جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنگ اسپی

باقران | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز سنگ اسپی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:٤٦
اذان مغرب: ١٩:١٠:٢١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٤

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنگ اسپی (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای سنگ اسپی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سنگ اسپی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ اسپی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنگ اسپی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنگ اسپی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ اسپی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنگ اسپی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگ اسپی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگ اسپی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٠:٢٨١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:١٣٢٣:٤٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٠:١٩١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٦:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٠:٠٩١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٠:٠١١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:٣٢٢٣:٤٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٩:٥٢١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:١٨٢٣:٤٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٩:٤٥١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٩:٣٧١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٩:٣١١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٩:٢٥١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٢٥٢٣:٤٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٩:١٩١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:١١٢٣:٤٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٤٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٩:١٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٩:٠٩١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٩:٥٧١٢:٢٩:٠٥١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٣:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٩:٠٢١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٣:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٨:٥٧١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:٤٩٢٣:٤٢:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٨:٥٥١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٨:٥٤١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٢١٢٣:٤٢:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٥:١١١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٨:٥٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٨:٥٤١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٢:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٨:٥٧١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣١:١٣١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤١:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٠:٣٨١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤١:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣٠:٠٥١٢:٢٩:١٠١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٩:١٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤١:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٩:٢٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ اسپی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ اسپی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ اسپی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگ اسپی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سنگ اسپی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ اسپی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ اسپی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سنگ اسپی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:١٥١٢:٣٨:٠٨١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٦:٠١٢٣:٥٧:٠٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:٥٧١٢:٣٧:٥٠١٨:٤٩:١٤١٩:٠٦:٤٤٢٣:٥٦:٤٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٥:٣٨١٢:٣٧:٣٢١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٧:٢٨٢٣:٥٦:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٤:٢٠١٢:٣٧:١٤١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٨:١١٢٣:٥٦:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٠٢١٢:٣٦:٥٦١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٤٢٣:٥٥:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٦:٣٨١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٣٧٢٣:٥٥:١٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٢١٢٣:٥٤:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٠٨١٢:٣٦:٠٢١٨:٥٣:٢٨١٩:١١:٠٤٢٣:٥٤:٣٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٥١١٢:٣٥:٤٥١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٤٨٢٣:٥٤:١٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٣٤١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:١٧١٢:٣٥:١٠١٨:٥٥:٣٤١٩:١٣:١٥٢٣:٥٣:٢٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٠١١٢:٣٤:٥٣١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٥٨٢٣:٥٣:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٢:٤٥١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٢:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٢٩١٢:٣٤:١٩١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢٦٢٣:٥٢:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:١٤١٢:٣٤:٠٣١٨:٥٨:٢٣١٩:١٦:١٠٢٣:٥١:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٨:٥٩١٢:٣٣:٤٧١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٥٤٢٣:٥١:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٣٣:٣١١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٥١:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٠:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٠١:١٤١٩:١٩:٠٧٢٣:٥٠:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٢:٤٥١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٥١٢٣:٥٠:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٢:٣١١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٩:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٢:١٧١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٢١٢٣:٤٩:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:٠٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٩:٢١١٢:٣١:٤٩١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٨:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٣١:٣٧١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٨:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣١:٢٤١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٨:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣١:١٢١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٧:٤٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣١:٠٠١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٥٤٢٣:٤٧:٢٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤٧:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٠:٣٩١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنگ اسپی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ اسپی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگ اسپی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنگ اسپی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ اسپی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سنگ اسپی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگ اسپی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگ اسپی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سنگ اسپی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٦:٠٧١١:٣٩:٥٥١٧:٤٤:١٥١٨:٠١:٤١٢٣:٢٩:١٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٤:٤٨١٢:٣٩:٣٨١٨:٤٤:٥٨١٩:٠٢:٢٥٢٣:٥٨:٥٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٣:٣٠١٢:٣٩:٢٠١٨:٤٥:٤١١٩:٠٣:٠٨٢٣:٥٨:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٢:١١١٢:٣٩:٠٢١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٣:٥١٢٣:٥٨:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٠:٥٢١٢:٣٨:٤٤١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٤:٣٥٢٣:٥٧:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:٣٤١٢:٣٨:٢٦١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٥:١٨٢٣:٥٧:٢٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:١٥١٢:٣٨:٠٨١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٦:٠١٢٣:٥٧:٠٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:٥٧١٢:٣٧:٥٠١٨:٤٩:١٤١٩:٠٦:٤٤٢٣:٥٦:٤٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٥:٣٨١٢:٣٧:٣٢١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٧:٢٨٢٣:٥٦:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٤:٢٠١٢:٣٧:١٤١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٨:١١٢٣:٥٦:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٠٢١٢:٣٦:٥٦١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٤٢٣:٥٥:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٦:٣٨١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٣٧٢٣:٥٥:١٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٢١٢٣:٥٤:٥٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٠٨١٢:٣٦:٠٢١٨:٥٣:٢٨١٩:١١:٠٤٢٣:٥٤:٣٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٥١١٢:٣٥:٤٥١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٤٨٢٣:٥٤:١٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٣٤١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:١٧١٢:٣٥:١٠١٨:٥٥:٣٤١٩:١٣:١٥٢٣:٥٣:٢٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٠١١٢:٣٤:٥٣١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٥٨٢٣:٥٣:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٢:٤٥١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٢:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٢٩١٢:٣٤:١٩١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢٦٢٣:٥٢:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:١٤١٢:٣٤:٠٣١٨:٥٨:٢٣١٩:١٦:١٠٢٣:٥١:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٨:٥٩١٢:٣٣:٤٧١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٥٤٢٣:٥١:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٣٣:٣١١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٥١:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٠:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٠١:١٤١٩:١٩:٠٧٢٣:٥٠:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٢:٤٥١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٥١٢٣:٥٠:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٢:٣١١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٩:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٢:١٧١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٢١٢٣:٤٩:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:٠٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٩:٢١١٢:٣١:٤٩١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٨:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٣١:٣٧١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سنگ اسپی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سنگ اسپی روستای سنگ اسپی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سنگ اسپی روستای سنگ اسپی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنگ اسپی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگ اسپی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنگ اسپی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنگ اسپی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنگ اسپی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنگ اسپی

روستای سنگ اسپی بر روی نقشه

روستای سنگ اسپی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنگ اسپی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنگ اسپی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنگ اسپی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سنگ اسپی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سنگ اسپی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگ اسپی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنگ اسپی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنگ اسپی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگ اسپی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگ اسپی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگ اسپی
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگ اسپی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگ اسپی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سنگ اسپی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سنگ اسپی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سنگ اسپی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنگ اسپی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو