جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سه قلعه

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سه قلعه

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٢:١٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه قلعه (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای سه قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سه قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه قلعه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه قلعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه قلعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سه قلعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه قلعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سه قلعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢٤:٢٤١٨:٥١:٤٣١٩:٠٩:١٧٢٣:٤٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٢٦١٢:٢٤:١٠١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٥٨٢٣:٤٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٣:٠١١٩:١٠:٣٩٢٣:٤٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٤:١١١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٣:٤١١٩:١١:٢٠٢٣:٤١:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٤:٢٠١٩:١٢:٠٢٢٣:٤١:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥١:٥٩١٢:٢٣:١٥١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:٤٤٢٣:٤١:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٠:٥٣١٢:٢٣:٠٢١٨:٥٥:٤٠١٩:١٣:٢٥٢٣:٤٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٩:٤٩١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٦:٢٠١٩:١٤:٠٧٢٣:٤٠:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٨:٤٥١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٤٩٢٣:٤٠:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤٧:٤٢١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٧:٤٠١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٩:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٢٠١٩:١٦:١٤٢٣:٣٩:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٩:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٢١:٥٥١٨:٥٩:٤٠١٩:١٧:٣٩٢٣:٣٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢١٢٣:٣٨:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢١:٣٧١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٨:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤١:٤٣١٢:٢١:٢٨١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٨:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢١:٢٠١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٧:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢١:١٣١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:١٣٢٣:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٥٠٥:٣٨:٥٦١٢:٢١:٠٦١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٦٢٣:٣٧:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢١:٠٠١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٧:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣٣٢٣:٣٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٣:٥١١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٠٠٢٣:٣٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٢:١٩١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٥:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٥:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٠:٥١١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٣١١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه قلعه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سه قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سه قلعه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سه قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سه قلعه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سه قلعه روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سه قلعه روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه قلعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سه قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سه قلعه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٢١:٠٦١٢:٢٦:٠٠١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٣٤٢٣:٣٧:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢١:٢٠١٢:٢٦:١٣١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:٤٥٢٣:٣٨:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٢١:٣٥١٢:٢٦:٢٦١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٥٥٢٣:٣٨:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢١:٥٢١٢:٢٦:٣٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٤٢٣:٣٨:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٢:٠٩١٢:٢٦:٥٢١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:١١٢٣:٣٨:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٢:٢٧١٢:٢٧:٠٥١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:١٦٢٣:٣٩:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٢:٤٧١٢:٢٧:١٧١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٢٠٢٣:٣٩:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٧:٢٩١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٣٢٣:٣٩:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٣:٢٩١٢:٢٧:٤١١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٢٤٢٣:٣٩:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٣:٥١١٢:٢٧:٥٣١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٢٤٢٣:٤٠:٠٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٤:١٥١٢:٢٨:٠٥١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٢١٢٣:٤٠:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٨:١٦١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:١٨٢٣:٤٠:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٨:٢٧١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٣٢٣:٤٠:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٢٨:٣٧١٩:٣١:٣٥١٩:٥١:٠٦٢٣:٤١:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٩٠٥:٢٥:٥٧١٢:٢٨:٤٨١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٥٨٢٣:٤١:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٥٠٥:٢٦:٢٥١٢:٢٨:٥٨١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤١:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٩:٠٧١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤١:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٩:١٦١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٢:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٢٧:٥٣١٢:٢٩:٢٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٠٩٢٣:٤٢:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٢:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٢٨:٥٤١٢:٢٩:٤٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٢:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١١٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٢:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٢٩:٥٩١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٣:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٣:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣١:٠٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٣:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣١:٣٩١٢:٣٠:١٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٣:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٤:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٤:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٣:٢٤١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٤:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٤:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سه قلعه روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سه قلعه روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه قلعه

روستای سه قلعه بر روی نقشه

روستای سه قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه قلعه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سه قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سه قلعه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سه قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه قلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه قلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه قلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سه قلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو