جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سه درگاه

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سه درگاه


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٣٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه درگاه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای سه درگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه درگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه درگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خود را برای یافتن آنها از دست ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه درگاه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه درگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه درگاه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سه درگاه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه درگاه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه درگاه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٥٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:١٩٠٠:١٥:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٥:٢١١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:١٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٤:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:١٦٠٠:١٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٤:١٤١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٣:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٤:٠١١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٨٠٠:١٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٢:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٢:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٢٣١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٧٠٠:١٢:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٣:١٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٣٠٠:١١:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٠٠٠:١١:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٠٧٠٠:١١:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤٤٠٠:١١:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٢١٠٠:١٠:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٠:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٥:١٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٠:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٤٠٠:١٠:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٢:١١١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٠:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٩:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١١:١٥١٢:٥١:٥٦١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:٣١١٢:٥١:٥٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٩:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥١:٤٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥١:٤٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥١:٤٢١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٤١١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه درگاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه درگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه درگاه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه درگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه درگاه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:١١١٢:٥١:٥٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٧:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٢:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٧:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠١:٢١١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٧:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٢:١٢١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٧:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٢:١٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٧:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٧:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٧:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٧:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٧:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٧:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٨:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٣:١٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٨:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٨:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٨:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٠٨:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٨:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٨:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:١٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٨:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٨:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٤:٣٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٤:٥١١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٩:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٣٠٠:٠٩:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٥:١٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٦٠٠:٠٩:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٩:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٩:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٠:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٠:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٦:١٩١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٤٠٠:١٠:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٠:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٠:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٠٠٠:١١:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه درگاه روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه درگاه روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه درگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه درگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه درگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه درگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه درگاه

روستای سه درگاه بر روی نقشه

روستای سه درگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه درگاه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه درگاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سه درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه درگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه درگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سه درگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سه درگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه درگاه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سه درگاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سه درگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه درگاه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه درگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سه درگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو