جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سهتوان

هیچان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سهتوان

اذان صبح: ٠٤:١٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١١
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٢٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سهتوان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای سهتوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سهتوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سهتوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ بنده‌ای نیست كه به بنده‌ای دیگر ظلم كند كه (مظلوم) قصاص (از ظالم) نكند، خداوند، روز قیامت او را قصاص خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سهتوان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سهتوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سهتوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سهتوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سهتوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سهتوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٠:١٥١٨:٥٣:١٥١٩:١٠:٠٠٢٣:٥٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٦:٤١١٢:٣٠:٠١١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٣١٢٣:٥٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٥:٤٢١٢:٢٩:٤٧١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٠٣٢٣:٥٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٤:٤٥١٢:٢٩:٣٣١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٣٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٢:٢٩:١٩١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:٥١١٢:٢٩:٠٦١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٣٨٢٣:٤٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٢٨:٥٤١٨:٥٦:١٦١٩:١٣:١٠٢٣:٤٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٢٨:٤١١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤٣٢٣:٤٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٢٨:٣٠١٨:٥٧:١٧١٩:١٤:١٥٢٣:٤٨:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٩:١٢١٢:٢٨:١٨١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٤٨٢٣:٤٨:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٨:١٩١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٢١٢٣:٤٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:١٧٠٥:٥٧:٢٦١٢:٢٧:٥٧١٨:٥٨:٥٠١٩:١٥:٥٤٢٣:٤٧:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٢٧٢٣:٤٧:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٥:٤٤١٢:٢٧:٣٧١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٠٠٢٣:٤٧:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٢٧:٢٨١٩:٠٠:٢٤١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٦:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٧:٢٠١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٠٨٢٣:٤٦:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٧:١٢١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٤٢٢٣:٤٦:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٧:٠٤١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:١٦٢٣:٤٦:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٦:٥٨١٩:٠٢:٣٢١٩:١٩:٥٠٢٣:٤٥:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٦:٥١١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٢٤٢٣:٤٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:٣٤٢٣:٤٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٠٨٢٣:٤٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٦:٣٢١٩:٠٥:١٥١٩:٢٢:٤٣٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٦:٢٨١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٢٦:٢٦١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٥٣٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٦:١٣١٢:٢٦:٢٣١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٢٩٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٠٤٢٣:٤٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢٦:٢١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سهتوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سهتوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سهتوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سهتوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سهتوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سهتوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سهتوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سهتوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سهتوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سهتوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سهتوان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سهتوان روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سهتوان روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سهتوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سهتوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سهتوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سهتوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سهتوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سهتوان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣١:٥١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:١١٢٣:٤٧:١٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٨:١٧١٢:٣٢:٠٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٧:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٢:١٨١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٧:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٢:٣١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٨:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٩:٠٤١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٠٢٣:٤٨:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٣٢٣:٤٨:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٣:٢١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٨:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٤٠:١٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:١٠٢٣:٤٩:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٢٢٣:٤٩:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٩:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:١٢٢٣:٤٩:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٤:١٨١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٠:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٠:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٥٠:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٠:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥١:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥١:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٥:١٧١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥١:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١٦٢٣:٥١:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥١:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٥:٤١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٢:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٢:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٢:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٥٧٢٣:٥٢:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٦:٠٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٢:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٦:١١١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٣:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٦:١٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٣:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٣:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٥٢٣:٥٣:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سهتوان روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سهتوان روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سهتوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سهتوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سهتوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سهتوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سهتوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سهتوان

روستای سهتوان بر روی نقشه

روستای سهتوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سهتوان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سهتوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سهتوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سهتوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سهتوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سهتوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سهتوان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سهتوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سهتوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سهتوان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سهتوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو