جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوران

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوران


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٣٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٢٩
اذان مغرب: ١٧:١٤:٠٥
نیمه شب: ٢٢:٥٤:١٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوران (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر سوران)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
قبل از آمدن قیامت، روزگاری آشفته وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوران

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٠:٠٦١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٤٨٢٣:٣٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٨:٠٥١٢:١٩:٥٦١٨:٥٢:٠٩١٩:٠٩:٢٣٢٣:٣٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٤٧:١٣١٢:١٩:٤٦١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٥٩٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢١١٢:١٩:٣٧١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٩١٢:١٩:٢٨١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:١٠٢٣:٣٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:١٩:٢٠١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:٤٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٣:٥٠١٢:١٩:١٢١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٢١٢٣:٣٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٣:٠١١٢:١٩:٠٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٥٧٢٣:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٢:١٤١٢:١٨:٥٨١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٣٣٢٣:٣٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤١:٢٧١٢:١٨:٥٢١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٧:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٠:٤٢١٢:١٨:٤٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٩:٥٧١٢:١٨:٤١١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٢٢٢٣:٣٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:١٤١٢:١٨:٣٧١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٣١١٢:١٨:٣٣١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٦:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:١٨:٢٩١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:١١٢٣:٣٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٧:١٠١٢:١٨:٢٦١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٦:٣١١٢:١٨:٢٤١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:١٦٠٥:٣٥:٥٣١٢:١٨:٢٢١٩:٠١:١٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٥:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٥:١٦١٢:١٨:٢١١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٣٧٢٣:٣٥:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٤:٤٠١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٥:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٠٦١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٥٠٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٣:٣٣١٢:١٨:٢١١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٣:٠١١٢:١٨:٢٣١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٠٢٢٣:٣٥:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:١٨:٢٥١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٥:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٢:٠٠١٢:١٨:٢٧١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣١:٣٢١٢:١٨:٣٠١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣١:٠٥١٢:١٨:٣٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٠:٣٩١٢:١٨:٣٧١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٠:١٥١٢:١٨:٤٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٣٧٢٣:٣٥:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٢١٢:١٨:٤٧١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:١٢٢٣:٣٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوران

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سوران

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سوران

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٠:٢٢١١:٢٣:١٨١٦:٣٦:١٨١٦:٥٤:٣٠٢٢:٤٢:٣٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:٤٤١١:٢٣:٤٧١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٥:٠٧٢٢:٤٣:٠٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١١:٠٤١١:٢٤:١٧١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٥:٤٤٢٢:٤٣:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١١:٢٤١١:٢٤:٤٦١٦:٣٨:١٢١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤٤:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١١:٤١١١:٢٥:١٤١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٤:٣٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١١:٥٨١١:٢٥:٤٣١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٧:٤٢٢٢:٤٥:٠٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:١٣١١:٢٦:١١١٦:٤٠:١٥١٦:٥٨:٢٣٢٢:٤٥:٣٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٢:٢٦١١:٢٦:٣٨١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٩:٠٤٢٢:٤٦:٠٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥١:١٦٠٦:١٢:٣٨١١:٢٧:٠٥١٦:٤١:٤٠١٦:٥٩:٤٦٢٢:٤٦:٣٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥١:٣١٠٦:١٢:٤٩١١:٢٧:٣٢١٦:٤٢:٢٣١٧:٠٠:٢٨٢٢:٤٧:٠٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٢:٥٨١١:٢٧:٥٩١٦:٤٣:٠٧١٧:٠١:١١٢٢:٤٧:٣٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:٠٥١١:٢٨:٢٤١٦:٤٣:٥٢١٧:٠١:٥٤٢٢:٤٧:٥٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٣:١١١١:٢٨:٥٠١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٢:٣٨٢٢:٤٨:٢٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٣:١٦١١:٢٩:١٤١٦:٤٥:٢٢١٧:٠٣:٢٢٢٢:٤٨:٥٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٣:١٩١١:٢٩:٣٩١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٤:٠٧٢٢:٤٩:٢٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٣:٢٠١١:٣٠:٠٢١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٤:٥٢٢٢:٤٩:٤٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٣:٢٠١١:٣٠:٢٥١٦:٤٧:٤١١٧:٠٥:٣٧٢٢:٥٠:١١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٣:١٨١١:٣٠:٤٨١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٦:٢٢٢٢:٥٠:٣٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٣:١٤١١:٣١:٠٩١٦:٤٩:١٦١٧:٠٧:٠٨٢٢:٥١:٠٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:١٠١١:٣١:٣٠١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٧:٥٤٢٢:٥١:٢٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٠٣١١:٣١:٥١١٦:٥٠:٥١١٧:٠٨:٤٠٢٢:٥١:٤٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٢:٥٥١١:٣٢:١١١٦:٥١:٣٩١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٢:١٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٢:٤٦١١:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٢٧١٧:١٠:١٣٢٢:٥٢:٣١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٢:٣٥١١:٣٢:٤٨١٦:٥٣:١٥١٧:١٠:٥٩٢٢:٥٢:٥٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:٢٢١١:٣٣:٠٦١٦:٥٤:٠٤١٧:١١:٤٦٢٢:٥٣:١٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:٠٨١١:٣٣:٢٣١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٣٢٢٢:٥٣:٣٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٢:١٤٠٦:١١:٥٢١١:٣٣:٣٩١٦:٥٥:٤٠١٧:١٣:١٩٢٢:٥٣:٥٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١١:٣٥١١:٣٣:٥٤١٦:٥٦:٢٩١٧:١٤:٠٥٢٢:٥٤:١٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥١:٥٢٠٦:١١:١٧١١:٣٤:٠٩١٦:٥٧:١٧١٧:١٤:٥٢٢٢:٥٤:٢٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:٥٦١١:٣٤:٢٣١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٣٨٢٢:٥٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سوران

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:٢٢١١:٣٣:٠٦١٦:٥٤:٠٤١٧:١١:٤٦٢٢:٥٣:١٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:٠٨١١:٣٣:٢٣١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٣٢٢٢:٥٣:٣٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١١:٥٢١١:٣٣:٣٩١٦:٥٥:٤٠١٧:١٣:١٩٢٢:٥٣:٥٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١١:٣٥١١:٣٣:٥٤١٦:٥٦:٢٩١٧:١٤:٠٥٢٢:٥٤:١٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١١:١٧١١:٣٤:٠٩١٦:٥٧:١٧١٧:١٤:٥٢٢٢:٥٤:٢٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:٥٦١١:٣٤:٢٣١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٣٨٢٢:٥٤:٤٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٠:٣٥١١:٣٤:٣٦١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٢٤٢٢:٥٥:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٠:١٢١١:٣٤:٤٨١٦:٥٩:٤١١٧:١٧:١٠٢٢:٥٥:١٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٩:٤٧١١:٣٥:٠٠١٧:٠٠:٢٨١٧:١٧:٥٦٢٢:٥٥:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٩:٢١١١:٣٥:١٠١٧:٠١:١٦١٧:١٨:٤١٢٢:٥٥:٤٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٨:٥٤١١:٣٥:٢٠١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:٢٦٢٢:٥٥:٥٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٢٥١١:٣٥:٢٩١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:١٢٢٢:٥٦:٠٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٧:٥٥١١:٣٥:٣٧١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٠:٥٦٢٢:٥٦:١٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٧:٢٣١١:٣٥:٤٤١٧:٠٤:٢٣١٧:٢١:٤١٢٢:٥٦:٣٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٦:٥٠١١:٣٥:٥٠١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٢:٢٥٢٢:٥٦:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:١٦١١:٣٥:٥٦١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٣:٠٩٢٢:٥٦:٤٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٥:٤٠١١:٣٦:٠١١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٣:٥٢٢٢:٥٦:٥٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٥:٠٣١١:٣٦:٠٥١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٤:٣٥٢٢:٥٧:٠١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٤:٢٥١١:٣٦:٠٨١٧:٠٨:١٠١٧:٢٥:١٨٢٢:٥٧:٠٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٣:٤٦١١:٣٦:١٠١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٦:٠١٢٢:٥٧:١٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٣:٠٥١١:٣٦:١٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٤٣٢٢:٥٧:١٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:٢٣١١:٣٦:١٢١٧:١٠:٢٢١٧:٢٧:٢٥٢٢:٥٧:٢٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠١:٤٠١١:٣٦:١٢١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:٠٦٢٢:٥٧:٢٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٠:٥٦١١:٣٦:١٢١٧:١١:٤٧١٧:٢٨:٤٧٢٢:٥٧:٢٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٠:١١١١:٣٦:١٠١٧:١٢:٣٠١٧:٢٩:٢٨٢٢:٥٧:٢٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٥:٥٩:٢٥١١:٣٦:٠٨١٧:١٣:١٢١٧:٣٠:٠٩٢٢:٥٧:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٥:٥٨:٣٧١١:٣٦:٠٥١٧:١٣:٥٤١٧:٣٠:٤٩٢٢:٥٧:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٧:٤٩١١:٣٦:٠١١٧:١٤:٣٥١٧:٣١:٢٨٢٢:٥٧:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٧:٠٠١١:٣٥:٥٧١٧:١٥:١٦١٧:٣٢:٠٨٢٢:٥٧:٢٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٦:١٠١١:٣٥:٥٢١٧:١٥:٥٦١٧:٣٢:٤٧٢٢:٥٧:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سوران شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سوران شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوران

سوران یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان سیب و سوران است. محصول عمدهٔ این شهر و پیرامون آن جو، گندم، ذرت و خرما است. انگور و انار نیز در این منطقه کشت می‌شود. بیشتر آبادی‌های منطقه از کاریز آبیاری می‌شوند

شهر سوران در ویکیپدیا

شهر سوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوران بر روی نقشه

شهر سوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوران
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوران
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوران
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو