جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سوران

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوران

اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٣:١٨
اذان ظهر: ١١:١٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٤:٣٣

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوران (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر سوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

مونسكیو
نداشتن بردباری و شكیبایی در كارهای كوچك، نقشه های بزرگ را بر هم می زند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سوران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٢٢:٠٢١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٣:٣٣٢٣:٤٢:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢١:٤٧١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢١:٣٤١٨:٤٧:٤١١٩:٠٤:٤٠٢٣:٤١:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢١:٢٠١٨:٤٨:١٣١٩:٠٥:١٤٢٣:٤١:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢١:٠٧١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٤٨٢٣:٤٠:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٢:٥٥١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٩:١٨١٩:٠٦:٢٢٢٣:٤٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٠:٤٢١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٠:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٠:٣٠١٨:٥٠:٢٢١٩:٠٧:٣٠٢٣:٣٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٠:١٩١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٨:٠٥٢٣:٣٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٢٠:٠٨١٨:٥١:٢٨١٩:٠٨:٣٩٢٣:٣٩:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:١٧٠٥:٤٨:١٨١٢:١٩:٥٨١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:١٤٢٣:٣٩:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٧:٢٥١٢:١٩:٤٨١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٤٩٢٣:٣٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٦:٣٢١٢:١٩:٣٨١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٢٤٢٣:٣٨:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٥:٤١١٢:١٩:٢٩١٨:٥٣:٤٠١٩:١١:٠٠٢٣:٣٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٤:٥٠١٢:١٩:٢٠١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٣٥٢٣:٣٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٤:٠١١٢:١٩:١٣١٨:٥٤:٤٧١٩:١٢:١١٢٣:٣٧:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٣:١٢١٢:١٩:٠٥١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٤٧٢٣:٣٧:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٢:٢٤١٢:١٨:٥٨١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤١:٣٧١٢:١٨:٥٢١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٥٩٢٣:٣٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٠:٥٢١٢:١٨:٤٦١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٣٥٢٣:٣٦:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٠:٠٧١٢:١٨:٤١١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:١٢٢٣:٣٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٥٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:١٨:٣٧١٨:٥٨:١١١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٨:٤١١٢:١٨:٣٣١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٦:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٧:٥٩١٢:١٨:٢٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:٠١٢٣:٣٦:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٧:١٩١٢:١٨:٢٦١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٦:٣٩١٢:١٨:٢٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:١٥٢٣:٣٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٦:٠١١٢:١٨:٢٢١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:٥١٢٣:٣٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٥:٢٤١٢:١٨:٢١١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٤:٤٩١٢:١٨:٢١١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سوران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوران شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سوران شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سوران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:١٠:٣٣١١:١٤:٣٦١٧:١٨:١٦١٧:٣٤:٤٥٢٢:٣٦:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٤٠٥:١١:٠٠١١:١٤:١٥١٧:١٧:٠٦١٧:٣٣:٣٦٢٢:٣٦:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:١١:٢٧١١:١٣:٥٤١٧:١٥:٥٧١٧:٣٢:٢٧٢٢:٣٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:١١:٥٥١١:١٣:٣٤١٧:١٤:٤٨١٧:٣١:١٨٢٢:٣٥:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:١٢:٢٢١١:١٣:١٣١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٠٩٢٢:٣٥:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٣٠٥:١٢:٥٠١١:١٢:٥٣١٧:١٢:٣١١٧:٢٩:٠١٢٢:٣٤:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:١٣:١٨١١:١٢:٣٢١٧:١١:٢٣١٧:٢٧:٥٣٢٢:٣٤:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:١٣:٤٦١١:١٢:١٢١٧:١٠:١٥١٧:٢٦:٤٥٢٢:٣٤:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:١٤:١٤١١:١١:٥٣١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٥:٣٧٢٢:٣٣:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:١٤:٤٣١١:١١:٣٣١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٤:٣٠٢٢:٣٣:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:١٥:١٢١١:١١:١٤١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٣:٢٤٢٢:٣٣:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:١٥:٤١١١:١٠:٥٥١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٢:١٧٢٢:٣٢:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٩٠٥:١٦:١٠١١:١٠:٣٧١٧:٠٤:٤٠١٧:٢١:١٢٢٢:٣٢:٣٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:١٦:٣٩١١:١٠:١٨١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:٠٦٢٢:٣٢:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:١٧:٠٩١١:١٠:٠١١٧:٠٢:٢٩١٧:١٩:٠٢٢٢:٣٢:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:١٧:٤٠١١:٠٩:٤٣١٧:٠١:٢٤١٧:١٧:٥٧٢٢:٣١:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:١٨:١٠١١:٠٩:٢٦١٧:٠٠:٢٠١٧:١٦:٥٤٢٢:٣١:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:١٨:٤١١١:٠٩:١٠١٦:٥٩:١٦١٧:١٥:٥١٢٢:٣١:١١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٦٠٥:١٩:١٣١١:٠٨:٥٤١٦:٥٨:١٣١٧:١٤:٤٨٢٢:٣٠:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:١٩:٤٤١١:٠٨:٣٩١٦:٥٧:١٠١٧:١٣:٤٧٢٢:٣٠:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٢٠:١٦١١:٠٨:٢٤١٦:٥٦:٠٨١٧:١٢:٤٦٢٢:٣٠:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٢٠:٤٩١١:٠٨:٠٩١٦:٥٥:٠٧١٧:١١:٤٥٢٢:٣٠:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٢١:٢٢١١:٠٧:٥٥١٦:٥٤:٠٦١٧:١٠:٤٦٢٢:٢٩:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٢١:٥٥١١:٠٧:٤٢١٦:٥٣:٠٧١٧:٠٩:٤٧٢٢:٢٩:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٢٢:٢٩١١:٠٧:٢٩١٦:٥٢:٠٧١٧:٠٨:٤٩٢٢:٢٩:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٢٣:٠٣١١:٠٧:١٧١٦:٥١:٠٩١٧:٠٧:٥٢٢٢:٢٩:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٢٣:٣٧١١:٠٧:٠٥١٦:٥٠:١٢١٧:٠٦:٥٦٢٢:٢٨:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٢٤:١٢١١:٠٦:٥٤١٦:٤٩:١٥١٧:٠٦:٠٠٢٢:٢٨:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٢٤:٤٧١١:٠٦:٤٤١٦:٤٨:١٩١٧:٠٥:٠٦٢٢:٢٨:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٢٥:٢٣١١:٠٦:٣٤١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٤:١٢٢٢:٢٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سوران شهر سوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سوران شهر سوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوران

سوران یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در شهرستان سیب و سوران است. محصول عمدهٔ این شهر و پیرامون آن جو، گندم، ذرت و خرما است. انگور و انار نیز در این منطقه کشت می‌شود. بیشتر آبادی‌های منطقه از کاریز آبیاری می‌شوند

شهر سوران در ویکیپدیا

شهر سوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوران بر روی نقشه

شهر سوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سوران
افق شرعی امروز فردا سوران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سوران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو