جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سنگتاب

قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سنگتاب


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٣
اذان ظهر: ١١:٤٤:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٢٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگتاب (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر سنگتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنگتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ما نسبت به آنچه كه در درون خود، كور و كر هستیم، نسبت به همان، در دنیای بیرون نیز كور و كریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگتاب

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگتاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگتاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سنگتاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگتاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سنگتاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٦:٣١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٦:١٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٨:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٦:١١١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٨:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠١:٥٠١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:٢٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٦:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٨٠٠:٠٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٥:١٥١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١١٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٥:١٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٥:١٠١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٥:٠٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٩٠٠:٠٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٤٣٠٠:٠٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٢:٢٥١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٣٦٠٠:٠٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٣٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٤:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:٢١٠٠:٠٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٥:١٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢١:١٣٠٠:٠٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٩:١٩١٢:٥٥:١٣٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٠٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٠٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٧:٥٥١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٧:١٦١٢:٥٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٠٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٥:٢٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٠٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:٠٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگتاب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنگتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنگتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سنگتاب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سنگتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سنگتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنگتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سنگتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنگتاب

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٢:٥٠١١:٤٣:٠٧١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٣٥٢٣:٠٠:٥٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:٤٧١١:٤٢:٥٩١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٢٤٢٣:٠٠:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٤:٤٤١١:٤٢:٥٢١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:١٤٢٣:٠٠:٣١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٥:٤٢١١:٤٢:٤٥١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٠٥٢٣:٠٠:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٦:٣٩١١:٤٢:٣٩١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٦:٥٨٢٣:٠٠:١٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:٣٨١١:٤٢:٣٤١٧:٠٧:٠١١٧:٢٥:٥١٢٣:٠٠:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٣٦١١:٤٢:٢٩١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٤٦٢٢:٥٩:٥٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٩:٣٥١١:٤٢:٢٥١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٣:٤٢٢٢:٥٩:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٠:٣٤١١:٤٢:٢٢١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٢:٤٠٢٢:٥٩:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢١:٣٤١١:٤٢:٢٠١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٣٩٢٢:٥٩:٣٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٢:٣٤١١:٤٢:١٩١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٣٩٢٢:٥٩:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٣٤١١:٤٢:١٨١٧:٠٠:٣٦١٧:١٩:٤٠٢٢:٥٩:٣٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:٣٤١١:٤٢:١٨١٦:٥٩:٣٧١٧:١٨:٤٣٢٢:٥٩:٢٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٥:٣٤١١:٤٢:١٩١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٤٧٢٢:٥٩:٢٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٣٥١١:٤٢:٢١١٦:٥٧:٤٢١٧:١٦:٥٣٢٢:٥٩:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:٣٦١١:٤٢:٢٤١٦:٥٦:٤٧١٧:١٦:٠١٢٢:٥٩:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٨:٣٧١١:٤٢:٢٧١٦:٥٥:٥٣١٧:١٥:٠٩٢٢:٥٩:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:٣٨١١:٤٢:٣١١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:٢٠٢٢:٥٩:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٣٩١١:٤٢:٣٧١٦:٥٤:١٠١٧:١٣:٣٢٢٢:٥٩:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣١:٤٠١١:٤٢:٤٣١٦:٥٣:٢١١٧:١٢:٤٥٢٢:٥٩:٢٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٢:٤٢١١:٤٢:٤٩١٦:٥٢:٣٤١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٩:٢٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٢:٥٧١٦:٥١:٤٨١٧:١١:١٧٢٢:٥٩:٣٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٤:٤٤١١:٤٣:٠٥١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٣٦٢٢:٥٩:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٣:١٥١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٩:٥٦٢٢:٥٩:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٦:٤٧١١:٤٣:٢٥١٦:٤٩:٤١١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٩:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٧:٤٩١١:٤٣:٣٦١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٨:٤٢٢٢:٥٩:٥٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:٥٠١١:٤٣:٤٨١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٠:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٩:٥١١١:٤٤:٠١١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٧:٣٥٢٣:٠٠:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٥٢١١:٤٤:١٤١٦:٤٧:١٧١٧:٠٧:٠٤٢٣:٠٠:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٥٣١١:٤٤:٢٩١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٦:٣٥٢٣:٠٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سنگتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنگتاب شهر سنگتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سنگتاب شهر سنگتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگتاب

سنگتاب، روستایی است از توابع شهرستان سیمرغ در استان مازندران ایران

شهر سنگتاب در ویکیپدیا

شهر سنگتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگتاب بر روی نقشه

شهر سنگتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگتاب
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سنگتاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سنگتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سنگتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگتاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگتاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگتاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سنگتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سنگتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سنگتاب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگتاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سنگتاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو