جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنگ بست

فریمان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سنگ بست

اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:١٧
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤١:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٠:٣٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگ بست (شهرستان فریمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سنگ بست)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگ بست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگ بست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگ بست

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگ بست در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگ بست ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنگ بست (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگ بست ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنگ بست
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٠:٥٧١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٠:١٥١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٠:٠٢١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٣١١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٤:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٩:٣٧١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:٣٢٢٣:٤٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٩:٢٥١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢٩:١٤١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٤٣:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٩:٠٣١٩:١٢:٠٧١٩:٣١:١٣٢٣:٤٢:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٨:٥٣١٩:١٢:٥٨١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٢:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:١١١٢:٢٨:٤٣١٩:١٣:٤٩١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٢:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢٨:٣٣١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤١:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤١:٥١١٢:٢٨:٢٤١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤١:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٨:١٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤١:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٨:٠٨١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤١:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٨:٠٠١٩:١٨:٠٤١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٠:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٧:٥٣١٩:١٨:٥٥١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٠:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٧:٤٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٠:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٧:٤١١٩:٢٠:٣٦١٩:٤٠:١٢٢٣:٣٩:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٤:١٧١٢:٢٧:٣٦١٩:٢١:٢٧١٩:٤١:٠٦٢٣:٣٩:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٢٧:٣٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤٢:٠٠٢٣:٣٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٧:٢٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٥٤٢٣:٣٩:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣١:٢١١٢:٢٧:٢٤١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٤٧٢٣:٣٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٧:٢١١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:٤١٢٣:٣٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٧:١٩١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٥:٣٤٢٣:٣٨:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٢٣٠٥:٢٨:٣٦١٢:٢٧:١٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٢٧٢٣:٣٨:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٧:٤٣١٢:٢٧:١٦١٩:٢٧:١٩١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٧:١٦١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٣٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگ بست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگ بست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگ بست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگ بست

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگ بست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنگ بست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگ بست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگ بست

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنگ بست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگ بست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگ بست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگ بست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگ بست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگ بست

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنگ بست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگ بست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگ بست

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگ بست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگ بست شهر سنگ بست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگ بست شهر سنگ بست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنگ بست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگ بست برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگ بست

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگ بست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگ بست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگ بست

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤١٠٥:١٨:٥٦١١:٢٣:٣١١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٣٩٢٢:٤١:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٣٠٥:١٩:٤٣١١:٢٣:١٠١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:١٠٢٢:٤١:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٢٠:٣٠١١:٢٢:٥٠١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٢:٤١٢٢:٤٠:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٢١:١٧١١:٢٢:٢٩١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:١٣٢٢:٤٠:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٢:٠٥١١:٢٢:٠٨١٧:٢١:٣٨١٧:٣٩:٤٤٢٢:٤٠:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٢٢:٥٢١١:٢١:٤٨١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:١٦٢٢:٤٠:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٣:٤٠١١:٢١:٢٧١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٤٩٢٢:٣٩:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٢٤:٢٧١١:٢١:٠٧١٧:١٧:١٤١٧:٣٥:٢١٢٢:٣٩:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٢٥:١٥١١:٢٠:٤٨١٧:١٥:٤٧١٧:٣٣:٥٤٢٢:٣٩:٠٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٢٦:٠٣١١:٢٠:٢٨١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٢٧٢٢:٣٨:٤٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٢٦:٥٢١١:٢٠:٠٩١٧:١٢:٥٣١٧:٣١:٠١٢٢:٣٨:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٢٧:٤١١١:١٩:٥٠١٧:١١:٢٧١٧:٢٩:٣٥٢٢:٣٨:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٢٨:٢٩١١:١٩:٣٢١٧:١٠:٠١١٧:٢٨:١٠٢٢:٣٧:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٢٩:١٩١١:١٩:١٤١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٦:٤٥٢٢:٣٧:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٠:٠٨١١:١٨:٥٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٥:٢١٢٢:٣٧:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٣٠:٥٨١١:١٨:٣٨١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٣:٥٨٢٢:٣٦:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣١:٤٨١١:١٨:٢٢١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٢:٣٥٢٢:٣٦:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٩١١:١٨:٠٥١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:١٣٢٢:٣٦:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٣:٢٩١١:١٧:٤٩١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:٥١٢٢:٣٦:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٤:٢١١١:١٧:٣٤١٧:٠٠:١٥١٧:١٨:٣٠٢٢:٣٥:٥٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٣٥:١٢١١:١٧:١٩١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:١٠٢٢:٣٥:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٦:٠٤١١:١٧:٠٤١٦:٥٧:٣٣١٧:١٥:٥١٢٢:٣٥:٢٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٣٦:٥٦١١:١٦:٥٠١٦:٥٦:١٣١٧:١٤:٣٢٢٢:٣٥:٠٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٧:٤٩١١:١٦:٣٧١٦:٥٤:٥٤١٧:١٣:١٥٢٢:٣٤:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٥:٣٨:٤٢١١:١٦:٢٤١٦:٥٣:٣٦١٧:١١:٥٨٢٢:٣٤:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٣٩:٣٥١١:١٦:١٢١٦:٥٢:١٩١٧:١٠:٤٢٢٢:٣٤:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٠:٢٩١١:١٦:٠٠١٦:٥١:٠٢١٧:٠٩:٢٧٢٢:٣٤:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤١:٢٢١١:١٥:٥٠١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٨:١٣٢٢:٣٣:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٢:١٧١١:١٥:٣٩١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٠٠٢٢:٣٣:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٣:١٢١١:١٥:٢٩١٦:٤٧:١٨١٧:٠٥:٤٨٢٢:٣٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنگ بست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگ بست شهر سنگ بست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگ بست شهر سنگ بست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگ بست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگ بست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگ بست

سنگ‌بست (فریمان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی ایران است

شهر سنگ بست در ویکیپدیا

شهر سنگ بست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگ بست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگ بست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگ بست بر روی نقشه

شهر سنگ بست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگ بست

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگ بست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگ بست
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگ بست + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنگ بست + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگ بست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگ بست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنگ بست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگ بست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگ بست رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سنگ بست
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگ بست
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگ بست
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنگ بست دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سنگ بست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگ بست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سنگ بست
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنگ بست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگ بست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو