جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سه سار

گوراب زرمیخ | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سه سار

اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٤٠

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه سار (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای سه سار)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سه سار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه سار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

حضرت محمد (ص)
هر كه مار را برای این نكشد كه كشتن آن گناه است از من نیست اما اگر برای این نكشی كه حیوانی است و به تو آزاری نمی‌رساند باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه سار

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه سار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه سار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سه سار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه سار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سه سار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠١٠٦:٤٠:١٣١٣:١٣:٣١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٣:١٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٧:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٣:٠٢١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٢:٤٨١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٦:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٢:٣٥١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٦:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٢:٢٢١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٦:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٢:٠٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٠:٤٨١٣:١١:٥٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٥:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٩:٣٠١٣:١١:٤٥١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٤:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٨:١٣١٣:١١:٣٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٤:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:١١:٢٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:١١:١٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٣:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:١١:٠٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٣:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:٥٣١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٢:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٠:٥١١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٢:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٩:٤١١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٢:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٨:٣٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢١:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:١٣٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢١:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٦:١٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢١:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٥:١٣١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢١:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٠:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٠:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٠٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٩:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه سار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سه سار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سه سار

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه سار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سه سار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سه سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سه سار

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سه سار روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سه سار روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سه سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه سار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه سار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه سار

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١٠:٠٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٠:٤٨١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٢٨:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١١:٣٥١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٨:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٢:٢٢١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٨:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٣:١٠١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٨:٥٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٣:٥٨١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٤١٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:١٤:٤٦١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٢٩:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٥:٣٥١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٢٩:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٩:٤١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٢٩:٣٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٧:١٣١٣:١٩:٣٨٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٩:٤٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٨:٠٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٩:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٨:٥٢١٣:١٩:٣٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٣٠:٠٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٩:٤٢١٣:١٩:٢٥٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٠:١٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٩:١٩٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٠:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢١:٢٢١٣:١٩:١٣٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٠:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٢:١٢١٣:١٩:٠٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٠:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٨:٥٩٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٨:٥١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٠:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٨:٤٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٨:٣٣٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٠:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣٠:٤٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٧:١٤١٣:١٨:١٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٠:٤١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٠:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٧:٥١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٠:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٠:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:١٢٠٠:٣٠:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣١:٢٧١٣:١٧:١٥٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٠:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٢:١٨١٣:١٧:٠١٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٠:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٦:٤٨١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٦:٣٣١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٠:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٤:٤٩١٣:١٦:١٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٠:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه سار روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه سار روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه سار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه سار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه سار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه سار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه سار

روستای سه سار بر روی نقشه

روستای سه سار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه سار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه سار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه سار
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سه سار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه سار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه سار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سه سار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه سار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سه سار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سه سار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سه سار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سه سار
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سه سار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه سار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه سار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو