جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوخته کلا

بالا تجن | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سوخته کلا


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٠
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٥٢

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوخته کلا (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای سوخته کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سوخته کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوخته کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
اگر مرگ حق است، دل بر جهان نهادن عین نادانی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوخته کلا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوخته کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوخته کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوخته کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوخته کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوخته کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٠:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:١٠١٢:٥٦:٣٧١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٦:٢٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٩:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٦:١٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٦:١٠١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٩:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٦:٠١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٧:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:١٨١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٦:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:١٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٦:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٥:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٥:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٤٧٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٢٦٠٠:٠٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٢٠٠٠:٠٥:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٠٥:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:٠٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٠٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥٠:١٧١٢:٥٥:٠٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٥:١٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٢:٣١٠٠:٠٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٨:١٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٤:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٧:٣١١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:١٢٠٠:٠٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٥:٢٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٥:٠١٠٠:٠٣:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٠٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوخته کلا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوخته کلا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوخته کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوخته کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوخته کلا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٤:١٩١٢:١١:١٨١٧:١٨:٣٩١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٧:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٣:٤٠١٢:١١:٣٠١٧:١٩:٤٣١٧:٣٩:١٤٢٣:٢٧:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٢:٥٩١٢:١١:٤٢١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٦٢٣:٢٧:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:١٦١٢:١١:٥٢١٧:٢١:٥١١٧:٤١:١٧٢٣:٢٨:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠١:٣٢١٢:١٢:٠٢١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:١٩٢٣:٢٨:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٤٦١٢:١٢:١١١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٨:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٩:٥٨١٢:١٢:١٩١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٨:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٩:٠٩١٢:١٢:٢٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٩:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٨:١٨١٢:١٢:٣٢١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٢٥٢٣:٢٩:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٧:٢٦١٢:١٢:٣٨١٧:٢٨:١٦١٧:٤٧:٢٦٢٣:٢٩:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٣٢١٢:١٢:٤٣١٧:٢٩:١٩١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٩:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:٣٧١٢:١٢:٤٧١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٩:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٤٠١٢:١٢:٥٠١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٢٩٢٣:٢٩:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:٤٢١٢:١٢:٥٢١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٣٠٢٣:٢٩:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٤٢١٢:١٢:٥٣١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٩:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥١:٤١١٢:١٢:٥٤١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٣١٢٣:٢٩:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٣٩١٢:١٢:٥٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٤:٣١٢٣:٢٩:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٩:٣٦١٢:١٢:٥٣١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٣١٢٣:٣٠:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٨:٣١١٢:١٢:٥٢١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٣١٢٣:٣٠:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٢٦١٢:١٢:٥٠١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٧:٣٠٢٣:٣٠:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:١٩١٢:١٢:٤٧١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٣٠٢٣:٣٠:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:١١١٢:١٢:٤٣١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٢٩٢٣:٣٠:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٤:٠١١٢:١٢:٣٩١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢٩:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٥١١٢:١٢:٣٤١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:٢٦٢٣:٢٩:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤١:٤٠١٢:١٢:٢٨١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٢٥٢٣:٢٩:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٠:٢٨١٢:١٢:٢٢١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٢٣٢٣:٢٩:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٩:١٤١٢:١٢:١٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٢١٢٣:٢٩:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٨:٠٠١٢:١٢:٠٧١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٩:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:٤٥١٢:١١:٥٩١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:١٦٢٣:٢٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوخته کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوخته کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوخته کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوخته کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوخته کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوخته کلا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤١:٤٠١٢:١٢:٢٨١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٢٥٢٣:٢٩:٥٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٠:٢٨١٢:١٢:٢٢١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٢٣٢٣:٢٩:٤٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٩:١٤١٢:١٢:١٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٢١٢٣:٢٩:٤٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٨:٠٠١٢:١٢:٠٧١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٩:٣٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:٤٥١٢:١١:٥٩١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:١٦٢٣:٢٩:٣٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٢٩١٢:١١:٥١١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:١٣٢٣:٢٩:٢٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:١٣١٢:١١:٤١١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٠٢٣:٢٩:١٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٥٥١٢:١١:٣١١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:٠٦٢٣:٢٩:٠٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٣٦١٢:١١:٢١١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:٠٢٢٣:٢٨:٥٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:١٧١٢:١١:١٠١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٥٨٢٣:٢٨:٤٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٨:٥٧١٢:١٠:٥٨١٧:٥٣:٣١١٨:١١:٥٤٢٣:٢٨:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:٣٧١٢:١٠:٤٦١٧:٥٤:٢٨١٨:١٢:٥٠٢٣:٢٨:٢٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:١٦١٢:١٠:٣٣١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٨:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٤:٥٤١٢:١٠:٢٠١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٧:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:٣١١٢:١٠:٠٧١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٣٥٢٣:٢٧:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٢:٠٨١٢:٠٩:٥٣١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٢٩٢٣:٢٧:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٠:٤٥١٢:٠٩:٣٨١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:٢٣٢٣:٢٧:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٩:٢٤١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:١٧٢٣:٢٦:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٧:٥٦١٢:٠٩:٠٨١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:١١٢٣:٢٦:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٦:٣١١٢:٠٨:٥٣١٨:٠١:٤٩١٨:٢٠:٠٥٢٣:٢٦:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٥:٠٦١٢:٠٨:٣٧١٨:٠٢:٤٣١٨:٢٠:٥٨٢٣:٢٦:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٤٠١٢:٠٨:٢١١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٥٢٢٣:٢٥:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:١٤١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٤٥٢٣:٢٥:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٠:٤٧١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٣٨٢٣:٢٥:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٩:٢١١٢:٠٧:٣١١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٣١٢٣:٢٤:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠٧:١٤١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٢٤٢٣:٢٤:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:١٧٢٣:٢٤:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٦:٤٠١٨:٠٨:٥٥١٨:٢٧:١٠٢٣:٢٣:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:٣٢١٢:٠٦:٢٢١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوخته کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سوخته کلا روستای سوخته کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوخته کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوخته کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوخته کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوخته کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوخته کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوخته کلا

روستای سوخته کلا بر روی نقشه

روستای سوخته کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوخته کلا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سوخته کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوخته کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوخته کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سوخته کلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوخته کلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوخته کلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوخته کلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوخته کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوخته کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوخته کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوخته کلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوخته کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو