جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سوتاپارا

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سوتاپارا


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥١
اذان مغرب: ١٧:١٦:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٢٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوتاپارا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سوتاپارا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سوتاپارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوتاپارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

خیام
به مجرد اینكه انگشت تو حركت كرد و چیزی نوشت و به نوشتن ادامه داد، نه پارسایی و پرهیزگاری و نه فهم و زیركی تو می‌تواند نیم خط آن را از بین ببرد، و نه اشك‌های تو می‌تواند واژه‌‌ای از آن را بشوید و پاك كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوتاپارا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوتاپارا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوتاپارا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سوتاپارا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوتاپارا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سوتاپارا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٢:٥٦١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٢:٣٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢١:٥٣١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٢:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٩:٢٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٨:١٨١٣:١١:٥٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٤٢٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٣٧٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢١:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٣:٤٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢١:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٢:٤٣١٣:١١:٢٧٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١١:٤٠١٣:١١:٢٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٠:٣٨١٣:١١:٢٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٩:٣٧١٣:١١:١٧٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٨:٣٨١٣:١١:١٤٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٠:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٧:٤٠١٣:١١:١٣٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٦:٠٠٠٠:١٩:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٦:٤٤١٣:١١:١٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٥٧٠٠:١٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:١١:١١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:١١:١١٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٥٠٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٦٠٦:٠٤:٠٤١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٣:١٣١٣:١١:١٣٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:٤٢٠٠:١٨:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٥٠٦:٠٢:٢٤١٣:١١:١٥٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:٣٨٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٥٣٠٦:٠١:٣٧١٣:١١:١٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٠:٥٢١٣:١١:٢٠٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٣:٢٧٠٠:١٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٢٠٦:٠٠:٠٨١٣:١١:٢٤٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٤:٢٠٠٠:١٨:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٩:٢٦١٣:١١:٢٨٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٥:١٣٠٠:١٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٨:٤٥١٣:١١:٣٣٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٦:٠٦٠٠:١٨:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٥٠٥:٥٨:٠٦١٣:١١:٣٨٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٦:٥٧٠٠:١٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوتاپارا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوتاپارا

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوتاپارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوتاپارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سوتاپارا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٨:٤٨١٢:٠٢:٣٧١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٤٧٢٣:١٧:١٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٩:٤٧١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:٢٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:١٠:٤٧١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:١٨٢٣:١٧:٤٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١١:٤٥١٢:٠٣:٤١١٦:٥٥:٢٣١٧:١٦:٠٦٢٣:١٨:٠٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٠:٤٢٠٧:١٢:٤٣١٢:٠٤:٠٤١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:٢٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤١:٣٢٠٧:١٣:٣٩١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٤:٥١١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٤٣٢٣:١٩:٠٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٥:٣٠١٢:٠٥:١٥١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:٤٠٢٣:١٩:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٦:٢٣١٢:٠٥:٤٠١٦:٥٤:٤٥١٧:١٥:٣٨٢٣:١٩:٤٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٧:١٦١٢:٠٦:٠٥١٦:٥٤:٤٤١٧:١٥:٣٩٢٣:٢٠:٠٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٨:٠٧١٢:٠٦:٣١١٦:٥٤:٤٥١٧:١٥:٤٢٢٣:٢٠:٣٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:١٨:٥٨١٢:٠٦:٥٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٥:٤٦٢٣:٢٠:٥٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٩:٤٧١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٥٣٢٣:٢١:١٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٧:٤٢٠٧:٢٠:٣٥١٢:٠٧:٥٢١٦:٥٥:٠١١٧:١٦:٠٢٢٣:٢١:٤٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٨:٢٤٠٧:٢١:٢١١٢:٠٨:١٩١٦:٥٥:١١١٧:١٦:١٢٢٣:٢٢:٠٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٩:٠٦٠٧:٢٢:٠٦١٢:٠٨:٤٧١٦:٥٥:٢٢١٧:١٦:٢٥٢٣:٢٢:٣٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٩:٤٦٠٧:٢٢:٥٠١٢:٠٩:١٦١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٤٠٢٣:٢٣:٠٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٠:٢٥٠٧:٢٣:٣٢١٢:٠٩:٤٤١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:٥٦٢٣:٢٣:٢٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥١:٠٣٠٧:٢٤:١٣١٢:١٠:١٣١٦:٥٦:٠٩١٧:١٧:١٥٢٣:٢٣:٥٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٤:٥٢١٢:١٠:٤٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٣٥٢٣:٢٤:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٥:٢٩١٢:١١:١٢١٦:٥٦:٥١١٧:١٧:٥٨٢٣:٢٤:٥١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٦:٠٥١٢:١١:٤١١٦:٥٧:١٥١٧:١٨:٢٢٢٣:٢٥:١٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٦:٤٠١٢:١٢:١١١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٤٨٢٣:٢٥:٤٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٧:١٢١٢:١٢:٤١١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:١٦٢٣:٢٦:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٧:٤٣١٢:١٣:١١١٦:٥٨:٣٨١٧:١٩:٤٦٢٣:٢٦:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٨:١٢١٢:١٣:٤٠١٦:٥٩:١٠١٧:٢٠:١٧٢٣:٢٧:١٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٨:٣٩١٢:١٤:١٠١٦:٥٩:٤٣١٧:٢٠:٥٠٢٣:٢٧:٤٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٩:٠٥١٢:١٤:٤٠١٧:٠٠:١٨١٧:٢١:٢٥٢٣:٢٨:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٩:٢٨١٢:١٥:١٠١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٢:٠٢٢٣:٢٨:٤٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٩:٥٠١٢:١٥:٤٠١٧:٠١:٣٤١٧:٢٢:٤٠٢٣:٢٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوتاپارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوتاپارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سوتاپارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سوتاپارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوتاپارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سوتاپارا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٠:٤٩١٦:٥٨:٤٢١٧:١٩:٠٣٢٣:١٥:٤٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠١:٠٥١٦:٥٨:١٢١٧:١٨:٣٦٢٣:١٥:٥٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٤:٤٢١٢:٠١:٢٢١٦:٥٧:٤٤١٧:١٨:١٠٢٣:١٦:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٥:٤٤١٢:٠١:٤٠١٦:٥٧:١٧١٧:١٧:٤٦٢٣:١٦:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٦:٤٦١٢:٠١:٥٨١٦:٥٦:٥٣١٧:١٧:٢٤٢٣:١٦:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٧:٤٧١٢:٠٢:١٧١٦:٥٦:٣١١٧:١٧:٠٥٢٣:١٦:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٨:٤٨١٢:٠٢:٣٧١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٤٧٢٣:١٧:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٩:٤٧١٢:٠٢:٥٨١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:١٠:٤٧١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:١٨٢٣:١٧:٤٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١١:٤٥١٢:٠٣:٤١١٦:٥٥:٢٣١٧:١٦:٠٦٢٣:١٨:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:١٢:٤٣١٢:٠٤:٠٤١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:٢٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٢٠٧:١٣:٣٩١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٩٢٣:١٨:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٤:٥١١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٤٣٢٣:١٩:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٥:٣٠١٢:٠٥:١٥١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:٤٠٢٣:١٩:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٦:٢٣١٢:٠٥:٤٠١٦:٥٤:٤٥١٧:١٥:٣٨٢٣:١٩:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٧:١٦١٢:٠٦:٠٥١٦:٥٤:٤٤١٧:١٥:٣٩٢٣:٢٠:٠٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٨:٠٧١٢:٠٦:٣١١٦:٥٤:٤٥١٧:١٥:٤٢٢٣:٢٠:٣٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:١٨:٥٨١٢:٠٦:٥٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٥:٤٦٢٣:٢٠:٥٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٩:٤٧١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٥٣٢٣:٢١:١٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:٢٠:٣٥١٢:٠٧:٥٢١٦:٥٥:٠١١٧:١٦:٠٢٢٣:٢١:٤٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:٢١:٢١١٢:٠٨:١٩١٦:٥٥:١١١٧:١٦:١٢٢٣:٢٢:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:٢٢:٠٦١٢:٠٨:٤٧١٦:٥٥:٢٢١٧:١٦:٢٥٢٣:٢٢:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:٢٢:٥٠١٢:٠٩:١٦١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٤٠٢٣:٢٣:٠٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:٢٣:٣٢١٢:٠٩:٤٤١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:٥٦٢٣:٢٣:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:٢٤:١٣١٢:١٠:١٣١٦:٥٦:٠٩١٧:١٧:١٥٢٣:٢٣:٥٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٤:٥٢١٢:١٠:٤٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٣٥٢٣:٢٤:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:٢٥:٢٩١٢:١١:١٢١٦:٥٦:٥١١٧:١٧:٥٨٢٣:٢٤:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٦:٠٥١٢:١١:٤١١٦:٥٧:١٥١٧:١٨:٢٢٢٣:٢٥:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٦:٤٠١٢:١٢:١١١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٤٨٢٣:٢٥:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٧:١٢١٢:١٢:٤١١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:١٦٢٣:٢٦:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوتاپارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوتاپارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوتاپارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوتاپارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوتاپارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوتاپارا

روستای سوتاپارا بر روی نقشه

روستای سوتاپارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوتاپارا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سوتاپارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوتاپارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سوتاپارا
افق شرعی امروز فردا سوتاپارا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سوتاپارا
زمان پخش اذان آنلاین به افق سوتاپارا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سوتاپارا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سوتاپارا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سوتاپارا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سوتاپارا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو