جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه قلعه

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سه قلعه


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:١١
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٣٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه قلعه (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای سه قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سه قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر می خواهید برای خویش دشمنی بتراشید، خود را برتر از دوستان نشان بدهید و اگر می خواهید دوستان شما زیاد شوند، بگذارید از شما برتر باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه قلعه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٥٤١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٥٠٢٣:٣٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٥١٢:٢١:٤٥١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٢:٢٧١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:١٢١٩:١٩:١٦٢٣:٣٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:٢٨١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٥٩٢٣:٣٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢١:٢٠١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٢٢٣:٣٧:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢١:١٣١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٢٥٢٣:٣٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:٠٦١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:٠٨٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢١:٠٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٥١٢٣:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٣٥٢٣:٣٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:١٨٢٣:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٤١١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٤٤٢٣:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:١١٢٣:٣٥:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٥٤٢٣:٣٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٠:٣٠١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٣٧٢٣:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:١٩٢٣:٣٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٠:٠٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١١:٢١١٩:٣٠:٠٢٢٣:٣٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٠:٢٩١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٤٥٢٣:٣٥:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٢٨:٤٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٢٧٢٣:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٠٩٢٣:٣٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٣٢١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٥٢٢٣:٣٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:٣٥١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٣٣٢٣:٣٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٢٦:١٨١٢:٢٠:٣٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥٦٢٣:٣٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٢٥:١٤١٢:٢٠:٤٥١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٣٧٢٣:٣٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٥٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٦:١٧٢٣:٣٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٠:٥٥١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٥٧٢٣:٣٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:١٣٠٥:٢٣:٥٠١٢:٢١:٠١١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه قلعه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سه قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سه قلعه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سه قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سه قلعه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٣٢:٠٠١١:٠٨:٣٠١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٢:٠٣٢٢:٢٨:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٢:٤٥١١:٠٨:٢٢١٦:٤٣:٣٤١٧:٠١:٠٤٢٢:٢٨:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٣:٢٩١١:٠٨:١٤١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٠:٠٦٢٢:٢٨:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٣٤:١٤١١:٠٨:٠٧١٦:٤١:٣٦١٦:٥٩:٠٩٢٢:٢٨:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٥:٠٠١١:٠٨:٠١١٦:٤٠:٣٩١٦:٥٨:١٤٢٢:٢٨:١٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٥:٤٦١١:٠٧:٥٦١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:١٩٢٢:٢٨:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٦:٣٢١١:٠٧:٥٢١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٦:٢٦٢٢:٢٧:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٣٧:١٩١١:٠٧:٤٨١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٥:٣٤٢٢:٢٧:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٣٨:٠٦١١:٠٧:٤٥١٦:٣٧:٠١١٦:٥٤:٤٣٢٢:٢٧:٤٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٠٠٥:٣٨:٥٣١١:٠٧:٤٣١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٣:٥٣٢٢:٢٧:٤٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٣٩:٤١١١:٠٧:٤١١٦:٣٥:١٩١٦:٥٣:٠٥٢٢:٢٧:٣٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٠:٢٩١١:٠٧:٤١١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٢:١٨٢٢:٢٧:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤١:١٨١١:٠٧:٤١١٦:٣٣:٤٢١٦:٥١:٣٢٢٢:٢٧:٢٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٢:٠٦١١:٠٧:٤٢١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٠:٤٧٢٢:٢٧:٢٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٢:٥٦١١:٠٧:٤٣١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٠٤٢٢:٢٧:٢٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٣:٤٥١١:٠٧:٤٦١٦:٣١:٢٦١٦:٤٩:٢٢٢٢:٢٧:٢٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٤:٣٤١١:٠٧:٤٩١٦:٣٠:٤٤١٦:٤٨:٤٢٢٢:٢٧:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٥:٢٤١١:٠٧:٥٤١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٨:٠٣٢٢:٢٧:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٦:١٤١١:٠٧:٥٩١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٧:٢٥٢٢:٢٧:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٧:٠٥١١:٠٨:٠٥١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٦:٤٩٢٢:٢٧:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٧:٥٥١١:٠٨:١١١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٦:١٥٢٢:٢٧:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٨:٤٦١١:٠٨:١٩١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٥:٤١٢٢:٢٧:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٩:٣٧١١:٠٨:٢٨١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٥:١٠٢٢:٢٧:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٠:٢٨١١:٠٨:٣٧١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٤:٤٠٢٢:٢٧:٤٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥١:١٩١١:٠٨:٤٧١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٤:١٢٢٢:٢٧:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٢:١١١١:٠٨:٥٨١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٣:٤٥٢٢:٢٨:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٣:٠٢١١:٠٩:١٠١٦:٢٥:٠١١٦:٤٣:٢٠٢٢:٢٨:١١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٣:٥٤١١:٠٩:٢٣١٦:٢٤:٣٥١٦:٤٢:٥٦٢٢:٢٨:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٤:٤٥١١:٠٩:٣٦١٦:٢٤:١١١٦:٤٢:٣٤٢٢:٢٨:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٥:٣٦١١:٠٩:٥١١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٢:١٤٢٢:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سه قلعه روستای سه قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سه قلعه روستای سه قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه قلعه

روستای سه قلعه بر روی نقشه

روستای سه قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه قلعه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سه قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سه قلعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سه قلعه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه قلعه
زمان پخش اذان زنده به افق سه قلعه
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سه قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سه قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سه قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو