جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه نخود

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سه نخود


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٤٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه نخود (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای سه نخود)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سه نخود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه نخود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ابوعلی سینا
اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه نخود

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه نخود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه نخود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه نخود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه نخود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه نخود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٠:١٩١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٥٩٠٠:٠٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٢٩١٢:٥٠:١٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٨:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٣٨١٢:٥٠:٠١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٤:٤٧١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:٠٨:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٩:٣١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١١:٣٣١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٩:١٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٧:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٩:١٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٧:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٩:١٠١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٦:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٦:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٦:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٦:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٨:٥٧١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٦:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٥:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠١:٣١١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٠٣١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٩:١١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٩:١٥١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٩٠٠:٠٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه نخود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه نخود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه نخود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه نخود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سه نخود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه نخود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه نخود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سه نخود

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سه نخود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه نخود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه نخود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه نخود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه نخود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه نخود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه نخود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه نخود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه نخود

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٥:٤١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١١:١٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٥:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٥:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٢:١٨١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:٠٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٢:٥١١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٦:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٦:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٦:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٩:٠١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٦:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٨:٥٥١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٦:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٨:٥١١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٦:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٨:٤٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٦:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٦:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٧:٤١١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥١٠٠:١٦:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٨:١٣١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٦:٤١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٧٠٠:١٦:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:١٧١٢:٥٨:١٦١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٦:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٦:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٦:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٤:٢٦١٩:٥١:٥٤٠٠:١٦:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٠١٠٠:١٦:٣٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٦:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٢٠٠:١٦:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٦٠٠:١٦:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:١٩٠٠:١٦:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٦:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٥:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٦:١٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٥:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٥:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٥:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٢٢٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه نخود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه نخود روستای سه نخود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه نخود روستای سه نخود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه نخود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه نخود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه نخود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه نخود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه نخود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه نخود

روستای سه نخود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه نخود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه نخود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه نخود
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سه نخود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سه نخود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه نخود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه نخود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه نخود رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سه نخود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه نخود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سه نخود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه نخود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سه نخود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سه نخود
زمان پخش اذان زنده به افق سه نخود
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه نخود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه نخود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو