جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سوته

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سوته


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٢٧
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٤٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سوته (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سوته)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سوته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سوته

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سوته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سوته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سوته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٧:٤١١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٦:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٥:٢٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٤:١٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢١:٥٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢١:٤٥٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢١:٣٩٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٤:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢١:٣٢٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢١:٢٧٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٣٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢١:١٣٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢١:١٠٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٢:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢١:٠٧٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٢:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٢:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٢:١٢١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٢١:٠٢٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:١٤٠٠:٣١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣١٠٦:٢٠:٣٠١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣١:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٨:٥٣١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٨:٠٧١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٧:٢٢١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٥:٥٧١٣:٢١:١١٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٥:١٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٣٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٤:٣٩١٣:٢١:١٨٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٤:٠٢١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٣٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥١٠٦:١٣:٢٧١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٢:٥٣١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:١٤٠٠:٣٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوته

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سوته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سوته

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوته

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوته

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٨:٠٣١٢:٠٩:٠٢١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٨:٠٤٢٣:٢٧:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٥٨١٢:٠٨:٥٤١٧:٣٨:٢١١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢٦:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٩:٥٤١٢:٠٨:٤٧١٧:٣٧:١١١٧:٥٥:٤٦٢٣:٢٦:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٠:٥٠١٢:٠٨:٤٠١٧:٣٦:٠١١٧:٥٤:٣٨٢٣:٢٦:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤١:٤٧١٢:٠٨:٣٤١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٣٢٢٣:٢٦:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٤٣١٢:٠٨:٢٩١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٢٧٢٣:٢٦:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:٤١١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٢:٤٠١٧:٥١:٢٤٢٣:٢٦:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٣٨١٢:٠٨:٢١١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:٢١٢٣:٢٦:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٥:٣٦١٢:٠٨:١٨١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٩:٢٠٢٣:٢٥:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:٣٤١٢:٠٨:١٥١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٨:٢٠٢٣:٢٥:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٣٢١٢:٠٨:١٤١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٢٢٢٣:٢٥:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٨:٣١١٢:٠٨:١٣١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٦:٢٤٢٣:٢٥:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٣٠١٢:٠٨:١٤١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٢٩٢٣:٢٥:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٢٩١٢:٠٨:١٥١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٣٤٢٣:٢٥:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥١:٢٨١٢:٠٨:١٦١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٣:٤١٢٣:٢٥:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٢:٢٧١٢:٠٨:١٩١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٥٠٢٣:٢٥:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٣:٢٧١٢:٠٨:٢٣١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:٠٠٢٣:٢٥:٣٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٢٧١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٢:٠٣١٧:٤١:١٢٢٣:٢٥:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٥:٢٧١٢:٠٨:٣٢١٧:٢١:١٣١٧:٤٠:٢٥٢٣:٢٥:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٦:٢٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٩:٤٠٢٣:٢٥:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:٢٧١٢:٠٨:٤٥١٧:١٩:٤٠١٧:٣٨:٥٦٢٣:٢٥:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:٢٧١٢:٠٨:٥٢١٧:١٨:٥٥١٧:٣٨:١٤٢٣:٢٥:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٩:٠١١٧:١٨:١٢١٧:٣٧:٣٤٢٣:٢٥:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٠:٢٧١٢:٠٩:١٠١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:٥٦٢٣:٢٥:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٢٨١٢:٠٩:٢٠١٧:١٦:٥٢١٧:٣٦:١٩٢٣:٢٦:٠٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٢:٢٨١٢:٠٩:٣١١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٤٤٢٣:٢٦:٠٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٣:٢٨١٢:٠٩:٤٣١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:١٠٢٣:٢٦:١٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٩:٥٦١٧:١٥:٠٥١٧:٣٤:٣٩٢٣:٢٦:٢٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٥:٢٨١٢:١٠:١٠١٧:١٤:٣٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:٢٦:٣٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٦:٢٧١٢:١٠:٢٤١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٤١٢٣:٢٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوته شهر سوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سوته شهر سوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سوته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سوته

سوته(به کردی: سووتە، Sûte) روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد. این روستا در دهستان چهل‌چشمه غربی واقع شده و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۱۹ خانوار) بوده‌است.

شهر سوته در ویکیپدیا

شهر سوته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سوته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سوته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سوته بر روی نقشه

شهر سوته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سوته

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سوته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سوته
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سوته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سوته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سوته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سوته رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سوته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سوته
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوته دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوته
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سوته دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوته
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سوته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سوته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو