جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سهتوان

هیچان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سهتوان


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٤
اذان ظهر: ١١:١٦:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٠٠
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٤٦

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سهتوان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای سهتوان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سهتوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سهتوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
اینكه شخصی بخواهد هرچه را می خواند حفظ كند مثل این است كه سعی كند هر آنچه را كه می خورد در معده نگاه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سهتوان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سهتوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سهتوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سهتوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سهتوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سهتوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٦:٢٣١٢:٢٧:٤٥١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٣٦٢٣:٤٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:١٠٢٣:٤٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٤:٤٤١٢:٢٧:٢٧١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٤٣٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢٧:١٩١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:١٧٢٣:٤٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٣:٠٧١٢:٢٧:١١١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:٥١٢٣:٤٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٧:٠٤١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥١:٣٥١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٠٠٢٣:٤٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٦:٥١١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٣٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٠:٠٦١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٥:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٤٠١٩:٠٤:١٨١٩:٢١:٤٣٢٣:٤٥:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٥:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٧:٢٠١٢:٢٦:٢٨١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٦:٢٦١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٠٢٢٣:٤٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٦:٢٣١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٤:٣٧٢٣:٤٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٦:٢١١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٧٢٣:٤٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٤:١٨١٢:٢٦:٢٠١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٦:٢٠١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٦:٢١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٣:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٦:٢٢١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٦:٢٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤١:٤٥١٢:٢٦:٢٦١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤١:١٨١٢:٢٦:٢٩١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:٥٢١٢:٢٦:٣٣١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤٣:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٦:٣٧١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٠٠٢٣:٤٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٦:٤١١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٦:٤٦١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٠٣٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٦:٥٢١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سهتوان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سهتوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سهتوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سهتوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سهتوان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سهتوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سهتوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سهتوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سهتوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سهتوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سهتوان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٣:٣٠١١:١٥:٥٧١٦:٣٨:١٢١٦:٥٥:٤٥٢٢:٣٦:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٤:١٤١١:١٦:١٤١٦:٣٨:٠٠١٦:٥٥:٣٥٢٢:٣٦:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٤:٥٩١١:١٦:٣٠١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٥:٢٦٢٢:٣٧:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٥:٤٤١١:١٦:٤٨١٦:٣٧:٤٠١٦:٥٥:١٨٢٢:٣٧:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٦:٢٩١١:١٧:٠٦١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٥:١٢٢٢:٣٧:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:١٤١١:١٧:٢٦١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٥:٠٨٢٢:٣٧:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٧:٥٩١١:١٧:٤٦١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٥:٠٥٢٢:٣٨:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٥:٥٨:٤٣١١:١٨:٠٦١٦:٣٧:١٩١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٨:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٩:٢٨١١:١٨:٢٧١٦:٣٧:١٧١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٨:٤٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٠:١٢١١:١٨:٤٩١٦:٣٧:١٧١٦:٥٥:٠٥٢٢:٣٩:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٠:٥٦١١:١٩:١٢١٦:٣٧:١٩١٦:٥٥:٠٨٢٢:٣٩:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠١:٣٩١١:١٩:٣٥١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٥:١٢٢٢:٣٩:٤٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٢:٢٣١١:١٩:٥٩١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٠:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٣:٠٦١١:٢٠:٢٣١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٥:٢٦٢٢:٤٠:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٣:٤٨١١:٢٠:٤٨١٦:٣٧:٤١١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤٠:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٤:٣٠١١:٢١:١٣١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٥:٤٥٢٢:٤١:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٥:١١١١:٢١:٣٩١٦:٣٨:٠١١٦:٥٥:٥٧٢٢:٤١:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٥:٥٢١١:٢٢:٠٦١٦:٣٨:١٣١٦:٥٦:١٠٢٢:٤١:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٣٣١١:٢٢:٣٢١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤٢:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:١٢١١:٢٣:٠٠١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٢١١:٢٣:٢٧١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤٣:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:٣٠١١:٢٣:٥٥١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:١٦٢٢:٤٣:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٠٩:٠٨١١:٢٤:٢٤١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٤:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٩:٤٤١١:٢٤:٥٢١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٤:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٠:٢١١١:٢٥:٢١١٦:٤٠:١٩١٦:٥٨:٢٠٢٢:٤٥:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٠:٥٦١١:٢٥:٥٠١٦:٤٠:٤٢١٦:٥٨:٤٤٢٢:٤٥:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١١:٣٠١١:٢٦:١٩١٦:٤١:٠٧١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٦:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:٠٤١١:٢٦:٤٩١٦:٤١:٣٣١٦:٥٩:٣٦٢٢:٤٦:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٢:٣٦١١:٢٧:١٩١٦:٤٢:٠٠١٧:٠٠:٠٣٢٢:٤٦:٥٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٣:٠٨١١:٢٧:٤٩١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سهتوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سهتوان روستای سهتوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سهتوان روستای سهتوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سهتوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سهتوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سهتوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سهتوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سهتوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سهتوان

روستای سهتوان بر روی نقشه

روستای سهتوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سهتوان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سهتوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سهتوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سهتوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سهتوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سهتوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سهتوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سهتوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سهتوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سهتوان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سهتوان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سهتوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سهتوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو