جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سه چاه

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سه چاه


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه چاه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای سه چاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه چاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه چاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

افلاطون
تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه چاه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه چاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه چاه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سه چاه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه چاه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه چاه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٤٠٠:٢١:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٤٨٠٠:٢١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٣١٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٣:١٣١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٣:٠١١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٠٠٠:١٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٢:١٤١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:١٩١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٧:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٢٠١٣:٠١:١٩١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠١:١١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:٢٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:٣١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١١٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٣:٠١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٢:١١١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٧٠٠:١٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٧٠٠:١٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه چاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه چاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه چاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه چاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه چاه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه چاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه چاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه چاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه چاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه چاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه چاه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٣:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١٢٠٠:١٣:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٣:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠١:٢١١٣:٠١:٠٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٣:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٢٠٠:١٣:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥١٠٠:١٣:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٠:١١١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٣:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٩:٥١١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٣:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:١٤١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٣:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٣:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٤:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٤:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٤:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٤:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٤:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٤:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٤:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٤:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٥:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٥:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٤:١٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٥:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٥:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٥:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٦:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٥:١٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٦:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٦:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سه چاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه چاه روستای سه چاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه چاه روستای سه چاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه چاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه چاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه چاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه چاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه چاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه چاه

روستای سه چاه بر روی نقشه

روستای سه چاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه چاه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه چاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سه چاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه چاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه چاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه چاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه چاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه چاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه چاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سه چاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سه چاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سه چاه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سه چاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه چاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو