جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سنگان

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سنگان

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٢٠
اذان ظهر: ١١:٢٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٣٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سنگان (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سنگان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سنگان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سنگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سنگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سنگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سنگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٩:٠٤١٩:٠٠:٥٠١٩:١٩:١١٢٣:٤٥:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٦:٣٥١٢:٢٨:٥٠١٩:٠١:٣٧١٩:٢٠:٠٠٢٣:٤٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:٤٩٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٣٨٢٣:٤٤:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٣:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥١:٤١١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٣:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٥٦٢٣:٤٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٧:٢١١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٢:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٢:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٧:٠٠١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤١:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٦:٥٠١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٨:١٦٢٣:٤١:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٦:٤٠١٩:١٠:١٧١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤١:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٦:٣١١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤١:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٦:٢٣١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٠:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٦:١٥١٩:١٢:٤٠١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٠:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٦:٠٧١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٠:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٦:٠١١٩:١٤:١٥١٩:٣٣:١٨٢٣:٣٩:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٥:٥٤١٩:١٥:٠٢١٩:٣٤:٠٨٢٣:٣٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٥:٤٩١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٥٨٢٣:٣٩:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٥:٤٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤٩٢٣:٣٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٥:٣٩١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٣٩٢٣:٣٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٥:٣٥١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٢٩٢٣:٣٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٢:٣٣١٢:٢٥:٣٢١٩:١٨:٥٩١٩:٣٨:١٩٢٣:٣٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣١:٤٠١٢:٢٥:٢٩١٩:١٩:٤٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٣٨:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٩:٥٩٢٣:٣٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٥:٢٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٢٩:٠٨١٢:٢٥:٢٤١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٩٢٣:٣٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٨:٢٠١٢:٢٥:٢٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:٢٨٢٣:٣٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سنگان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سنگان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان شهر سنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سنگان شهر سنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٨٠٥:١٧:١٠١١:٢١:٣٩١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٣:٢١٢٢:٤٠:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:١٧:٥٣١١:٢١:١٨١٧:٢٤:١٠١٧:٤١:٥٦٢٢:٤٠:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:١٨:٣٦١١:٢٠:٥٧١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٠:٣١٢٢:٣٩:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:١٩:٢٠١١:٢٠:٣٦١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٠٦٢٢:٣٩:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٢٠:٠٣١١:٢٠:١٥١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٤٢٢٢:٣٩:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢٠:٤٦١١:١٩:٥٥١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:١٧٢٢:٣٨:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٢١:٣٠١١:١٩:٣٥١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:٥٣٢٢:٣٨:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٢:١٤١١:١٩:١٥١٧:١٥:٤٤١٧:٣٣:٣٠٢٢:٣٨:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٢٢:٥٨١١:١٨:٥٥١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٠٧٢٢:٣٨:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٢٣:٤٢١١:١٨:٣٥١٧:١٢:٥٧١٧:٣٠:٤٤٢٢:٣٧:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٢٤:٢٧١١:١٨:١٦١٧:١١:٣٤١٧:٢٩:٢١٢٢:٣٧:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٢٥:١٢١١:١٧:٥٧١٧:١٠:١٢١٧:٢٧:٥٩٢٢:٣٧:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٢٥:٥٧١١:١٧:٣٩١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٦:٣٨٢٢:٣٦:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٢٦:٤٢١١:١٧:٢١١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٥:١٧٢٢:٣٦:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٢٧:٢٨١١:١٧:٠٣١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٣:٥٧٢٢:٣٦:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٢٨:١٤١١:١٦:٤٦١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٢:٣٧٢٢:٣٥:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٩:٠٠١١:١٦:٢٩١٧:٠٣:٢٧١٧:٢١:١٨٢٢:٣٥:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٢٩:٤٧١١:١٦:١٢١٧:٠٢:٠٨١٧:١٩:٥٩٢٢:٣٥:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٠:٣٤١١:١٥:٥٦١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٤٢٢٢:٣٥:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣١:٢١١١:١٥:٤١١٦:٥٩:٣١١٧:١٧:٢٥٢٢:٣٤:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٢:٠٩١١:١٥:٢٦١٦:٥٨:١٣١٧:١٦:٠٨٢٢:٣٤:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٢:٥٧١١:١٥:١١١٦:٥٦:٥٦١٧:١٤:٥٣٢٢:٣٤:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٣:٤٥١١:١٤:٥٨١٦:٥٥:٤٠١٧:١٣:٣٨٢٢:٣٤:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٤:٣٤١١:١٤:٤٤١٦:٥٤:٢٥١٧:١٢:٢٤٢٢:٣٣:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٥:٢٣١١:١٤:٣١١٦:٥٣:١١١٧:١١:١١٢٢:٣٣:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٦:١٣١١:١٤:١٩١٦:٥١:٥٧١٧:٠٩:٥٩٢٢:٣٣:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٧:٠٢١١:١٤:٠٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٤٧٢٢:٣٣:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٣٧:٥٣١١:١٣:٥٧١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٧:٣٧٢٢:٣٢:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٣٨:٤٣١١:١٣:٤٦١٦:٤٨:٢١١٧:٠٦:٢٧٢٢:٣٢:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٣٩:٣٤١١:١٣:٣٧١٦:٤٧:١١١٧:٠٥:١٩٢٢:٣٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان شهر سنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سنگان شهر سنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سنگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سنگان

سَنگان شهری در بخش سنگان شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران است

شهر سنگان در ویکیپدیا

شهر سنگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سنگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سنگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سنگان بر روی نقشه

شهر سنگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سنگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سنگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سنگان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سنگان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سنگان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سنگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سنگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سنگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سنگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سنگان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سنگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سنگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سنگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سنگان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سنگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سنگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سنگان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سنگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سنگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو