جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ

نخلستان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز سنگ دوشاخ


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٢٢
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٢١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سنگ دوشاخ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنگ دوشاخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ دوشاخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین شما كسی است كه از طایفه (و قبیله‌ی)‌ خود تا زمانی كه به گناه نینجامد، دفاع كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنگ دوشاخ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ دوشاخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنگ دوشاخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ دوشاخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگ دوشاخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٨:٥٩١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٨:٤٩١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٥٢٢٣:٥٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٨:٢١١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:١٧٢٣:٥٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٨:١٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٠٥٢٣:٥٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٢:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥١:٣١١٢:٣٧:٥١١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٢:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥١:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٦:٥١١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٣١٢٣:٥١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:١٩٢٣:٥١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٧:١٩١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٧:١٧١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٥٤٢٣:٥٠:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٧:١٦١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٧:١٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٢٩٢٣:٥٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٧:١٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٠:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤١:١٢١٢:٣٧:١٤١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٧:١٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٥٠٢٣:٤٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٧:١٦١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٧:١٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٧:٢٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٧:٢٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:٥٤٢٣:٤٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٧:١٥١٢:٣٧:٢٧١٩:٣٨:٠١١٩:٥٧:٣٩٢٣:٤٩:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٧:٣١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٩:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٧:٤٠١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٥٢٢٣:٤٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ دوشاخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ دوشاخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ دوشاخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگ دوشاخ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنگ دوشاخ

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنگ دوشاخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ دوشاخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنگ دوشاخ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٨:٤٠١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٢:٣٩٢٢:٤٥:٥٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٣٣١١:٢٩:٠٠١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٣٠٢٢:٤٦:١٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٢٥١١:٢٩:٢١١٦:٣٣:٠٤١٦:٥٢:٢٢٢٢:٤٦:٣٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:١٨١١:٢٩:٤٣١٦:٣٢:٥٧١٦:٥٢:١٦٢٢:٤٦:٥٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٠:٠٦١٦:٣٢:٥١١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٧:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٠٠١١:٣٠:٢٩١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٧:٣٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٥٠١١:٣٠:٥٣١٦:٣٢:٤٥١٦:٥٢:٠٩٢٢:٤٧:٥١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:٤٠١١:٣١:١٧١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٨:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٩١١:٣١:٤٢١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:١٣٢٢:٤٨:٣٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:١٧١١:٣٢:٠٨١٦:٣٢:٤٩١٦:٥٢:١٨٢٢:٤٨:٥٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٠٤١١:٣٢:٣٣١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٢٥٢٢:٤٩:٢١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٥٠١١:٣٣:٠٠١٦:٣٣:٠٢١٦:٥٢:٣٣٢٢:٤٩:٤٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٣:٣٥١١:٣٣:٢٧١٦:٣٣:١١١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٠:١٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٢٠١١:٣٣:٥٤١٦:٣٣:٢١١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٠:٣٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٠٣١١:٣٤:٢١١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥١:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٥:٤٥١١:٣٤:٤٩١٦:٣٣:٤٨١٦:٥٣:٢٤٢٢:٥١:٢٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٢٦١١:٣٥:١٨١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٤١٢٢:٥١:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٠٦١١:٣٥:٤٦١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٢:٢١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٧:٤٥١١:٣٦:١٥١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٢:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٢٢١١:٣٦:٤٤١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٤:٤٢٢٢:٥٣:١٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٧:١٤١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٥:٠٥٢٢:٥٣:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٩:٣٣١١:٣٧:٤٣١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٣٠٢٢:٥٤:١٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٠:٠٧١١:٣٨:١٣١٦:٣٦:١٨١٦:٥٥:٥٧٢٢:٥٤:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٨:٤٣١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٦:٢٥٢٢:٥٥:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤١:٠٩١١:٣٩:١٣١٦:٣٧:١٦١٦:٥٦:٥٥٢٢:٥٥:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤١:٣٩١١:٣٩:٤٢١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٢٦٢٢:٥٦:١٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٠٦١١:٤٠:١٢١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٦:٤٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٠:٤٢١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٨:٣٣٢٢:٥٧:١٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٢:٥٧١١:٤١:١٢١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٩:٠٨٢٢:٥٧:٤٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٢٠١١:٤١:٤٢١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنگ دوشاخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ دوشاخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ دوشاخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنگ دوشاخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ دوشاخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنگ دوشاخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ دوشاخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ دوشاخ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٨:١٣١١:٢٦:٥١١٦:٣٥:١٣١٦:٥٤:١٤٢٢:٤٤:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٩:٠٨١١:٢٧:٠٨١٦:٣٤:٥١١٦:٥٣:٥٤٢٢:٤٤:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٠٣١١:٢٧:٢٤١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٣:٣٦٢٢:٤٤:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٠:٥٨١١:٢٧:٤٢١٦:٣٤:١١١٦:٥٣:١٩٢٢:٤٥:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:٥٢١١:٢٨:٠٠١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٠٤٢٢:٤٥:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٢:٤٦١١:٢٨:٢٠١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٢:٥١٢٢:٤٥:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٨:٤٠١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٢:٣٩٢٢:٤٥:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٣٣١١:٢٩:٠٠١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٣٠٢٢:٤٦:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٢٥١١:٢٩:٢١١٦:٣٣:٠٤١٦:٥٢:٢٢٢٢:٤٦:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:١٨١١:٢٩:٤٣١٦:٣٢:٥٧١٦:٥٢:١٦٢٢:٤٦:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٠:٠٦١٦:٣٢:٥١١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٧:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٠٠١١:٣٠:٢٩١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٧:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٥٠١١:٣٠:٥٣١٦:٣٢:٤٥١٦:٥٢:٠٩٢٢:٤٧:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:٤٠١١:٣١:١٧١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٨:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٢٩١١:٣١:٤٢١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:١٣٢٢:٤٨:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:١٧١١:٣٢:٠٨١٦:٣٢:٤٩١٦:٥٢:١٨٢٢:٤٨:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٠٤١١:٣٢:٣٣١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٢٥٢٢:٤٩:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٥٠١١:٣٣:٠٠١٦:٣٣:٠٢١٦:٥٢:٣٣٢٢:٤٩:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٣:٣٥١١:٣٣:٢٧١٦:٣٣:١١١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٠:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٢٠١١:٣٣:٥٤١٦:٣٣:٢١١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٠:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٠٣١١:٣٤:٢١١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥١:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٥:٤٥١١:٣٤:٤٩١٦:٣٣:٤٨١٦:٥٣:٢٤٢٢:٥١:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٢٦١١:٣٥:١٨١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٤١٢٢:٥١:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٠٦١١:٣٥:٤٦١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٢:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٧:٤٥١١:٣٦:١٥١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٢:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٢٢١١:٣٦:٤٤١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٤:٤٢٢٢:٥٣:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٧:١٤١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٥:٠٥٢٢:٥٣:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٩:٣٣١١:٣٧:٤٣١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٣٠٢٢:٥٤:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٠:٠٧١١:٣٨:١٣١٦:٣٦:١٨١٦:٥٥:٥٧٢٢:٥٤:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٨:٤٣١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٦:٢٥٢٢:٥٥:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنگ دوشاخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ دوشاخ روستای سنگ دوشاخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگ دوشاخ روستای سنگ دوشاخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنگ دوشاخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنگ دوشاخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنگ دوشاخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنگ دوشاخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنگ دوشاخ

روستای سنگ دوشاخ بر روی نقشه

روستای سنگ دوشاخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنگ دوشاخ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنگ دوشاخ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سنگ دوشاخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ دوشاخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگ دوشاخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سنگ دوشاخ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگ دوشاخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنگ دوشاخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنگ دوشاخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سنگ دوشاخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگ دوشاخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگ دوشاخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنگ دوشاخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو