جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سنگر

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز سنگر


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٣
اذان ظهر: ١١:٢٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٢٣
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٥٨
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٠١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سنگر (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای سنگر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سنگر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سنگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سنگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سنگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٨:١٣١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٨:٠٤١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٧:٥٥١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٣١٢٣:٤٣:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢٧:٤٧١٩:١١:٤١١٩:٣٠:١٩٢٣:٤٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٧:٣٩١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢٧:٣٢١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٦٠٥:٤١:٢٣١٢:٢٧:٢٥١٩:١٣:٥٧١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٢:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٧:١٩١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٣١٢٣:٤١:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٧:١٤١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:١٨٢٣:٤١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٧:٠٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٧:٠٤١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٧:٠٠١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٠:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٦:٥٧١٩:١٨:٢٧١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٠:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٦:٥٤١٩:١٩:١١١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٠:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٠:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٦:٥٠١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٥١٢٣:٤٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٦:٤٩١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٣١:٥٣١٢:٢٦:٤٨١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢٥٢٣:٣٩:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٦:٤٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:١٢٢٣:٣٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٠:٢٦١٢:٢٦:٤٩١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٢:٥٨٢٣:٣٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٩:٤٤١٢:٢٦:٥٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٤٥٢٣:٣٩:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٣١٢٣:٣٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٦:٥٤١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:١٦٢٣:٣٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٢٧:٤٩١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠١٢٣:٣٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٧:١٣١٢:٢٧:٠١١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٤٦٢٣:٣٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٧:٠٥١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٦:٠٦١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٤٢٣:٣٨:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٢٥:٣٥١٢:٢٧:١٥١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٥٨٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنگر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سنگر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٤٩١١:١٨:١٤١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٣٥٢٢:٣٥:٣٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٣:٤٢١١:١٨:٣٤١٦:٢٣:١٣١٦:٤٢:٢٦٢٢:٣٥:٥٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٣٥١١:١٨:٥٥١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:١٨٢٢:٣٦:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٥:٢٧١١:١٩:١٧١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٦:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٦:١٨١١:١٩:٤٠١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٦:٥٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٠٩١١:٢٠:٠٣١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٧:١٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٢٧١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٧:٣١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٨:٤٨١١:٢٠:٥١١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٧:٥٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:٣٧١١:٢١:١٦١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:١١٢٢:٣٨:١٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٢٤١١:٢١:٤٢١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:١٦٢٢:٣٨:٣٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢١:١١١١:٢٢:٠٧١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٩:٠١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٥٨١١:٢٢:٣٤١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٣١٢٢:٣٩:٢٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١١:٢٣:٠١١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٤١٢٢:٣٩:٥٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٣:٢٧١١:٢٣:٢٨١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٥٣٢٢:٤٠:١٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٤:١٠١١:٢٣:٥٥١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٣:٠٧٢٢:٤٠:٤١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٤:٥٢١١:٢٤:٢٣١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٣:٢٢٢٢:٤١:٠٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٣٣١١:٢٤:٥٢١٦:٢٤:٠٥١٦:٤٣:٣٩٢٢:٤١:٣٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٦:١٣١١:٢٥:٢٠١٦:٢٤:٢٣١٦:٤٣:٥٨٢٢:٤٢:٠١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٥١١١:٢٥:٤٩١٦:٢٤:٤٣١٦:٤٤:١٨٢٢:٤٢:٢٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٢٩١١:٢٦:١٨١٦:٢٥:٠٥١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٢:٥٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٠٥١١:٢٦:٤٨١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٥:٠٤٢٢:٤٣:٢٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٧:١٧١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٢٩٢٢:٤٣:٥٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:١٣١١:٢٧:٤٧١٦:٢٦:١٩١٦:٤٥:٥٥٢٢:٤٤:٢٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٤٥١١:٢٨:١٧١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٥٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٠:١٦١١:٢٨:٤٧١٦:٢٧:١٧١٦:٤٦:٥٣٢٢:٤٥:٢٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:٤٥١١:٢٩:١٦١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٢٥٢٢:٤٥:٥٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣١:١٣١١:٢٩:٤٦١٦:٢٨:٢١١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤٦:٢٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣١:٣٩١١:٣٠:١٦١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٨:٣١٢٢:٤٦:٥٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٠٤١١:٣٠:٤٦١٦:٢٩:٣١١٦:٤٩:٠٧٢٢:٤٧:٢٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٢:٢٧١١:٣١:١٦١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٩:٤٣٢٢:٤٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سنگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سنگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٢٤١١:١٦:٢٦١٦:٢٥:١٠١٦:٤٤:٠٩٢٢:٣٤:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:١٩١١:١٦:٤٢١٦:٢٤:٤٨١٦:٤٣:٤٩٢٢:٣٤:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٩:١٤١١:١٦:٥٨١٦:٢٤:٢٨١٦:٤٣:٣٠٢٢:٣٤:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٠:٠٨١١:١٧:١٦١٦:٢٤:٠٩١٦:٤٣:١٤٢٢:٣٤:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١١:٠٢١١:١٧:٣٥١٦:٢٣:٥٢١٦:٤٢:٥٩٢٢:٣٥:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١١:٥٦١١:١٧:٥٤١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٥:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٤٩١١:١٨:١٤١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٣٥٢٢:٣٥:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٣:٤٢١١:١٨:٣٤١٦:٢٣:١٣١٦:٤٢:٢٦٢٢:٣٥:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٣٥١١:١٨:٥٥١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:١٨٢٢:٣٦:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٥:٢٧١١:١٩:١٧١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٦:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٦:١٨١١:١٩:٤٠١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٦:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٠٩١١:٢٠:٠٣١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٧:١٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٢٧١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٧:٣١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٨:٤٨١١:٢٠:٥١١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٧:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:٣٧١١:٢١:١٦١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:١١٢٢:٣٨:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٢٤١١:٢١:٤٢١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:١٦٢٢:٣٨:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢١:١١١١:٢٢:٠٧١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٩:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٥٨١١:٢٢:٣٤١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٣١٢٢:٣٩:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١١:٢٣:٠١١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٤١٢٢:٣٩:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٣:٢٧١١:٢٣:٢٨١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٥٣٢٢:٤٠:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٤:١٠١١:٢٣:٥٥١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٣:٠٧٢٢:٤٠:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٤:٥٢١١:٢٤:٢٣١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٣:٢٢٢٢:٤١:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٣٣١١:٢٤:٥٢١٦:٢٤:٠٥١٦:٤٣:٣٩٢٢:٤١:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٦:١٣١١:٢٥:٢٠١٦:٢٤:٢٣١٦:٤٣:٥٨٢٢:٤٢:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٥١١١:٢٥:٤٩١٦:٢٤:٤٣١٦:٤٤:١٨٢٢:٤٢:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٢٩١١:٢٦:١٨١٦:٢٥:٠٥١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٢:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٠٥١١:٢٦:٤٨١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٥:٠٤٢٢:٤٣:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٧:١٧١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٢٩٢٢:٤٣:٥٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:١٣١١:٢٧:٤٧١٦:٢٦:١٩١٦:٤٥:٥٥٢٢:٤٤:٢٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٤٥١١:٢٨:١٧١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سنگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگر روستای سنگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سنگر روستای سنگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سنگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سنگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سنگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سنگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سنگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سنگر

روستای سنگر بر روی نقشه

روستای سنگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سنگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سنگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سنگر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سنگر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سنگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سنگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سنگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سنگر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگر
زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سنگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سنگر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سنگر
افق شرعی امروز فردا سنگر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سنگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو