جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سورمق

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سورمق


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٤٤
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٣

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سورمق (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر سورمق)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سورمق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سورمق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
سكوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گران بها پاس بدار؛ لحظاتی برای پناه جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سورمق

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سورمق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورمق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سورمق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سورمق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورمق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٤٠٠٠:١٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٣:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٦:١٥١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٥:٠١١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:١٥٠٠:١٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٥:٤٣١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٢:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٤١٠٠:١١:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٢:١٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٢٥٠٠:١١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١١:٢٦١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:١١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٥١٠٠:١١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٥:١٥١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٠:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٥:١١١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٠:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠١٠٠:١٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٩:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٠٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٥:٠١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٥:١٢١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٥:١٦١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٥:٢١١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٩:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٣١٠٠:٠٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورمق

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سورمق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سورمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سورمق

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سورمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورمق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سورمق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سورمق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سورمق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سورمق

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣١:٠١١١:٤٤:٣٧١٦:٥٧:٥٧١٧:١٦:٢٤٢٣:٠٣:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣١:٥٣١١:٤٤:٥٣١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٠٧٢٣:٠٣:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٤٤١١:٤٥:١٠١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٥٢٢٣:٠٣:٥٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٣:٣٥١١:٤٥:٢٧١٦:٥٧:٠٥١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٤:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:٢٦١١:٤٥:٤٦١٦:٥٦:٥٢١٧:١٥:٢٧٢٣:٠٤:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٥:١٧١١:٤٦:٠٥١٦:٥٦:٤٠١٧:١٥:١٧٢٣:٠٤:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:٠٧١١:٤٦:٢٥١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:٠٩٢٣:٠٤:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٦:٥٧١١:٤٦:٤٦١٦:٥٦:٢٢١٧:١٥:٠٢٢٣:٠٥:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٧:٤٧١١:٤٧:٠٧١٦:٥٦:١٥١٧:١٤:٥٧٢٣:٠٥:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٣٦١١:٤٧:٢٩١٦:٥٦:١٠١٧:١٤:٥٤٢٣:٠٥:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:٢٥١١:٤٧:٥١١٦:٥٦:٠٧١٧:١٤:٥٢٢٣:٠٦:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٠:١٣١١:٤٨:١٥١٦:٥٦:٠٥١٧:١٤:٥٢٢٣:٠٦:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤١:٠١١١:٤٨:٣٨١٦:٥٦:٠٦١٧:١٤:٥٤٢٣:٠٦:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤١:٤٨١١:٤٩:٠٣١٦:٥٦:٠٨١٧:١٤:٥٨٢٣:٠٧:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٢:٣٥١١:٤٩:٢٨١٦:٥٦:١٢١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٧:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٩:٥٣١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:١٠٢٣:٠٧:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٤:٠٥١١:٥٠:١٩١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:١٨٢٣:٠٨:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٤:٥٠١١:٥٠:٤٥١٦:٥٦:٣٤١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٨:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٣٣١١:٥١:١٢١٦:٥٦:٤٤١٧:١٥:٤٠٢٣:٠٩:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٦:١٦١١:٥١:٣٩١٦:٥٦:٥٧١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٩:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٦:٥٧١١:٥٢:٠٧١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٩:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٢:٣٥١٦:٥٧:٢٦١٧:١٦:٢٥٢٣:١٠:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٨:١٨١١:٥٣:٠٣١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٤٣٢٣:١٠:٥٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٣:٣٢١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:٠٣٢٣:١١:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٤:٠١١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:٢٤٢٣:١١:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:١١١١:٥٤:٣٠١٦:٥٨:٤٦١٧:١٧:٤٧٢٣:١٢:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٤:٥٩١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:١١٢٣:١٢:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٢١١١:٥٥:٢٩١٦:٥٩:٣٥١٧:١٨:٣٦٢٣:١٣:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:٥٤١١:٥٥:٥٨١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٠٣٢٣:١٣:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٢:٢٦١١:٥٦:٢٨١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٣٢٢٣:١٤:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سورمق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سورمق شهر سورمق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سورمق شهر سورمق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سورمق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سورمق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سورمق

سورمَق یکی از شهرهای استان فارس ایران است. این شهر، در دهستان سورمق در بخش مرکزی شهرستان آباده قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۳،۰۵۰ تن است

شهر سورمق در ویکیپدیا

شهر سورمق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سورمق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سورمق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سورمق بر روی نقشه

شهر سورمق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سورمق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سورمق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سورمق
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر سورمق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سورمق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سورمق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سورمق رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سورمق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورمق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورمق
زمان پخش اذان آنلاین به افق سورمق
افق شرعی امروز فردا سورمق دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سورمق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سورمق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سورمق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سورمق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو