جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سوتاپارا

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سوتاپارا

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١٦
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٢٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سوتاپارا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای سوتاپارا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سوتاپارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوتاپارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

پرمودا باترا
اشتباه كردن سبب شرمساری نمی‌شود؛ یك عذرخواهی خالصانه، روش بزرگ منشانه‌ای برای جبران كار نادرست است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سوتاپارا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سوتاپارا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوتاپارا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سوتاپارا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سوتاپارا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سوتاپارا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢١٠٦:٤٠:٥١١٣:١٥:٠٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٩:٢٥١٣:١٤:٥٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٨:٠١١٣:١٤:٣٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:١٣٠٠:٢٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٤:٢٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٥:١٤١٣:١٤:١٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١١٠٠:٢٧:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٣:٥٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٣:٤٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣١:١٠١٣:١٣:٣٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٦:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٣:٢٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٨:٣١١٣:١٣:٠٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٧:١٣١٣:١٢:٥٨١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٤:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٢:١٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٣:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٢:١١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٩:٤٥١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٣:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٨:٣٤١٣:١١:٥٥٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٢:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٤٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٦:١٦١٣:١١:٤٢٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:٣٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٣١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٢:٥٧١٣:١١:٢٧٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢١:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١١:٥٤١٣:١١:٢٣٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٠:٥٢١٣:١١:١٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٩:٥١١٣:١١:١٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٨:٥١١٣:١١:١٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٧:٥٣١٣:١١:١٣٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٦:٥٧١٣:١١:١٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤٣٠٠:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سوتاپارا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سوتاپارا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سوتاپارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوتاپارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سوتاپارا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سوتاپارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوتاپارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سوتاپارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سوتاپارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوتاپارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سوتاپارا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سوتاپارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوتاپارا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سوتاپارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سوتاپارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سوتاپارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سوتاپارا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٥٢:١١١٣:١٦:٤٣٢٠:٤١:١٤٢١:٠٣:٢٧٠٠:١٩:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٥٢:٢٥١٣:١٦:٥٦٢٠:٤١:٢٥٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٥٢:٤١١٣:١٧:٠٩٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٣:٤٦٠٠:٢٠:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٥٢:٥٩١٣:١٧:٢٢٢٠:٤١:٤٢٢١:٠٣:٥٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٥٣:١٧١٣:١٧:٣٥٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٣:٥٨٠٠:٢٠:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٧:٤٨٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٤:٠١٠٠:٢١:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٥٤:٠٠١٣:١٨:٠٠٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٤:٠٣٠٠:٢١:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٥٤:٢٣١٣:١٨:١٢٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٤:٠٢٠٠:٢١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٤:٤٨١٣:١٨:٢٤٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٣:٥٩٠٠:٢٢:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٥٥:١٤١٣:١٨:٣٦٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٥:٤١١٣:١٨:٤٨٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٥٦:١٠١٣:١٨:٥٩٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٢:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٩:١٠٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٣:٢٧٠٠:٢٣:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٥٧:١٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٤١:١٦٢١:٠٣:١٥٠٠:٢٣:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٥٧:٤٤١٣:١٩:٣١٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢٣:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٥٨:١٨١٣:١٩:٤١٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٩:٢٨١٣:١٩:٥٩٢٠:٤٠:١٣٢١:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٦:٠٠:٠٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠١:٤١٠٠:٢٥:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٦:٠٠:٤٤١٣:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٣١٢١:٠١:١٦٠٠:٢٥:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٦:٠١:٢٣١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:٤٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٨:٤١٢١:٠٠:٢١٠٠:٢٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٩:٥١٠٠:٢٦:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٩:١٨٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:٢٠:٥٢٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٢٦:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٦:٠٤:٥١١٣:٢٠:٥٧٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠٥:٣٦١٣:٢١:٠٢٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٧:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:٠٦:٢١١٣:٢١:٠٧٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٥١٠٠:٢٧:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٧:٠٦١٣:٢١:١١٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٧:٥٣١٣:٢١:١٤٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٢٨:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:٢١:١٧٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:٤١٠٠:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سوتاپارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سوتاپارا روستای سوتاپارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سوتاپارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سوتاپارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سوتاپارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سوتاپارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سوتاپارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سوتاپارا

روستای سوتاپارا بر روی نقشه

روستای سوتاپارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سوتاپارا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سوتاپارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سوتاپارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سوتاپارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوتاپارا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سوتاپارا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سوتاپارا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سوتاپارا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سوتاپارا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سوتاپارا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سوتاپارا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سوتاپارا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سوتاپارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو