جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورباش

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سورباش


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورباش (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای سورباش)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سورباش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماركولی
مرد باید راست بایستد، نه اینكه دیگران او را راست نگه دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورباش

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورباش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورباش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورباش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٦:١٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٥:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٤:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٥:٥١١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٤:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١١٠٠:١٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:١٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٢٠٠:١٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٢:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٢:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠١٠٠:١٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٥٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:١٤٠٠:١٢:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥١٠٠:١٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:١٣١٢:٥٥:٠١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٠٠٠:١١:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:١١١٢:٥٥:٠٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٦٠٠:١١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١١٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٣٠٠:١١:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:١١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:٢١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:١١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٦:١١١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورباش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سورباش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سورباش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٢:٤٥١١:٤٣:٠١١٧:٢٢:٥٥١٧:٣٩:٤٥٢٣:٠٤:٤٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٢١١:٤٢:٥٣١٧:٢٢:٠٢١٧:٣٨:٥٣٢٣:٠٤:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٣:٥٩١١:٤٢:٤٥١٧:٢١:١٠١٧:٣٨:٠٣٢٣:٠٤:٢٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٤:٣٧١١:٤٢:٣٨١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٧:١٤٢٣:٠٤:١٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٥:١٥١١:٤٢:٣٢١٧:١٩:٣٠١٧:٣٦:٢٥٢٣:٠٤:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٠٥:٥٣١١:٤٢:٢٧١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٣٨٢٣:٠٣:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٠٦:٣٢١١:٤٢:٢٣١٧:١٧:٥٣١٧:٣٤:٥٢٢٣:٠٣:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٧:١١١١:٤٢:١٩١٧:١٧:٠٧١٧:٣٤:٠٧٢٣:٠٣:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٧:٥١١١:٤٢:١٦١٧:١٦:٢١١٧:٣٣:٢٣٢٣:٠٣:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٨:٣١١١:٤٢:١٤١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٤١٢٣:٠٣:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٩:١٢١١:٤٢:١٢١٧:١٤:٥٤١٧:٣١:٥٩٢٣:٠٣:٣١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٠٩:٥٣١١:٤٢:١٢١٧:١٤:١٢١٧:٣١:١٩٢٣:٠٣:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٠:٣٤١١:٤٢:١٢١٧:١٣:٣١١٧:٣٠:٤٠٢٣:٠٣:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:١٦١١:٤٢:١٣١٧:١٢:٥١١٧:٣٠:٠٢٢٣:٠٣:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١١:٥٨١١:٤٢:١٥١٧:١٢:١٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:٠٣:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٢:٤١١١:٤٢:١٧١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:٥١٢٣:٠٣:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٣:٢٣١١:٤٢:٢١١٧:١١:٠٠١٧:٢٨:١٧٢٣:٠٣:٢٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٤:٠٧١١:٤٢:٢٥١٧:١٠:٢٦١٧:٢٧:٤٥٢٣:٠٣:٢٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٤:٥٠١١:٤٢:٣٠١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٧:١٣٢٣:٠٣:٢٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٥:٣٤١١:٤٢:٣٦١٧:٠٩:٢١١٧:٢٦:٤٤٢٣:٠٣:٢٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٦:١٨١١:٤٢:٤٣١٧:٠٨:٥١١٧:٢٦:١٥٢٣:٠٣:٣١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:١٧:٠٢١١:٤٢:٥١١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٥:٤٨٢٣:٠٣:٣٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٧:٤٧١١:٤٢:٥٩١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٥:٢٣٢٣:٠٣:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٨:٣٢١١:٤٣:٠٨١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٤:٥٩٢٣:٠٣:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٩:١٧١١:٤٣:١٩١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:٣٦٢٣:٠٣:٥٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٠:٠٢١١:٤٣:٣٠١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٤:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٠:٤٨١١:٤٣:٤٢١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٤:١٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢١:٣٣١١:٤٣:٥٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٣:٣٨٢٣:٠٤:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٢:١٩١١:٤٤:٠٨١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٣:٢١٢٣:٠٤:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٣:٠٥١١:٤٤:٢٢١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٣:٠٧٢٣:٠٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سورباش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورباش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورباش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورباش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورباش

روستای سورباش بر روی نقشه

روستای سورباش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورباش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورباش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورباش
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورباش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورباش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سورباش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورباش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سورباش
افق شرعی امروز فردا سورباش دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سورباش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سورباش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورباش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو