جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنگ یابسر

کلباد غربی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سنگ یابسر


اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٩
اذان ظهر: ١١:٤١:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٥٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنگ یابسر (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای سنگ یابسر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سنگ یابسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ یابسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كری گرانت
مهم این است كه بدانید از كجا آمده اید و به این شكل می توانید بفهمید كه به كجا می روید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنگ یابسر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنگ یابسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ یابسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنگ یابسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ یابسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگ یابسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٩:٠٤٠٠:٠٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٢:٤٩١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٥:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٢:١٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٤:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:١٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٣:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥١:٥٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥١:٥٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥١:٤٧١٩:٥٠:٥٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٢:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٢:١٠١٢:٥١:٤٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:١٥١٢:٥١:٤٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠١:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:١٤٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥١:٤٢١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥١:٤٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥١:٤٢١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥١:٤٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:٠١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥١:٤٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠١:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٥١:٤٥١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٥:٣٢١٢:٥١:٤٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠٦٠٠:٠٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥١:٥١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٩:٥٧٠٠:٠٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥١:٥٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٠٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٣:٢٨١٢:٥١:٥٨٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٠٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٢:٠٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٢:١٣١٢:٥٢:٠٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٠٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٤١:٣٨١٢:٥٢:١٤٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ یابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ یابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ یابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگ یابسر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سنگ یابسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سنگ یابسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ یابسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سنگ یابسر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنگ یابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ یابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ یابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنگ یابسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ یابسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ یابسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنگ یابسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ یابسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ یابسر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:٣٦١١:٣٩:٤٢١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٠١٢٢:٥٧:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٠:٣٣١١:٣٩:٣٤١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٥٠٢٢:٥٧:١١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١١:٣١١١:٣٩:٢٧١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:٤٠٢٢:٥٧:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٢:٢٩١١:٣٩:٢٠١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٦:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٣:٢٧١١:٣٩:١٤١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٢٣٢٢:٥٦:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٤:٢٦١١:٣٩:٠٩١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:١٦٢٢:٥٦:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٥:٢٥١١:٣٩:٠٤١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:١٠٢٢:٥٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٢٤١١:٣٩:٠١١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:٠٦٢٢:٥٦:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٧:٢٤١١:٣٨:٥٨١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٠٣٢٢:٥٦:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:٢٤١١:٣٨:٥٥١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٠٢٢٢:٥٦:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٩:٢٤١١:٣٨:٥٤١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠١٢٢:٥٦:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٠:٢٤١١:٣٨:٥٣١٦:٥٦:٥٦١٧:١٦:٠٣٢٢:٥٦:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢١:٢٥١١:٣٨:٥٤١٦:٥٥:٥٦١٧:١٥:٠٥٢٢:٥٥:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٨:٥٥١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:٠٩٢٢:٥٥:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:٢٦١١:٣٨:٥٦١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:١٥٢٢:٥٥:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٤:٢٧١١:٣٨:٥٩١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٢٢٢:٥٥:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٢٩١١:٣٩:٠٢١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣٠٢٢:٥٥:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٦:٣٠١١:٣٩:٠٧١٦:٥١:١٩١٧:١٠:٤٠٢٢:٥٥:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٣٢١١:٣٩:١٢١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٥٢٢٢:٥٥:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٣٣١١:٣٩:١٨١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٩:٠٥٢٢:٥٥:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:٣٥١١:٣٩:٢٥١٦:٤٨:٥١١٧:٠٨:٢٠٢٢:٥٥:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٠:٣٧١١:٣٩:٣٢١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٧:٣٦٢٢:٥٦:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:٣٩١١:٣٩:٤١١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٦:٥٥٢٢:٥٦:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٤٠١١:٣٩:٥٠١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٦:١٥٢٢:٥٦:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٣:٤٢١١:٤٠:٠٠١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٥:٣٦٢٢:٥٦:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٤:٤٤١١:٤٠:١١١٦:٤٥:١٨١٧:٠٥:٠٠٢٢:٥٦:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٤٥١١:٤٠:٢٣١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٤:٢٥٢٢:٥٦:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:٤٧١١:٤٠:٣٦١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٦:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٧:٤٨١١:٤٠:٤٩١٦:٤٣:٣١١٧:٠٣:٢١٢٢:٥٦:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٨:٤٩١١:٤١:٠٤١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنگ یابسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ یابسر روستای سنگ یابسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ یابسر روستای سنگ یابسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنگ یابسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ یابسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنگ یابسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنگ یابسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنگ یابسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنگ یابسر

روستای سنگ یابسر بر روی نقشه

روستای سنگ یابسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنگ یابسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنگ یابسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنگ یابسر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سنگ یابسر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سنگ یابسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ یابسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنگ یابسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنگ یابسر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنگ یابسر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگ یابسر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگ یابسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگ یابسر
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگ یابسر
زمان پخش اذان زنده به افق سنگ یابسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنگ یابسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنگ یابسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنگ یابسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو