جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سه بازه

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سه بازه


اذان صبح: ٠٣:٣٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤١:٠٤

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه بازه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای سه بازه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه بازه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه بازه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در بهشت چیزهایی هست كه هیچ چشمی (آن را) ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری نگذشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه بازه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه بازه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه بازه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سه بازه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه بازه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه بازه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٣:٤٢١٢:٣٥:٠٦١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٤٠٢٣:٥٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٣٢٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠١:٠٥١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٤:٢٤١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:١٦٢٣:٤٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٤:١٠١٩:١٠:٢٤١٩:٢٩:٠٨٢٣:٤٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٣:٥٧١٩:١١:١٤١٩:٣٠:٠٠٢٣:٤٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٣:٤٤١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٣:٣٢١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٨:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٣:٢٠١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٧:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٣:٠٩١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٧:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٢:٥٨١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٧:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٢:٤٧١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٦:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٢:٣٧١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤٦:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٢:٢٨١٩:١٧:٥٣١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٦:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٢:١٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٥:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٢:١٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٥:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٣٩٢٣:٤٥:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣١:٥٥١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٥:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣١:٤٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٥٢٣:٤٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤١:٠٣١٢:٣١:٤٢١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤٠:٠١١٢:٣١:٣٦١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١١٢٣:٤٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٣٩:٠١١٢:٣١:٣١١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٣١:٢٦١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣١:٢٢١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣١:١٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٣:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٥:١١١٢:٣١:١٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٤:١٧١٢:٣١:١٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٢:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٢٤١٢:٣١:١٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٢:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٢:٣٣١٢:٣١:١١١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١١٢٣:٤٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه بازه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه بازه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه بازه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه بازه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سه بازه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه بازه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه بازه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه بازه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه بازه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه بازه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه بازه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣١:٢٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٥٤٢٣:٤١:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٥:١٠١٢:٣١:٣٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤١٢٣:٤١:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٣٥١٢:٣١:٣٧١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٩:٢٨٢٣:٤١:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣١:٤٣١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٠:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣١:٤٩١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠١:٠١٢٣:٤٠:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٨٠٥:٢٣:٠٠١٢:٣١:٥٥١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٤٦٢٣:٤٠:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣١٠٥:٢٢:٣٢١٢:٣٢:٠٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٢:٣٠٢٣:٤٠:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢٢:٠٦١٢:٣٢:١٠١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٣:١٣٢٣:٤٠:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٣٠٥:٢١:٤١١٢:٣٢:١٨١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٢٠٥:٢١:١٧١٢:٣٢:٢٦١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٣٠٥:٢٠:٥٦١٢:٣٢:٣٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤٠:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٥٨٢٣:٤٠:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٣٠٥:٢٠:١٧١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٦:٣٦٢٣:٤٠:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠١٠٥:٢٠:٠٠١٢:٣٣:٠٣١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٧:١٤٢٣:٤٠:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣١٠٥:١٩:٤٥١٢:٣٣:١٤١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٢٣:٤١:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٤٠٥:١٩:٣٢١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٤١:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٩٠٥:١٩:٢٠١٢:٣٣:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٤١:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٦٠٥:١٩:١٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٤١:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٣:٥٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:١٠:٠٥٢٣:٤١:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٨٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:١٠:٣٥٢٣:٤١:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٨:٥٠١٢:٣٤:٢١١٩:٥٠:٠١٢٠:١١:٠٤٢٣:٤١:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٠٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٤:٣٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:١١:٣٢٢٣:٤١:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٠٠٥:١٨:٤٦١٢:٣٤:٤٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:١١:٥٩٢٣:٤١:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٢٠٥:١٨:٤٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٥١:١٨٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٢:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٥:١١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٤٨٢٣:٤٢:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٨:٥٠١٢:٣٥:٢٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٤٢:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٥:٣٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٢:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٥:٥٠١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٢:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥١٠٥:١٩:١٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٤:٠٧٢٣:٤٢:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٨٠٥:١٩:١٩١٢:٣٦:١٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٣:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٩:٣٠١٢:٣٦:٢٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٣٨٢٣:٤٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه بازه روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سه بازه روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه بازه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه بازه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه بازه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه بازه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه بازه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه بازه

روستای سه بازه بر روی نقشه

روستای سه بازه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه بازه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سه بازه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سه بازه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سه بازه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه بازه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سه بازه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سه بازه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه بازه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سه بازه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سه بازه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سه بازه
زمان پخش اذان زنده به افق سه بازه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه بازه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو