جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سوته

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوته

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٨
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٤٥:١٠
اذان مغرب: ٢١:٠٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٥:٤٩

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوته (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر سوته)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سوته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
عاقل‌ترین مردم، كسی است كه در مهربانی با مردم، شدیدتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوته

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوته در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوته ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سوته (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوته ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوته
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٤٠:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٥١:٤٥١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٧٠٠:٣٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٤٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢٤:١٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٩:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٨:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٦:٣٣١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٨:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٥:١٧١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١١٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٣:١١٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٧:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٩٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٧:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٥:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٥:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٢:٠١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢١:٥٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:٤٦٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٤:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢١:٣٣٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٤:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢١:٢٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢١:١٣٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢١:١٠٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٤:١٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٣:١٨١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢١:٣٢١٣:٢١:٠٢٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٠١٠٠:٣١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوته

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سوته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سوته

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سوته

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سوته

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سوته شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سوته شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوته برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سوته

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سوته

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٤:٣٩٢١:٠٥:٥٨٠٠:٣٢:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٨:٤١١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٤:٥٠٢١:٠٦:٠٩٠٠:٣٣:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٨:٥٧١٣:٢٧:٠٠٢٠:٤٥:٠٠٢١:٠٦:١٨٠٠:٣٣:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٩:١٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٤٥:٠٨٢١:٠٦:٢٥٠٠:٣٣:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٩:٣٢١٣:٢٧:٢٥٢٠:٤٥:١٤٢١:٠٦:٣١٠٠:٣٣:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٩:٥٢١٣:٢٧:٣٨٢٠:٤٥:١٩٢١:٠٦:٣٥٠٠:٣٤:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:٢٧:٥٠٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٦:٣٧٠٠:٣٤:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٨:٠٣٢٠:٤٥:٢٣٢١:٠٦:٣٧٠٠:٣٤:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:١١:٠٠١٣:٢٨:١٥٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٦:٣٦٠٠:٣٥:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:١١:٢٤١٣:٢٨:٢٧٢٠:٤٥:٢٠٢١:٠٦:٣٢٠٠:٣٥:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:١١:٥١١٣:٢٨:٣٨٢٠:٤٥:١٦٢١:٠٦:٢٧٠٠:٣٥:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:١٢:١٨١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤٥:١٠٢١:٠٦:٢٠٠٠:٣٥:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤٥:٠٣٢١:٠٦:١١٠٠:٣٦:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١٣:١٦١٣:٢٩:١١٢٠:٤٤:٥٤٢١:٠٦:٠٠٠٠:٣٦:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٩:٢١٢٠:٤٤:٤٣٢١:٠٥:٤٧٠٠:٣٦:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:١٤:١٨١٣:٢٩:٣١٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٥:٣٣٠٠:٣٦:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١٤:٥١١٣:٢٩:٤١٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٥:١٦٠٠:٣٧:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٩:٥٠٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٤:٥٨٠٠:٣٧:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٥:٥٩١٣:٢٩:٥٨٢٠:٤٣:٤١٢١:٠٤:٣٨٠٠:٣٧:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٦:٣٥١٣:٣٠:٠٧٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٤:١٦٠٠:٣٨:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٧:١١١٣:٣٠:١٥٢٠:٤٣:٠٠٢١:٠٣:٥٣٠٠:٣٨:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٣٠:٢٢٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٣:٢٧٠٠:٣٨:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٣٠:٢٩٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣٨:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٩:٠٦١٣:٣٠:٣٦٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٩:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٩:٤٥١٣:٣٠:٤٢٢٠:٤١:١٨٢١:٠٢:٠١٠٠:٣٩:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٢٠:٢٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠١:٢٨٠٠:٣٩:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٢١:٠٧١٣:٣٠:٥٣٢٠:٤٠:١٧٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٩:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢١:٤٨١٣:٣٠:٥٧٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:١٨٠٠:٤٠:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٢٢:٣١١٣:٣١:٠١٢٠:٣٩:٠٩٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٤٠:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢٣:١٣١٣:٣١:٠٥٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٠١٠٠:٤٠:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٢٣:٥٧١٣:٣١:٠٨٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٤٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سوته شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سوته شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوته

سوته(به کردی: سووتە، Sûte) روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد. این روستا در دهستان چهل‌چشمه غربی واقع شده و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۱۹ خانوار) بوده‌است.

شهر سوته در ویکیپدیا

شهر سوته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوته بر روی نقشه

شهر سوته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوته

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوته
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سوته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوته رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سوته دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سوته
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوته دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوته
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوته
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سوته دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو