جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سورباش

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سورباش

اذان صبح: ٠٥:١١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٤١:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٤٧

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سورباش (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای سورباش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای سورباش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سورباش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سورباش

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سورباش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سورباش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سورباش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سورباش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:١٢٠٠:١٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٨:١٣١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:١٨٠٠:١٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:٣١١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤١:٥٢٠٠:١٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٣٢١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٧:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٧:٢١١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٧:٤٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٦:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:١٨٠٠:١٦:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٥٢٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٥:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٦:١٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٥:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٤:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:١٣٠٠:١٤:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٤:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٥:٤٤١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٤:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠١٠٠:١٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:١٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٣٠٠:١٣:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٤٩٠٠:١٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٢١١٢:٥٥:١٢١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٥٠٠:١٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٢:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سورباش

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای سورباش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای سورباش

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای سورباش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای سورباش

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای سورباش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای سورباش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای سورباش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای سورباش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سورباش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای سورباش

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠١:٣٣١٢:٠٥:٤٨١٨:١٠:٢٨١٨:٢٦:٥٩٢٣:٥٧:١٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٠:٢٧١٣:٠٥:٣٠١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٥٩٠٦:٥٩:٢٠١٣:٠٥:١٢١٩:١١:٣٠١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٦:٣٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٤٨٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٤:٥٤١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٣٢٠٠:٢٦:١٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٣٧٠٦:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٣٦١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٠٣٠٠:٢٥:٥٨
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٢٥٠٦:٥٥:٥٩١٣:٠٤:١٨١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٤٠٦:٥٤:٥٣١٣:٠٤:٠٠١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٥:١٧
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٠٢٠٦:٥٣:٤٦١٣:٠٣:٤٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢٤:٥٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٢:٣٩١٣:٠٣:٢٣١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٠٧٠٠:٢٤:٣٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥١:٣٣١٣:٠٣:٠٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣١:٣٨٠٠:٢٤:١٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٠:٢٦١٣:٠٢:٤٧١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:١٠٠٠:٢٣:٥٣
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١٢٠٦:٤٩:٢٠١٣:٠٢:٢٩١٩:١٦:٠٣١٩:٣٢:٤١٠٠:٢٣:٣١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٤٨:١٤١٣:٠٢:١٢١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:١٢٠٠:٢٣:١٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٤٧:٠٩١٣:٠١:٥٤١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٤٤٠٠:٢٢:٤٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٤٦:٠٣١٣:٠١:٣٦١٩:١٧:٣٥١٩:٣٤:١٥٠٠:٢٢:٢٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠١:١٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٤:٤٧٠٠:٢٢:٠٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٣:٥٣١٣:٠١:٠٢١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:١٩٠٠:٢١:٤٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٠:٤٥١٩:١٩:٠٧١٩:٣٥:٥١٠٠:٢١:٢٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٠:٢٩١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢١:٠٥
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٦:٥٥٠٠:٢٠:٤٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٢٠٠٦:٣٩:٣٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٣٨:٣٥١٢:٥٩:٤١١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٠٠٠:٢٠:٠٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٦٠٦:٣٧:٣٣١٢:٥٩:٢٥١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٩:٤٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٦:٣١١٢:٥٩:١٠١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٩:٢٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٩:٠٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:١٢٠٠:١٨:٤٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٨:٢٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٨:١٣١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:١٨٠٠:١٨:٠٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:٣١١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤١:٥٢٠٠:١٧:٤٧
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٠:٣٢١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٧:٢٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٧:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای سورباش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای سورباش روستای سورباش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای سورباش روستای سورباش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سورباش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سورباش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سورباش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سورباش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سورباش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سورباش

روستای سورباش بر روی نقشه

روستای سورباش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سورباش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سورباش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سورباش
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سورباش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سورباش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سورباش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سورباش رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سورباش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سورباش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سورباش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ سورباش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سورباش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سورباش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سورباش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سورباش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سورباش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو