:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٤:١٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٢٩٠٠:١١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٣٠٠:١١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١١:٣٧١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:١١:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:١١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٥:١٥١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:١١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٥:١١١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٠:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورمق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سورمق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سورمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سورمق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سورمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورمق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سورمق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سورمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سورمق

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سورمق شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سورمق شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سورمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورمق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سورمق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سورمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سورمق

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٥:٣٥١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٢:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٥:٤٩١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٢:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٢:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٦:٢٠١٣:٠١:١٠٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٣:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٣:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٣:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٧:١٦١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٣:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٤:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٤:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٤:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٤:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥١٠٠:١٥:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٥:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٥:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٥:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٦:٠١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٦:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٦:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٦:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٦:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٧:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٧:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٧:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٧:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٨:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٨:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٨:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٨:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٨:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٩:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٩:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سورمق شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سورمق شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سورمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورمق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سورمق

سورمَق یکی از شهرهای استان فارس ایران است. این شهر، در دهستان سورمق در بخش مرکزی شهرستان آباده قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۳،۰۵۰ تن است

شهر سورمق در ویکیپدیا

شهر سورمق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سورمق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سورمق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سورمق بر روی نقشه

شهر سورمق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سورمق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سورمق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سورمق
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سورمق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سورمق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سورمق رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سورمق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سورمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سورمق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سورمق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سورمق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سورمق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورمق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سورمق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو