جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه سار

گوراب زرمیخ | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سه سار


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:١٧:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه سار (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سه سار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سه سار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه سار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خداوند، مردم نادان را برای تعلّم مسئول قرار نداد، جز این كه نخست اهل علم را برای تعلیم آنان قرار داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه سار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه سار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه سار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه سار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه سار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه سار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٦:٣٩١٣:١١:٢١١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٤:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٥:٢٤١٣:١١:١٠١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:١١١٣:١١:٠١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٠:٥١١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:٤٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٠:٣٤٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٢:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٢:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢١:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:١٣٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢١:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٤:٥٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢١:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٠:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٠:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١١٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٩:٤١٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٦٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:١١٠٠:١٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٨:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٥٦٠٠:١٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥١٠٠:١٨:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٧:٣٨٠٠:١٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٨٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٢٤٠٠:١٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٢٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٩:٢٣٢٠:٤٠:١٦٠٠:١٧:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٠٧٠٠:١٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٧:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه سار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سه سار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سه سار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠١:٠٢١٦:٥٦:٤٥١٧:١٧:٠٥٢٣:١٦:٠٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٦:٠١١٢:٠١:٢٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٦:٥٠٢٣:١٦:٢٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٦:٥٩١٢:٠١:٤٤١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:٣٨٢٣:١٦:٤٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٧:٥٦١٢:٠٢:٠٦١٦:٥٦:٠١١٧:١٦:٢٧٢٣:١٧:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٨:٥٢١٢:٠٢:٢٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:١٩٢٣:١٧:٢٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٩:٤٨١٢:٠٢:٥١١٦:٥٥:٤٢١٧:١٦:١٢٢٣:١٧:٤٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٣٧٠٧:١٠:٤٣١٢:٠٣:١٥١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٨٢٣:١٨:٠٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:٢٥٠٧:١١:٣٦١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٠٥٢٣:١٨:٢١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤١:١١٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٤:٠٤١٦:٥٥:٢٩١٧:١٦:٠٥٢٣:١٨:٤٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤١:٥٧٠٧:١٣:٢١١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٥:٢٩١٧:١٦:٠٦٢٣:١٩:٠٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٤:١١١٢:٠٤:٥٦١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٠٩٢٣:١٩:٢٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٥:٠١١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:١٥٢٣:١٩:٥٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:١١٠٧:١٥:٤٩١٢:٠٥:٤٩١٦:٥٥:٤١١٧:١٦:٢٢٢٣:٢٠:١٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٦:٣٦١٢:٠٦:١٦١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٣١٢٣:٢٠:٤٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٧:٢٢١٢:٠٦:٤٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٦:٤٣٢٣:٢١:٠٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٨:٠٧١٢:٠٧:١٢١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٥٦٢٣:٢١:٣٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٨:٥٠١٢:٠٧:٤٠١٦:٥٦:٢٥١٧:١٧:١١٢٣:٢٢:٠٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٩:٣١١٢:٠٨:٠٩١٦:٥٦:٤١١٧:١٧:٢٨٢٣:٢٢:٢٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:١٢٠٧:٢٠:١٢١٢:٠٨:٣٨١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٤٧٢٣:٢٢:٥٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٨:٤٩٠٧:٢٠:٥١١٢:٠٩:٠٧١٦:٥٧:١٩١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٣:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:٢٥٠٧:٢١:٢٨١٢:٠٩:٣٦١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٣٠٢٣:٢٣:٥٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:٢٢:٠٤١٢:١٠:٠٦١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:٥٥٢٣:٢٤:١٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٣٢٠٧:٢٢:٣٨١٢:١٠:٣٥١٦:٥٨:٣٢١٧:١٩:٢١٢٣:٢٤:٤٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢٣:١٠١٢:١١:٠٥١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:٤٩٢٣:٢٥:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٣:٤١١٢:١١:٣٥١٦:٥٩:٢٩١٧:٢٠:١٩٢٣:٢٥:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٤:١٠١٢:١٢:٠٥١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٥٠٢٣:٢٦:١٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٤:٣٧١٢:١٢:٣٥١٧:٠٠:٣٤١٧:٢١:٢٣٢٣:٢٦:٤٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٢:٥٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:١٣:٠٥١٧:٠١:٠٩١٧:٢١:٥٨٢٣:٢٧:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٥:٢٧١٢:١٣:٣٥١٧:٠١:٤٦١٧:٢٢:٣٤٢٣:٢٧:٤٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢٥:٤٩١٢:١٤:٠٤١٧:٠٢:٢٤١٧:٢٣:١٢٢٣:٢٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه سار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سه سار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سه سار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٩:١٤١٦:٥٩:٠٨١٧:١٩:١٣٢٣:١٤:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٧:٠٠:٠٢١١:٥٩:٣٠١٦:٥٨:٣٩١٧:١٨:٤٧٢٣:١٤:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٧:٠١:٠٣١١:٥٩:٤٧١٦:٥٨:١٣١٧:١٨:٢٢٢٣:١٥:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٧:٤٨١٧:١٨:٠٠٢٣:١٥:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٧:٠٣:٠٤١٢:٠٠:٢٣١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:٤٠٢٣:١٥:٣٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠٤:٠٣١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٧:٠٤١٧:١٧:٢١٢٣:١٥:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠١:٠٢١٦:٥٦:٤٥١٧:١٧:٠٥٢٣:١٦:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٦:٠١١٢:٠١:٢٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٦:٥٠٢٣:١٦:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٦:٥٩١٢:٠١:٤٤١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:٣٨٢٣:١٦:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٧:٥٦١٢:٠٢:٠٦١٦:٥٦:٠١١٧:١٦:٢٧٢٣:١٧:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٨:٥٢١٢:٠٢:٢٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:١٩٢٣:١٧:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٩:٤٨١٢:٠٢:٥١١٦:٥٥:٤٢١٧:١٦:١٢٢٣:١٧:٤٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:١٠:٤٣١٢:٠٣:١٥١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٨٢٣:١٨:٠٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:١١:٣٦١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٠٥٢٣:١٨:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:١٢:٢٩١٢:٠٤:٠٤١٦:٥٥:٢٩١٧:١٦:٠٥٢٣:١٨:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:١٣:٢١١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٥:٢٩١٧:١٦:٠٦٢٣:١٩:٠٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٤:١١١٢:٠٤:٥٦١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٠٩٢٣:١٩:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٥:٠١١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:١٥٢٣:١٩:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١١٠٧:١٥:٤٩١٢:٠٥:٤٩١٦:٥٥:٤١١٧:١٦:٢٢٢٣:٢٠:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٦:٣٦١٢:٠٦:١٦١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٣١٢٣:٢٠:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٧:٢٢١٢:٠٦:٤٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٦:٤٣٢٣:٢١:٠٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٨:٠٧١٢:٠٧:١٢١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٥٦٢٣:٢١:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٨:٥٠١٢:٠٧:٤٠١٦:٥٦:٢٥١٧:١٧:١١٢٣:٢٢:٠٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٩:٣١١٢:٠٨:٠٩١٦:٥٦:٤١١٧:١٧:٢٨٢٣:٢٢:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٢٠٧:٢٠:١٢١٢:٠٨:٣٨١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٤٧٢٣:٢٢:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٩٠٧:٢٠:٥١١٢:٠٩:٠٧١٦:٥٧:١٩١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٣:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٥٠٧:٢١:٢٨١٢:٠٩:٣٦١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٣٠٢٣:٢٣:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:٢٢:٠٤١٢:١٠:٠٦١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:٥٥٢٣:٢٤:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:٢٢:٣٨١٢:١٠:٣٥١٦:٥٨:٣٢١٧:١٩:٢١٢٣:٢٤:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢٣:١٠١٢:١١:٠٥١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:٤٩٢٣:٢٥:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سه سار روستای سه سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سه سار روستای سه سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه سار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه سار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه سار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه سار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه سار

روستای سه سار بر روی نقشه

روستای سه سار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه سار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه سار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه سار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سه سار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه سار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه سار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه سار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سه سار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سه سار
زمان پخش اذان زنده به افق سه سار
زمان پخش اذان آنلاین به افق سه سار
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه سار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سه سار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سه سار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه سار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه سار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو