جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سه بازه

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سه بازه


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٦:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٣:١٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سه بازه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای سه بازه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سه بازه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه بازه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سه بازه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سه بازه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه بازه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سه بازه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سه بازه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سه بازه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٢:٤٦١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٢:٣٦١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٢:٢٧١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٢:١٨١٩:١٨:٥٧١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٥:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٢:١٠١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٥:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣١:٥٥١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤١:٥١١٢:٣١:٤٨١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٤:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣١:٤٢١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣١:٣٦١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٤:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣١:٣١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٣:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣١:٢٧١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:١١٢٣:٤٣:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٣:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣١:١٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٣:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣١:١٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٣:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣١:١٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤٢:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٣:١٢١٢:٣١:١٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٢:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٢:٢١١٢:٣١:١١١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٢:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣١:٣١١٢:٣١:١١١٩:٣١:١٩١٩:٥١:١٥٢٣:٤٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٣١:١١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٠٦٢٣:٤٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٥٦١٢:٣١:١١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٩:١٠١٢:٣١:١٣١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٢٨:٢٦١٢:٣١:١٥١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٣٨٢٣:٤١:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٢٧:٤٤١٢:٣١:١٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٢٧٢٣:٤١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٤٢٠٥:٢٧:٠٣١٢:٣١:٢٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٦:١٧٢٣:٤١:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣١:٢٣١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤١:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣١:٢٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٥٤٢٣:٤١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٥:١٠١٢:٣١:٣٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٤١٢٣:٤١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٣٥١٢:٣١:٣٧١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٩:٢٨٢٣:٤١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سه بازه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سه بازه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سه بازه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه بازه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سه بازه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سه بازه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه بازه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه بازه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سه بازه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سه بازه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه بازه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤١:١٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥١:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤١:٢١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٥١:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٧:٢٢١٢:٤١:٢٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٠٤٢٣:٥٢:٠١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٨:٠٦١٢:٤١:٢٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٢:١٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٨:٥١١٢:٤١:٢٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٥٢:٢٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٩:٣٦١٢:٤١:٢١١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٢:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٠:٢١١٢:٤١:٢٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٤٧٢٣:٥٢:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤١:٠٧١٢:٤١:١٨١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٢:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٤١:١٥١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٠٠٢٣:٥٢:٥٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤١:١٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٣:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤١:٠٨١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٣:١٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٤:١١١٢:٤١:٠٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٣:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٠:٥٩١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٠٩٢٣:٥٣:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٥:٠٧٢٣:٥٣:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٣:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٣:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٥٦٢٣:٥٣:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٠:٢٥١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٣:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٠:١٦١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٥٣:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٣:٤٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥١:١١١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥٣:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:١٥٢٣:٥٣:٤٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٣:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٣:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٩:١٢١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٣:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٥:٠٤١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٣:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٨:٤٦١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٣:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣٨:٣٣١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٣:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٨:١٩١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٣:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٨:٠٤١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:١٦٢٣:٥٣:١٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٧:٤٩١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٥٧٢٣:٥٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سه بازه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه بازه روستای سه بازه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سه بازه روستای سه بازه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سه بازه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سه بازه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سه بازه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سه بازه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سه بازه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سه بازه

روستای سه بازه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سه بازه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سه بازه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سه بازه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سه بازه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سه بازه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سه بازه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سه بازه
افق شرعی امروز فردا سه بازه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سه بازه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سه بازه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سه بازه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سه بازه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سه بازه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سه بازه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو