جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوران

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوران


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٤١
اذان ظهر: ١١:٠٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٠١
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٢٧:٥٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوران (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر سوران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیوید کلد اسمیت
ساعاتی كه در انتظار خوشبختی هستیم، لذت بخش تر از دقایقی است كه به لذت خوشبختی رسیده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٤٧:١٣١٢:١٩:٤٦١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٥٩٢٣:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢١١٢:١٩:٣٧١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٩١٢:١٩:٢٨١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:١٠٢٣:٣٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:١٩:٢٠١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:٤٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٣:٥٠١٢:١٩:١٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٢١٢٣:٣٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:٠١١٢:١٩:٠٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٥٧٢٣:٣٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٢:١٤١٢:١٨:٥٨١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٣٣٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤١:٢٧١٢:١٨:٥٢١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٧:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٨:٤٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٩:٥٧١٢:١٨:٤١١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٢٢٢٣:٣٦:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:١٤١٢:١٨:٣٧١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٣١١٢:١٨:٣٣١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٦:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:١٨:٢٩١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:١١٢٣:٣٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٧:١٠١٢:١٨:٢٦١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٦:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٦:٣١١٢:١٨:٢٤١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:١٦٠٥:٣٥:٥٣١٢:١٨:٢٢١٩:٠١:١٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٥:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٥:١٦١٢:١٨:٢١١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٣٧٢٣:٣٥:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٤:٤٠١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٠٦١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٥٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٣:٣٣١٢:١٨:٢١١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٣:٠١١٢:١٨:٢٣١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٠٢٢٣:٣٥:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:١٨:٢٥١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٥:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٢:٠٠١٢:١٨:٢٧١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣١:٣٢١٢:١٨:٣٠١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣١:٠٥١٢:١٨:٣٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٠:٣٩١٢:١٨:٣٧١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٠:١٥١٢:١٨:٤٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٣٥:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٢١٢:١٨:٤٧١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:١٢٢٣:٣٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٩:٣٠١٢:١٨:٥٣١٩:٠٨:٣١١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سوران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٢٦:٠٦١١:٠٦:٢٢١٦:٤٦:١٦١٧:٠٣:٠٦٢٢:٢٨:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٢٦:٤٣١١:٠٦:١٤١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٢:١٤٢٢:٢٧:٥٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٦٠٥:٢٧:٢٠١١:٠٦:٠٦١٦:٤٤:٣١١٧:٠١:٢٤٢٢:٢٧:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٢٧:٥٨١١:٠٥:٥٩١٦:٤٣:٤٠١٧:٠٠:٣٤٢٢:٢٧:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٢٨:٣٦١١:٠٥:٥٣١٦:٤٢:٥٠١٦:٥٩:٤٦٢٢:٢٧:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٢٩:١٤١١:٠٥:٤٨١٦:٤٢:٠١١٦:٥٨:٥٩٢٢:٢٧:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٢٩:٥٣١١:٠٥:٤٤١٦:٤١:١٤١٦:٥٨:١٣٢٢:٢٧:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٣٠:٣٣١١:٠٥:٤٠١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٧:٢٨٢٢:٢٧:٠٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣١:١٣١١:٠٥:٣٧١٦:٣٩:٤١١٦:٥٦:٤٤٢٢:٢٧:٠١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣١:٥٣١١:٠٥:٣٥١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:٠١٢٢:٢٦:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٢:٣٣١١:٠٥:٣٣١٦:٣٨:١٤١٦:٥٥:٢٠٢٢:٢٦:٥١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٣٣:١٤١١:٠٥:٣٣١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٤:٣٩٢٢:٢٦:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٣:٥٦١١:٠٥:٣٣١٦:٣٦:٥١١٦:٥٤:٠٠٢٢:٢٦:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٣٤:٣٨١١:٠٥:٣٤١٦:٣٦:١١١٦:٥٣:٢٢٢٢:٢٦:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٥٠٥:٣٥:٢٠١١:٠٥:٣٦١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٢:٤٦٢٢:٢٦:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٣٦:٠٢١١:٠٥:٣٨١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٢:١١٢٢:٢٦:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٦:٤٥١١:٠٥:٤٢١٦:٣٤:٢٠١٦:٥١:٣٧٢٢:٢٦:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٣٧:٢٨١١:٠٥:٤٦١٦:٣٣:٤٦١٦:٥١:٠٤٢٢:٢٦:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٣٨:١٢١١:٠٥:٥١١٦:٣٣:١٣١٦:٥٠:٣٣٢٢:٢٦:٤٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٣٨:٥٦١١:٠٥:٥٧١٦:٣٢:٤١١٦:٥٠:٠٣٢٢:٢٦:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٣٩:٤٠١١:٠٦:٠٤١٦:٣٢:١١١٦:٤٩:٣٥٢٢:٢٦:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٠:٢٤١١:٠٦:١١١٦:٣١:٤٢١٦:٤٩:٠٨٢٢:٢٦:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤١:٠٩١١:٠٦:٢٠١٦:٣١:١٤١٦:٤٨:٤٢٢٢:٢٧:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤١:٥٤١١:٠٦:٢٩١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٨:١٨٢٢:٢٧:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٢:٣٩١١:٠٦:٣٩١٦:٣٠:٢٤١٦:٤٧:٥٦٢٢:٢٧:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٣:٢٤١١:٠٦:٥٠١٦:٣٠:٠١١٦:٤٧:٣٥٢٢:٢٧:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٤:١٠١١:٠٧:٠٢١٦:٢٩:٣٩١٦:٤٧:١٥٢٢:٢٧:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٤:٥٦١١:٠٧:١٥١٦:٢٩:١٩١٦:٤٦:٥٧٢٢:٢٧:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٥:٤١١١:٠٧:٢٨١٦:٢٩:٠١١٦:٤٦:٤٠٢٢:٢٧:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٦:٢٧١١:٠٧:٤٣١٦:٢٨:٤٤١٦:٤٦:٢٥٢٢:٢٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوران شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوران شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوران

سوران یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان سیب و سوران است. محصول عمدهٔ این شهر و پیرامون آن جو، گندم، ذرت و خرما است. انگور و انار نیز در این منطقه کشت می‌شود. بیشتر آبادی‌های منطقه از کاریز آبیاری می‌شوند

شهر سوران در ویکیپدیا

شهر سوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوران بر روی نقشه

شهر سوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوران
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو