جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوران

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوران


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:٣١
اذان مغرب: ١٨:٥٤:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٤٨:١٢

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوران (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر سوران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٠:٠٦١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٤٨٢٣:٣٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٨:٠٥١٢:١٩:٥٦١٨:٥٢:٠٩١٩:٠٩:٢٣٢٣:٣٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٤٧:١٣١٢:١٩:٤٦١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٥٩٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢١١٢:١٩:٣٧١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٩١٢:١٩:٢٨١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:١٠٢٣:٣٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:١٩:٢٠١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:٤٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٣:٥٠١٢:١٩:١٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٢١٢٣:٣٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:٠١١٢:١٩:٠٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٥٧٢٣:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٢:١٤١٢:١٨:٥٨١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٣٣٢٣:٣٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤١:٢٧١٢:١٨:٥٢١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٧:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٨:٤٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٩:٥٧١٢:١٨:٤١١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٢٢٢٣:٣٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:١٤١٢:١٨:٣٧١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٣١١٢:١٨:٣٣١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:١٨:٢٩١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:١١٢٣:٣٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٧:١٠١٢:١٨:٢٦١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٦:٣١١٢:١٨:٢٤١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:١٦٠٥:٣٥:٥٣١٢:١٨:٢٢١٩:٠١:١٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٥:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٥:١٦١٢:١٨:٢١١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٣٧٢٣:٣٥:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٤:٤٠١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٥:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٠٦١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٥٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٣:٣٣١٢:١٨:٢١١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٣:٠١١٢:١٨:٢٣١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٠٢٢٣:٣٥:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:١٨:٢٥١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٥:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٢:٠٠١٢:١٨:٢٧١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣١:٣٢١٢:١٨:٣٠١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣١:٠٥١٢:١٨:٣٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٠:٣٩١٢:١٨:٣٧١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٠:١٥١٢:١٨:٤٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٣٥:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٢١٢:١٨:٤٧١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:١٢٢٣:٣٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سوران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سوران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٠:١٣١٢:٢٧:٥٣١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٢:٣٢٢٣:٤٩:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:١٩:٠٦١٢:٢٧:٣٥١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٣:٠٣٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠١:١٨٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٧:١٧١٨:٣٧:٠٠١٨:٥٣:٣٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٦:٥٢١٢:٢٦:٥٩١٨:٣٧:٣١١٨:٥٤:٠٦٢٣:٤٨:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٥:٤٦١٢:٢٦:٤١١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٧:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٤:٣٩١٢:٢٦:٢٣١٨:٣٨:٣٢١٨:٥٥:٠٨٢٣:٤٧:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٦:٠٥١٨:٣٩:٠٣١٨:٥٥:٤٠٢٣:٤٧:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٥:٤٨١٨:٣٩:٣٣١٨:٥٦:١١٢٣:٤٦:٤٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١١:٢١١٢:٢٥:٣٠١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٤٦:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٠:١٦١٢:٢٥:١٢١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:١٤٢٣:٤٦:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:٠٩:١٠١٢:٢٤:٥٥١٨:٤١:٠٥١٨:٥٧:٤٥٢٣:٤٥:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٨:٠٥١٢:٢٤:٣٨١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:١٧٢٣:٤٥:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٢:٠٦١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٢٤:٠٣١٨:٤٢:٣٦١٨:٥٩:٢١٢٣:٤٤:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٣:٠٧١٨:٥٩:٥٢٢٣:٤٤:٢١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٣:٤٨١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٢٥٢٣:٤٤:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:٤٥١٢:٢٣:١٤١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٠:٥٧٢٣:٤٣:٤٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:١١٠٦:٠١:٤٢١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٤:٤٠١٩:٠١:٢٩٢٣:٤٣:٢٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٢٢:٤٣١٨:٤٥:١١١٩:٠٢:٠٢٢٣:٤٢:٥٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٩:٣٨١٢:٢٢:٢٨١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٧٠٥:٥٨:٣٦١٢:٢٢:١٣١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:٠٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢١:٥٨١٨:٤٦:٤٥١٩:٠٣:٤١٢٣:٤٢:٠٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٦:٣٦١٢:٢١:٤٤١٨:٤٧:١٧١٩:٠٤:١٤٢٣:٤١:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٢١:٣٠١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٤:٤٨٢٣:٤١:٢٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢١:١٧١٨:٤٨:٢١١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤١:٠٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٣:٣٩١٢:٢١:٠٤١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤٠:٤٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٠:٥١١٨:٤٩:٢٥١٩:٠٦:٣٠٢٣:٤٠:٢٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٠:٣٩١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:٠٤٢٣:٤٠:٠٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٠:٢٨١٨:٥٠:٣١١٩:٠٧:٣٩٢٣:٣٩:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:١٤٠٥:٤٩:٥٤١٢:٢٠:١٧١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:١٣٢٣:٣٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٥:٤٦١١:٢٩:٢٣١٧:٣٣:٢٤١٧:٤٩:٥٥٢٣:٢٠:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٤:٤٠١٢:٢٩:٠٥١٨:٣٣:٥٥١٨:٥٠:٢٧٢٣:٥٠:٣٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٣:٣٣١٢:٢٨:٤٧١٨:٣٤:٢٧١٨:٥٠:٥٨٢٣:٥٠:١٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٢:٢٦١٢:٢٨:٢٩١٨:٣٤:٥٧١٨:٥١:٢٩٢٣:٤٩:٥٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢١:١٩١٢:٢٨:١١١٨:٣٥:٢٨١٨:٥٢:٠١٢٣:٤٩:٣٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٠:١٣١٢:٢٧:٥٣١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٢:٣٢٢٣:٤٩:١٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:١٩:٠٦١٢:٢٧:٣٥١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٣:٠٣٢٣:٤٨:٥٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٧:١٧١٨:٣٧:٠٠١٨:٥٣:٣٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٦:٥٢١٢:٢٦:٥٩١٨:٣٧:٣١١٨:٥٤:٠٦٢٣:٤٨:١٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٥:٤٦١٢:٢٦:٤١١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٧:٥٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٤:٣٩١٢:٢٦:٢٣١٨:٣٨:٣٢١٨:٥٥:٠٨٢٣:٤٧:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٣:٣٣١٢:٢٦:٠٥١٨:٣٩:٠٣١٨:٥٥:٤٠٢٣:٤٧:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٥:٤٨١٨:٣٩:٣٣١٨:٥٦:١١٢٣:٤٦:٤٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١١:٢١١٢:٢٥:٣٠١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٤٦:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٠:١٦١٢:٢٥:١٢١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:١٤٢٣:٤٦:٠٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٠٩:١٠١٢:٢٤:٥٥١٨:٤١:٠٥١٨:٥٧:٤٥٢٣:٤٥:٤٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٨:٠٥١٢:٢٤:٣٨١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:١٧٢٣:٤٥:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٢:٠٦١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٢٤:٠٣١٨:٤٢:٣٦١٨:٥٩:٢١٢٣:٤٤:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٣:٠٧١٨:٥٩:٥٢٢٣:٤٤:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٣:٤٨١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٢٥٢٣:٤٤:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:٤٥١٢:٢٣:١٤١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٠:٥٧٢٣:٤٣:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠١:٤٢١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٤:٤٠١٩:٠١:٢٩٢٣:٤٣:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٢٢:٤٣١٨:٤٥:١١١٩:٠٢:٠٢٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٩:٣٨١٢:٢٢:٢٨١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٥:٥٨:٣٦١٢:٢٢:١٣١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:٠٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢١:٥٨١٨:٤٦:٤٥١٩:٠٣:٤١٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٦:٣٦١٢:٢١:٤٤١٨:٤٧:١٧١٩:٠٤:١٤٢٣:٤١:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٢١:٣٠١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٤:٤٨٢٣:٤١:٢٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢١:١٧١٨:٤٨:٢١١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤١:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٣:٣٩١٢:٢١:٠٤١٨:٤٨:٥٣١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوران شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سوران شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوران

سوران یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان سیب و سوران است. محصول عمدهٔ این شهر و پیرامون آن جو، گندم، ذرت و خرما است. انگور و انار نیز در این منطقه کشت می‌شود. بیشتر آبادی‌های منطقه از کاریز آبیاری می‌شوند

شهر سوران در ویکیپدیا

شهر سوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوران بر روی نقشه

شهر سوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوران
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو