جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه درگاه

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سه درگاه


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه درگاه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای سه درگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سه درگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه درگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام علی (ع)
دنیا برای حقیقتی دیگر آفریده شده است، نه برای خویشتن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه درگاه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه درگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه درگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه درگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه درگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه درگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٣:١٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:١١:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٠٠٠:١١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٧٠٠:١١:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٤٠٠:١١:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٤٢١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٥:٥١١٢:٥٢:٣١١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:١٢١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٠:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٢:١١١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٥١١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١١:٠٥١٢:٥١:٥٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٥١:٥٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥١:٤٨١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥١:٤٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٨:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٨:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥١:٤١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥١:٤٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥١:٤٠١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٨:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٥:١١١٢:٥١:٤١١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥١:٤٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٨:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥١:٤٤١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥١:٤٦١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:١١١٢:٥١:٥٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٧:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٢:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠١:٢١١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه درگاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سه درگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سه درگاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه درگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه درگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه درگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه درگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه درگاه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٧:١٥١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:١٥٠٠:١١:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:١١:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٧:٤١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٣٦٠٠:١١:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٢:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٢:٢٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٨:١٩١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٢:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٨:٣١١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٢:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٣:١٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٣:٣٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٩:١٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٣:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٤:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٩:٤١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٤:١٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٣١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥١٠٠:١٤:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٤:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٥:١١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٥:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:١١٠٠:١٥:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٥:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٦:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠١:٠٣١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٦:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠١:١٠١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٦:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠١:١٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٦:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠١:٢٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٦:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠١:٢٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٧:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٣٣١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤٠٠٠:١٧:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٠:٠٨١٣:٠١:٣٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٥٠٠:١٧:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٠:٤٠١٣:٠١:٤١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٧:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١١:١٢١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٧:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١١:٤٤١٣:٠١:٤٧١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه درگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه درگاه روستای سه درگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سه درگاه روستای سه درگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه درگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه درگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سه درگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه درگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه درگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه درگاه

روستای سه درگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه درگاه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سه درگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سه درگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه درگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه درگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سه درگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سه درگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سه درگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سه درگاه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سه درگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه درگاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سه درگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه درگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو