جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه چاه

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سه چاه


اذان صبح: ٠٤:٣٨:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه چاه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای سه چاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سه چاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه چاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه چاه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه چاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه چاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه چاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه چاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه چاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:٥٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:١٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:٤٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:١٨١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:١٠١٣:٠١:١١١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:١٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:١٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:١١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٤٠٠:١٤:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤١٠٠:١٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١٢٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه چاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سه چاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه چاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه چاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سه چاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه چاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه چاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه چاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه چاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه چاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه چاه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٧:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٦:١٥٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٧:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٧:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٦:٤١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٧:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٨:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٧:١٨٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٨:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٧:٣١٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٨:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٨:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٩:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٩:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٨:١٨٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٠:٣١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢١:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢١:١٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢١:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢١:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢١:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٩:٥١٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٢:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٢:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٠:١٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٢:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٠:١٥٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٣:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٢٠١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٣:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٥٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١١:٣٢١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٣:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٣:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه چاه روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه چاه روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه چاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه چاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سه چاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه چاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه چاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه چاه

روستای سه چاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه چاه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سه چاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سه چاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه چاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه چاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سه چاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سه چاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سه چاه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سه چاه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سه چاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه چاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سه چاه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سه چاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو