جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سورباش

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سورباش


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٠

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورباش (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای سورباش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سورباش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ (همان‌طور) ‌كه درد آفریده، ‌درمان را نیز خلق كرده است، پس (‌دردهای خود را با داروی خاصّ خودش) ‌درمان كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورباش

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورباش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سورباش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سورباش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٦:٣٥١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٦:١٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٥:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٥:٥١١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٤:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١١٠٠:١٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٩٠٠:١٣:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:١٢١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٢٠٠:١٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٢:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٢:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠١٠٠:١٢:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٥٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:١٤٠٠:١٢:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥١٠٠:١٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:١٣١٢:٥٥:٠١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٠٠٠:١١:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:١١١٢:٥٥:٠٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٦٠٠:١١:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:١١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١١٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٣٠٠:١١:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:١١:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:٢١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:١١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورباش

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سورباش

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سورباش

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٥:٤٤١٣:٠٤:١٤١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٣:٥٦١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٤٠٠:٢٥:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٣:٣٠١٣:٠٣:٣٨١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٢:٢٤١٣:٠٣:٢٠١٩:١٤:٤١١٩:٣١:١٦٠٠:٢٤:٣١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥١:١٨١٣:٠٣:٠٢١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٤٧٠٠:٢٤:١٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٠:١١١٣:٠٢:٤٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٥٦٠٦:٤٩:٠٥١٣:٠٢:٢٦١٩:١٦:١٢١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٢:٠٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٢١٠٠:٢٣:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠١:٥١١٩:١٧:١٣١٩:٣٣:٥٣٠٠:٢٢:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٤٨١٣:٠١:٣٤١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٤:٤٣١٣:٠١:١٦١٩:١٨:١٤١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:٠٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٠:٥٩١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢١:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٠:٤٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢١:٢١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٠:٢٦١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣١٠٠:٢١:٠٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٠٣٠٠:٢٠:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٩:٢٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٣٦٠٠:٢٠:١٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٨:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٨:٣٩٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤١٠٠:١٩:٣٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:١٣٠٠:١٩:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٨:٥١١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٨:٥٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:١٩٠٠:١٨:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٢٦٠٠:١٨:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:١٦١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٧:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٧:٢٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٧:١٨١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٦:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:١٧٠٠:١٦:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٦:٣٣١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٦:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سورباش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سورباش

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٢:٢٤١٢:٠٦:٠٢١٨:١٠:٠٤١٨:٢٦:٣٥٢٣:٥٧:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠١:١٧١٣:٠٥:٤٤١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٠٦٠٠:٢٧:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٠:١١١٣:٠٥:٢٦١٩:١١:٠٦١٩:٢٧:٣٨٠٠:٢٦:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٢٠٦:٥٩:٠٤١٣:٠٥:٠٨١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٠٩٠٠:٢٦:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٦:٥٧:٥٧١٣:٠٤:٥٠١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٦:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٠٠٦:٥٦:٥٠١٣:٠٤:٣٢١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:١١٠٠:٢٥:٥٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٥:٤٤١٣:٠٤:١٤١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٣:٥٦١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٤٠٠:٢٥:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٣:٣٠١٣:٠٣:٣٨١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٢:٢٤١٣:٠٣:٢٠١٩:١٤:٤١١٩:٣١:١٦٠٠:٢٤:٣١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥١:١٨١٣:٠٣:٠٢١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٤٧٠٠:٢٤:١٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٠:١١١٣:٠٢:٤٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٣:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٦٠٦:٤٩:٠٥١٣:٠٢:٢٦١٩:١٦:١٢١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢٣:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠٢:٠٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٢١٠٠:٢٣:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠١:٥١١٩:١٧:١٣١٩:٣٣:٥٣٠٠:٢٢:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٤٨١٣:٠١:٣٤١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٤:٤٣١٣:٠١:١٦١٩:١٨:١٤١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:٠٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٠:٥٩١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٢٨٠٠:٢١:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٠:٤٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢١:٢١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٠:٢٦١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣١٠٠:٢١:٠٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٠٣٠٠:٢٠:٤٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٩:٢٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٣٦٠٠:٢٠:١٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٨:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٩:٥٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٤١٠٠:١٩:٣٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:١٣٠٠:١٩:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٨:٥١١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٨:٥٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:١٩٠٠:١٨:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٢٦٠٠:١٨:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:١٦١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٧:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سورباش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سورباش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورباش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورباش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورباش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورباش

روستای سورباش بر روی نقشه

روستای سورباش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورباش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورباش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورباش
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سورباش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورباش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورباش رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سورباش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سورباش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سورباش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سورباش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سورباش
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سورباش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورباش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو