جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورباش

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سورباش


اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠٠

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورباش (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ روستای سورباش)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سورباش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

زیگ زیگلر
یك انسان ناسپاسِ خوشبخت نشان بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورباش

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورباش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورباش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورباش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٦:٣٥١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٥:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٦:١٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٥:٥١١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٤:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١١٠٠:١٤:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:١٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٢٠٠:١٣:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٢:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٢:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠١٠٠:١٢:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٥٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:١٤٠٠:١٢:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥١٠٠:١٢:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:١٣١٢:٥٥:٠١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٠٠٠:١١:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:١١١٢:٥٥:٠٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٦٠٠:١١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:١١:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١١٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٣٠٠:١١:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:١١:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:٢١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:١١:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورباش

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سورباش

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سورباش

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٧:١١١٢:١١:١٥١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٣:٠٦٢٣:٣١:٤١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٤٦:٤٨١٢:١١:٢٨١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:٥٢٢٣:٣١:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٦:٢٣١٢:١١:٣٩١٧:٣٧:١١١٧:٥٤:٣٨٢٣:٣٢:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٥:٥٧١٢:١١:٥٠١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٤٢٣:٣٢:٢٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٣٠١٢:١١:٥٩١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٦:٠٩٢٣:٣٢:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٤٥:٠١١٢:١٢:٠٨١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٦:٥٤٢٣:٣٢:٤٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٤:٣١١٢:١٢:١٦١٧:٤٠:١٩١٧:٥٧:٣٨٢٣:٣٢:٥٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٣:٥٩١٢:١٢:٢٣١٧:٤١:٠٥١٧:٥٨:٢٣٢٣:٣٣:١٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٣:٢٦١٢:١٢:٣٠١٧:٤١:٥١١٧:٥٩:٠٧٢٣:٣٣:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٢:٥٢١٢:١٢:٣٥١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٣:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٢:١٦١٢:١٢:٤٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣٣:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤١:٣٩١٢:١٢:٤٤١٧:٤٤:٠٧١٨:٠١:١٧٢٣:٣٣:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤١:٠١١٢:١٢:٤٧١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٢:٠٠٢٣:٣٣:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٠:٢٢١٢:١٢:٤٩١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٢:٤٣٢٣:٣٣:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٣٩:٤١١٢:١٢:٥١١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣٣:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٣٢٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٣:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:١٧١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣٤:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:١٧٠٦:٣٧:٣٣١٢:١٢:٥١١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٥:٢٩٢٣:٣٤:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٢:٤٩١٧:٤٩:١٢١٨:٠٦:١٠٢٣:٣٤:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٥٧٠٦:٣٦:٠١١٢:١٢:٤٧١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٦:٥٠٢٣:٣٤:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٥:١٤١٢:١٢:٤٤١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٧:٣٠٢٣:٣٤:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٤:٢٦١٢:١٢:٤١١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:١٠٢٣:٣٤:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:١٢:٣٦١٧:٥١:٥٧١٨:٠٨:٤٩٢٣:٣٤:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٢:١٢:٣١١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٢٨٢٣:٣٣:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٥:١٦٠٦:٣١:٥٥١٢:١٢:٢٦١٧:٥٣:١٨١٨:١٠:٠٧٢٣:٣٣:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣١:٠٣١٢:١٢:١٩١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٤٥٢٣:٣٣:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٠:١٠١٢:١٢:١٢١٧:٥٤:٣٧١٨:١١:٢٣٢٣:٣٣:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٥٠٠٦:٢٩:١٦١٢:١٢:٠٥١٧:٥٥:١٥١٨:١٢:٠٠٢٣:٣٣:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٥٩٠٦:٢٨:٢٢١٢:١١:٥٧١٧:٥٥:٥٤١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٤٨:٥٨١٢:٠٩:٤٦١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٩:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٨:٤٤١٢:١٠:٠٢١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:١٥٢٣:٣٠:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٤٨:٢٩١٢:١٠:١٩١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٣٠:٣٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٤٨:١١١٢:١٠:٣٤١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٤٨٢٣:٣٠:٥١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٤٧:٥٣١٢:١٠:٤٩١٧:٣٤:٠٠١٧:٥١:٣٤٢٣:٣١:٠٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٤٧:٣٣١٢:١١:٠٢١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٢:٢٠٢٣:٣١:٢٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٧:١١١٢:١١:١٥١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٣:٠٦٢٣:٣١:٤١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٤٦:٤٨١٢:١١:٢٨١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:٥٢٢٣:٣١:٥٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٦:٢٣١٢:١١:٣٩١٧:٣٧:١١١٧:٥٤:٣٨٢٣:٣٢:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٥:٥٧١٢:١١:٥٠١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٤٢٣:٣٢:٢٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٣٠١٢:١١:٥٩١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٦:٠٩٢٣:٣٢:٣٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٤٥:٠١١٢:١٢:٠٨١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٦:٥٤٢٣:٣٢:٤٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٤:٣١١٢:١٢:١٦١٧:٤٠:١٩١٧:٥٧:٣٨٢٣:٣٢:٥٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٣:٥٩١٢:١٢:٢٣١٧:٤١:٠٥١٧:٥٨:٢٣٢٣:٣٣:١٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٣:٢٦١٢:١٢:٣٠١٧:٤١:٥١١٧:٥٩:٠٧٢٣:٣٣:١٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٢:٥٢١٢:١٢:٣٥١٧:٤٢:٣٧١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٣:٢٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٢:١٦١٢:١٢:٤٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣٣:٣٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤١:٣٩١٢:١٢:٤٤١٧:٤٤:٠٧١٨:٠١:١٧٢٣:٣٣:٤١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤١:٠١١٢:١٢:٤٧١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٢:٠٠٢٣:٣٣:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٠:٢٢١٢:١٢:٤٩١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٢:٤٣٢٣:٣٣:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٣٩:٤١١٢:١٢:٥١١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣٣:٥٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣٣:٥٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:١٧١٢:١٢:٥٢١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣٤:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٣٧:٣٣١٢:١٢:٥١١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٥:٢٩٢٣:٣٤:٠٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٢:٤٩١٧:٤٩:١٢١٨:٠٦:١٠٢٣:٣٤:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٣٦:٠١١٢:١٢:٤٧١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٦:٥٠٢٣:٣٤:٠٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٥:١٤١٢:١٢:٤٤١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٧:٣٠٢٣:٣٤:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٤:٢٦١٢:١٢:٤١١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:١٠٢٣:٣٤:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:١٢:٣٦١٧:٥١:٥٧١٨:٠٨:٤٩٢٣:٣٤:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٢:١٢:٣١١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٢٨٢٣:٣٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورباش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورباش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورباش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورباش

روستای سورباش بر روی نقشه

روستای سورباش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورباش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورباش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورباش
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورباش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورباش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سورباش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سورباش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورباش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سورباش
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سورباش
زمان پخش اذان زنده به افق سورباش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورباش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو